Ukraine: Polish Othago lost most of all the mercenary firms – 164 contractors / Polskie Othago straciło najwięcej ze wszystkich firm najemniczych – 164 kontraktorów

Junta force losses May 2 – August 23: 22k killed & wounded, 12k defectors & missing in action, 33 planes, 22 choppers, 374 tanks, 628 armoured veh., 152 trucks, 51 howitzers, 36 mortars, 20 Grads, 11 Uragans, 14 other heavy weapons / Straty sił junty 2.5-23.8: 22k zabitych i rannych, 12k dezerterów i przepadłych, 33 samoloty, 22 koptery, 374 czołgi, 628 wozów opanc., 152 ciężarówek, 51 haubic, 36 moździerzy, 20 Grad, 11 Uragan, 14 szt. in. ciężkiej broni

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/