Ukraine 21.8.2014

Vanishing MH17 / Znikający MH17

PICS Highway of death – highway of life / Szosa śmierci – szosa życia

Tsaryov: We call people of Ukraine to start a revolution, join our state after / Carjow: Wzywamy Ukraińców do rozpoczęcia rewolucji, potem przyłączenia się do naszego państwa

PICS Ukrainian army unit destroyed at Dyakovo / Formacja armii Ukrainy rozgromiona pod Djakowem

Norway’s prime minister: Russia should be a strong partner of Europe / Premier Norwegii: Rosja powinna być silnym partnerem Europy

Decisive battle for Lugansk begins / Zaczyna się rozstrzygająca bitwa o Lugańsk

Source in Ukraine’s ministry of defense: over 3 weeks Ukrainian army lost half of artillery and airforce is no more/ Zródło w MON Ukrainy: Przez 3 tyg. armia Ukrainy straciła połowę artylerii, a lotnictwa już nie ma

Junta forces used chemical weapons near Donetsk / Siły junty użyły broni chemicznej pod Donieckiem

VIDEO PICS Donetsk on fire: elite districts as well as miner houses shelled / Donieck w ogniu: ostrzelane elitarne dzielnice jak i domy górników

Оdessa Rock groupsrefuse tp perform in support of ‘antiterrorist operation’ / Odesskie grupy rockowe odmawiają występować w poparciu dla ‘antyterrorystycznej operacji’

1/4 billion dollar list: downed, damaged choppers and planes / Lista 1/4 mld $ w zbitych, uszkodzonych kopterach i samolotach

Kievans: Independence Day a feast over dead bodies / Kijowianie: Dzień Niepodległości świętem po trupach

Serbia wants to substitute Russia for banned EU products /Serbia chce zastąpić Rosji zbanowane przez UE produkty

PICS War reporter at Donetsk: approaches to city lined up w. burned-out civilian vehicles, some w. Red Cross sign, military vehicles of routed junta troops, ruined, blacked-out towns / Reporter wojenny: dojazdy do Doniecka usiane wypalonymi cywilnymi pojazdami, niektóre ze znakiem Czerwonego Krzyża, zniszczone pojazdy wojskowe rozgromionych jednostek junty, zrujowane miasta bez prądu 

Insurgent chief of staff: Kiev prepares false flag in a major Ukrainian city for August 24 / Szef sztabu powstańców: Kijów gotowi fałszywą flagę w dużym mieście Ukrainy 24 VIII

‘Donbass’ battalion command: lost half of armoured vehicles, army and battalion troops / Dowództwo batalionu ‘Donbass’ z Iłowajska: strata połowy wozów opanc., wojsk batalionu i armii

Battalion ‘Shakhtersk” at Ilovaysk: “We were dumped into the very hell of an insurgent fortification” / Batalion “Szachtersk” pod Iłowajskiem: “Rzucili nas w samo piekło fortyfikacji powstańcow”

Soldier’s story how 30th brigade fell on August 12: command fled, almost 4000 “missing in action” / Żołnierz opowiada jak padła 30. brygada: dowództwo zwiało, prawie 4000 wojsk “przepadło bez wieści” 12 VIII

Western media: Ukrainian energy suppliers will run out of coal in 40 days / Media zach.: zakładom cieplnym i energetycznym Ukrainy skończy się węgiel za 40 dni

VIDEO PICS Insurgent ‘Vostok’ brigade: “We hold Yasinovata!” / Powstańcza brygada ‘Wostok’: “Trzymamy Jasinowatą!”

VIDEO Motorola’s first trophy tank / Pierwszy zdobyczny czołg Motoroli

European brewers may leave Russia /Browary zach. europejskie mogą opuścić Rosję

Financial Times: Ukrain’e economy destroyed / Gospodarka Ukrainy zniszczona

First Frenchmen join insurgent ranks / Pierwsi Francuzi dołączają do powstańców

BREAKINGIn line with ICAO rules, the Dutch investigators decided not to publish all of MH17 black box recordings / Smoleńsk bis: Zgodnie z zasadami ICAO, Holenderscy śledczy zdecydowali nie publikować całego zapisu czarnych skrzynek MH17

Like defeated nazis in 1945 Moscow: Deputy defence minister of Donetsk republic proposes a parade of POWs on Ukrain’e independence day / Jak pokonani hitlerowcy w Moskwie 1945: Z-ca ministra obrony republiki Donieck proponuje defiladę jeńców na dzień niepodległości Ukrainy

Insurgents liquidated a sabotage group of snipers and mortar crew in downtown Donetsk / Powstańcy zlikwidowali grupę sabotażową snajperów i obsługi moździeża w śródmieściu Doniecka

Humanitarian invasion: first Russian trucks go to border control, Red Cross blames Ukraine for delaying customs formalities / Humanitarna inwazja: pierwsze kamazy wjeżdżają na kontrolę graniczną, Czerwony Krzyż wini Ukrainę za opóźnienie formalności celnych

At last: Poroshenko decided to mobilize staff officers / Prosieńko zdecydował wreszcie mobilizować oficerów kadrowych

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/