Ukraine: Most important for 15 August [collection] / Zbiór najważniejszych z 15.8

EU reluctant to call Donetsk and Lugansk republics ‘terrorist’ / EU ma opory nazwać republiki Donieck i Lugańsk ‘terrorystycznymi’

Igor Striełkow na 1-mies. urlopie / Strielkow on 1 month’s leave

Insurgents routed ‘Gorin’ battalion ‘ Powstańcy rozgromili battalion ‘Goryń’

15.8.2014 Battles for Donetsk, Gorlovka, Yenakiyevo, Lugansk, Yubileynoye, insurgent raids into enemy’s rear, Donetsk, Lugansk and connecting roads not blocked / Bitwy o Donieck, Gorłowkę, Jenakijewo, Lugansk, Jubilejnoje, ataki tyłów sił junty, Donieck, Lugansk i połączenia nieblokowane

Junta’s choice forces at risk around Donetsk, insurgents re-took Rodakovo and Zimogorye, cut off enemy in the south thru Stepanovka and Marinovka / Najlepsze siły junty wokół Doniecka zagrożone, powstańcy odebrali Rodakowo i Zimogorje, odcięli wroga na płd. przez Stiepanowkę i Marinowkę

‘Aydar’ soldier: despite Kiev media reports, heavy battle at Novosvetlovka, insurgents overwhelming, no support, powstańcy przeważają, numerous casualties, rescue chopper downed / Wojak z ‘Ajdaru’: wbrew raportom Kijowa, cięzkie boje w Nowoswietłowce, brak wsparcia, duże straty, ratunkowy kopter zestrzelony

Junta’s artillery position shelling Donetsk liquidated, 3 Grads, 4 Uragans, 2 heavy mobile mortars and over 500 missiles and rockets captured / Pozycja artylerii bombardującej Donieck zlikwidowana, zdobyte 3 Grady, 4 Uragany, 2 cięzkie moździeże mobilne i ponad 500 pocisków i rakiet

Insurgents caught sabotage group for attack on Russian humanitarian convoy, more groups searched for / Powstańcy nakryli grupę dywersyjną przeciw konwojowi humanitarnemu z Rosji, szukają kilku następnych

Lugansk republic: food runs out for POWs soon, at Izvarilo decaying bodies may cause an epidemic / Kończy się papu dla jeńców, gnijące trupy k. Izwariło mogą spowodować epidemię

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/