:) Odcięci powodziami w tajdze na Dalekim Wsch., 90 turystów odmówiło ratowania, poprosiło o żywność / Cut off by floods in Far East taiga, 90 tourists refused to be rescued, asked for food

http://www.vz.ru/news/2014/8/18/700768.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/