Ukraine 17.8.2014

Novorussia has its border crossings and border guards / Noworosja ma swe przejścia graniczne i WOP

For power outage due to war, 9 miners trapped underground in Gorlovka / Gorłowka: 9 górników nie może wyjść na powierzchnię, bo nie ma prądu z powodu wojny

Russian humanitarian trucks ready to enter, Kiev doesn’t provide safety guarantee / Ciężarówki z rosyjską humanitarką gotowe wjechać do Donbasu, brak gwarancji bezpieczeństwa z Kijowa

17 troops returned to Ukraine from Russia / 17 wojaków wróciło z Rosji na Ukrainę

Paris demo: “Donbass-Gaza” “NATO out of Ukraine” / Demonstracja w Paryżu: “Donbas-Gaza” “NATO won z Ukrainy”

MiG-29 and 2 Su-25 downed / Zestrzelone MiG-29 i 2 Su-25

Right Sector will attack Kiev in 48 hrs if demands on Poroshenko not met / Prawosieki pójdą na Kijów za 48 godz., jeśli Prosieńko nie spełni żądań

Incediary missiles against Mospino / Pociski zapalające przeciw Mospino

VIDEO PICS Donetsk shelled day and night / Donieck bombardowany bez przerwy

Junta force losses Aug 1-15: Destroyed or captured 3 planes, 5 drones, up to 86 rocket systems, artillery and mortars, 121 tanks, 234 armoured veh., up to 345 trucks, 57 ammo and fuel stores, up to 1450 troops killed, wounded, taken POW / Straty junty 1-15.8: Zniszczono lub zdobyto 3 samoloty, 5 dronów, do 86 systemów rakietowych, artylerii, moździeży, 121 czołgów, 234 wozy opanc., do 345 samochodów, 57 składy amunicji i paliwa, do 1450 wojsk zabitych, ranionych wziętych do niewoli

VIDEO Motorola cleans up Miusinsk / Motorola oczyszcza Miusinsk

Right Sector’s  ultimatum to Poroshenko: clean up security service / Ultimatum prawosieków dla Prosieńki: wyczyścić bezpiekę

Polish parliament: country caught unprepared for EU sanctions against Russia / Sejm: Polin nieprzygotowane na sankcje UE przeciw Rosji

OSCE does not confirm crossing of Ukrainian border by Russian troops / OBWE niepotwierdza przejścia sił Rosji przez granicę Ukrainy

Video 18+ Donetsk: Workers killed by junta shells while repairing power line on August 16 / Pociski junty zabiły pracowników reperujących linię energetyczną

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/