Ukraine 23.8.2014 White Convoy – victorious saga / Zwycięska epopeja Białego Konwoju

White Convoy – victorious saga / Zwycięska epopeja Białego Konwoju

 White Convoy returns safely to Russia / Biały Konwój powraca bezpiecznie do Rosji

Austrian reporter: Russia won “humanitarian invasion” battle of Ukrainian war / Reporter austriacki: Rosja wygrała bitwę “humanitarnej inwazji” w wojnie na Ukrainie

Red Cross will expand activity in Lugansk / Czerwony Krzyż nasili działalność w Lugańsku

Moscow ‘sorry’ to hear from Kiev that convoy returned to Russia laden with cargo / Moskwa “ubolewa” słyszeć od Kijowa, że kamaze wróciły do Rosji załadowane

VIDEOS PICS WW2 liberation anniversary in Kharkiv: demonstrations, railway damaged / Dzień wyzwolenia w Charkowie: demonstracje, tory kolejowe wysadzone

VIDEO Kiev propaganda myth vs. reality: 12k troops killed, 10k wounded, nearly 5k missing in action / Mit mediów junty a realka: 12k wojsk zabitych, 19k ranionych, prawie 5k przepadło bez wieści

VIDEO Insurgents recover some of destroyed junta’s Grad battery for repairs / Powstańcy wywożą do naprawy niektóre ze zniszczonych Gradów

POW from Right Sector unit: Life is worthnothing for them, 98% are drug addcits / Jeniec z oddziału Prawego Sektora: nie cenią życia, 98% to narkomani

VIDEO Motorola insurgents cleanse Ilovaysk: “Azov and Donbass [battalions] dragged out their fallen and wounded / Powstańcy Motoroli oczyszczają Iłowajsk: “[Bataliony] Azow i Donbass wytargiwały swoich poległych i rannych”

MAP Insurgents break thru access to Azov Sea / Powstańcy przebijają dostęp dp M. Azowskiego

Insurgents captured junta force supply convoy near Ilovaysk / Powstańcy zdobyli całą kulumnę zaopatrzenia sił junty pod Iłowajskiem

Ukraine’s flag: UPA murderes flew it, antiterrorist operation flies it “bringing peace” to Donbass – Poroshenko / Prosieńko zaleca wywiesić flagę Ukrainy: UPA szło pod nią w bój, operacja terrorystyczna “przynosi pod nią pokój” w Donbasie

VIDEO PICS Insurgent positions attacked with ballistic missiles / Pozycje powstańców atakowane rakietami balistycznymi

VIDEO 18+ Donetsk 23.8.2014: more  casualties and ruins, power plant and stadium shelled / Donieck 23.8.2014: kolejni zabici cywile i ruiny, elektrownia i stadion ostrzelane

Insurgents attack Severodonetsk and Lutugino, shells border crossing near Mariupol from the sea. Enemy brings forces towards Ilovaysk / Powstańcy nacierają na Siewierodonieck i Lutugino, ostrzeliwują od str. morza punkt graniczny k. Mariupola. Wróg ściąga siły pod Iłowajsk

War reporter: Donetsk desolate but no maraudeurs, no crime / Reporter wojenny: Donieck opustoszał, ale nie ma maruderów ani przestępców

VIDEO PICS Unknown partisans derailed fuel train en route to junta forces / Nieznani partyzanci wykoleili pociąg z paliwem dla sił junty w Donbasie

VIDEO Fighting for Ilovaysk / Walki o Iłowajsk

Junta’s ballistic missile hit residential area of Rovenki at night / Pocisk balistyczny trafił nocą w dzielnicę mieszkaniową miasta Rowieńki

Shelling of Donetsk killed a family of 3 / Bombardowanie Doniecka zabiło 3-osobową rodzinę

Insurgents begin fighting for access to Azov Sea / Powstańcy zaczynają walki o dostęp do M. Azowskiego

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/