Ukraine 18.8.2014

Lugansk republic introduced death penalty / Republika Lugańsk wprowadza karę śmierci

Lavrov: Kiev does not control Right Sector forces / Kijów nie panuje nad siłami Prawego Sektora

Lavrov: Russia has the right to defend against transborder shelling / Rosja ma prawo zabezpieczyć się przed ostrzałem od strony Ukrainy

Moscow urges Washington to press Kiev to end war / Moskwa nagli Waszyngton, by wpłynął na Kijów dla zakończenia wojny

Faced w. cheap produce from Poland and sanctions on Russia, Latvian farmers destroy crops / Wobec konkurencji tanich produktów z Polski i sankcji na Rosję, rolnicy łotewscy niszczą plony

For lack of safety guarantees from Kiev, first Russian humanitarian  trucks will not enter Ukraine on Monday / Z braku gwarancji bezpieczeństwa z Kijowa, pierwsze ciężarówki z pomocą humanitarną nie wjadą na Ukrainę w poniedziałek

OSCE observers have not recorded illegal movements across Russia-Ukraine border / Obserwatorzy OBWE nie zanotowali nielegalnych przemieszczeń przez granicę Rosja-Ukraina

Lavrov: Junta forces shell areas where humanitarian aid is to be delivered / Siły junty ostrzeliwują rejony oczekujące na pomoc humanitarną

Kiev: Russian humanitarian convoy will go 30 trucks at a time thru Izvarilo border crossing / Kijów: rosyjski konwój humanitarny przejdzie po 30 ciężarowek przez pkt graniczny Izvariło

Croatia to sell Mi-8M choppers to Ukraine / Chorwacja chce sprzedać Ukrainie helikoptery Mi-8M

Explosion-prone mine shelled / Kopalnia grożąca wybuchem ostrzelana

UN: 22k refugees from Donetsk and Lugansk in the last 5 days / ONZ: 22 tys. uchodźców z Doniecka i Lugańska w ostatnich 5 dniach

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/