Ukraine 22.8.2014 Russian convoy “invasion” / “Inwazja” kamazów

Lugansk: serious food and fuel shortage / Brak paliwa i żywności w Lugańsku

Russia set up peacekeeping force w. over 90% contractor troops / Rosja utworzyła siły pokojowe z kontraktorami w ponad 90%

Russia will no longer tolerate humanitarian catastrophe in E. Ukraine / Rosja nie będzie już tolerować humanitarnej katastrofy w Donbasie

Atak na konwój humanitarny z Rosji mógłby dać Moskwie pretekst do inwazji siłami pokojowymi / Attack on Russian humanitarian convoy would give Moscow’s peacekeepers pretext to invade

Putin: delaying clearance of Russian trucks was inadmissible / Opóźnianie odprawy kamazów bylo niedopuszczalne

Near Krasnodon, insurgents liquidated junta sabotage group for attacking Russian convoy  / K. Krasnodonu powstańcy zlikwidowali grupę sabotażową junty przed atakiem na rosyjski konwój 

Russian trucks unloaded under enemy shelling / Kamazy rozładowywane pod obstrzałem wroga

Joy and awe: Lugansk welcomes Russian convoy/ Radość i podziw: Lugańsk wita rosyjski konwój

All Russian trucks arrived at Lugansk / Cały konwój kamazów dotarł do Lugańska

Kiev will not air-raid Russian convoy / Kijów nie wyśle nalotów na białe kamazy

Insurgents provide military protection of Russian convoy / Powstańcy ochraniają konwój rosyjski wojskowo

BREAKING Russian humanitarian trucks already in Lugansk, insurgents ceased fire along the route, Red Cross volunteers decided to escort.  EU, US, Red Cross offcicials fuming over “violation of agreements” / Kamazy z pomocą humanitarną już w Lugańsku, powstańcy przerwali ogień na trasie, ochotnicy Czerwonego Krzyża zdecydowali eskortować. Oficjele UE, USA i Czerwonego Krzyża wściekli na Rosję za “złamanie uzgodnień”

 

VIDEO Junta battalion ‘Krivbass’ officer taken POW: “This horrible, fratercide war must be stopped” / Oficer batalionu junty ‘Kriwbass’ wzięty w niewolę: “Trzeba skończyć z tą straszną bratobójczą wojną”

PICS Wounded junta troops of ‘Donbass’ battalion evacuated from near Iłovaysk / Ewakuacja rannych wojaków batalionu “Donbas”junty spod Iłowajska

Motorola cleanses Ilovaysk of residual junta forces / Motorolaoczyszcza Iłowajsk z resztek nazi-gwardii

52 defect from Kiev police battalion before being sent to front at Ilovaysk / 52 zdezerterowało z kijowskiego batalionu policji przed posłaniem na front w Iłowajsku

Junta’s national guard and border guard units attacked near Mariupol, killed and wounded / Ataki na grupy gwardii narodowej i WOP junty k. Mariupola

VIDEO Kiev demonstration against Indepemdence Day parade dispersed / Kijów: demonstracja przeciw Paradzie Niepodległości rozgoniona

Insurgents: liquidation of junta forces at Novosvetlovka and Saur-Mogiła continues / Trwa likwidacja sił junty pod Nowoswietłowką i Saur Mogiłą

VIDEO PICS War does not spare home, churche, school nor hospital in Mospino / W Mospino wojna nie oszczędza domu, kościoła, szkoły ni szpitala

🙂 Kiev junta: “Insurgents used Ukrainian soldier as cannon missile” / Junta: “Powstańcy użyli żolnierza ukraińskiego za pocisk w armacie”

Kiev junta cleanses police forces on occupied territories / Junta czyści policję na terenachokupowanych 

Arrests, searches and detainments among Odessa extermists / Areszty, rewizje, zatrzymania ekstremistów odesskich

Bezler’s insurgents rout junta forces at Krasny Partisan, destroy ballistic missile / Powstańcy Biezlera rozgromili formacje junty pod Krasnym Partizanem, zniszczyli rakietę balistyczną

Tochka-U rep parad Yekat.jpg

Chleb dostawiany w Donbasie pod obstrzałem artylerii i snajperów / Bread delivered under artillery and sniper fire in Donbass

Poroshenko agreed with Rothschilds: liquidation of Ukraine president-oligarch assets to start next week / Waltzman dogadałsię z Rotszyldami: upłynnienie aktywów prezia-oliparchy zacznię się w przyszłym tygodniu

VIDEO Junta missile hit a mosque in Donetsk / Pocisk junty trafił w meczet w Doniecku

Due to combat losses of military equipment, Kiev limits weapon export / Junta ogranicza eksport broni z powodu strat w Donbasie

Fresh cannon fodder: 2,5k more recruits sought in Dnepropetrovsk region / Swieże mięcho armatnie: potrzeba 2,5 tys. poborowych z regionu Dniepropietrowsk

VIDEO PICS Bodies returned from E. Ukraine a month late / Zwłoki poległych w Donbasie przybywają dopiero miesiąc poźniej

Germany refuse to aid Kiev militarily, Finnish prime minister explains why neither NATO nor EU would / Niemcy odmawiają pomóc Ukrainie wojskowo, a premier Finlandii wyjaśnie czemu nie okażą pomocy NATO ani UE

VIDEO More war damage in Donetsk / Dalsze zniszczenia wojenne Doniecka

Dzień Niepodległości Ukrainy w Doniecku: defilada jeńców, pokaz zniszczonej ciężkiej broni junty / Ukraine’s Independence Day in Donetsk: POW parade, wrecked junta’s military hardware show

Politicians won’t suspend construction of Russian terminal in Rotterdam harbour by Russian company / Politycy nie przerwą budowy terminalu rosyjskiego w porcie Rotterdam przez firmę rosyjską

Odessa paper published Ukraine map without Crimea / Gazeta odesska opublikowała mapę Ukrainy bez Krymu

Russia about to leave WTO / Rosja zamierza opuścić WTO

OSCE observed illegal activities of ‘Aydar’ battalion in Lugansk republic / OBWE zaobserwowało nielegalne działania batalionu ‘Ajdar’ w republice Lugańsk

Insurgents found body of missing Russian journalist / Powstańcy znaleźli ciało zaginionego reportera rosyjskiego

Poseł na Sejm: Ukraina nie wstąpi do UE i NATO przez 20 lat / Polish parliamentarian: Ukraine will not join EU nor NATO in the next 20 years

Bejing disapproves of sanctions on Russia / Pekin krytykuje sankcje na Rosję

Ukraine will import coal / Ukraina będzie importować węgiel

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/