Ukraine 19.8.2014

19–23k insurgents against 48–52k junta troops / 19–23k powstańców kontra 48–52k sił junty

PICS Donbass basement vacations / Piwniczne wakacje Donbasian

🙂 Yatseniuk; Putin’s fault in ruining Donbass and loss of crops / Jaceniuk: wina Putina za zniszczenia Donbasu i stratę plonów

Donbass army report: junta force attacks on Ilovaysk, Torez and Yasinovata repelled in heavy battles / Ciężkie boje odparły natarcia sił junty na Iłowajsk, Torez i Jasinowatą

Insurgents attack several junta force positions, incl. border units, using Uragan  / Powstańcy atakują szereg zgrupowań wroga, w tym WOP

Mobilizacja niewypaliła: zamiast 100 tys. do września, protesty w Kijowie, na Zakarpaciu i  Zach. Ukrainie / Mobilisation fails: instead of 100k by September, protests in Kiev, Transcarpathia and W. Ukraine

Junta ran out of heavy weapons, repair infrastructure unable to deliver / Juncie zabrakło ciężkiej broni, infrastruktura remontowa niezdolna spełnić zadania

МFW przekaże Ukrainie mamonę nie wcześniej niż we wrześniu / IMF to dispense money to Ukraine not earlier than September

E. Ukrainians flee, as junta kills refugees / Mieszkańcy Donbasu uciekają, junta zabija uchodźców

Kiev must publish record of MH17 communications with traffic control – Russia / Rosja: Kijów musi opublikować zapis rozmowy MH17 z kontrolą lotu 

VIDEO Explosion rings out in densely-populated suburbs of besieged Donetsk / Eksplozja na gęsto zaludnionym przedmieściu oblężonego Doniecka

Novosvetlovka: junta troops executed civilians who refused to dig trenches / Nowoswietłowka: Siły junty rozstrzelały cywili odmawiających kopać okopy

Junta’s pacification battalions: history, personnel, arms / Bataliony pacyfikacyjne junty: historia, skład, uzbrojenie

Latvian deputy requests European Commission to reverse sanctions on Russia / Europoseł Lotwy zażądał od KE odwołać sankcje na Rosję

Unoffcial: already 26k refugees from Ukraine in Belarus / Nieoficjalne: na Białorusi już 26 tys. uchodźców z Ukrainy

They forbade Yanukovich to use force against armed mob, but they pacify unrest w. army and tanks / Janukowiczowi zabronili użyć siły przeciw uzbrojonemu motłochowi, a sami tłumią sprzeciw armią i czołgami

Increasingly expensive to live in Ukraine / Coraz drożej żyć na Ukrainie

Battles for Yasinovata and Zuhres go on, Donetsk shelled w. phosphorus, sabotage groups of Kolomoyski’s battalion at work / Trwają bitwy o Jasinowatą i Zuhres, Donieck ostrzeliwany fosforem, grupy dywersyjne batalionu Kolomojskiego pracują

Families of 9 fallen soldiers appeal to command to look after troops / Rodziny poległych 9 żołnierzy wzywają dowództwo do opieki nad wojskiem

Without coal, Ukraine’s economy will fall / Bez węgla gospodarka Ukrainy zawali się

To destroy Europe’s ballistic missile system, Russia needs only 25 Iskanders and as many winged rockets on heavy bombers / By zniszczyć tarczę w Europie, Rosja potrzebuje tylko 25 Iskanderów i tyleż skrzydlatych rakiet na ciężkich bombowcach

Lviv against war: families of soldiers block streets, parents of recruits protest mobilisation / Lwów przeciw wojnie: rodziny wojaków blokują ulice, rodzice poborowych sprzeciwiają się mobilizacji

Routed 30th brigade troops ask commanders why they were left to die / Wojacy 30. brygady pytają dowódców, czemu zostawili ich na śmierć

Ukrainian forces prepare for winter war / Armia Ukrainy gotowi się na wojnę zimową

Right Sector again promises to come to Kiev / Prawosieki znów grożą nawiedzeniem Kijowa

“Mothers of Ukraine’s soldiers” blame Kiev for hiding the number of war victims / “Matki żołnierzy Ukrainy” winią Kijów za skrywanie liczby ofiar wojny

Poland asks European Commission to intervene with WTO re embargo by Russia / Polin poprosiło KE o interwencję u WTO ws. embarga przez Rosję

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/