Ukraine 27.8.2014 :) Lugansk factory evacuated to Russia w. crew / Lugański zakład ewakuował się do Rosji z załogą

Dutch farmers destroy crops because of embargo on Russia / Rolnicy Holandii niszczą plony z powodu embarga na Rosję

ANALYSIS [ru] Insurgent counter-offensive options: Kharkiv, Dnepropetrovsk, Odessa?

ANALIZA [pl] Dokąd powstaniu – na Charków, Dniepropietrowsk czy Odessę?

Lavrov: Russia not interested in breakup of Ukraine / Lawrow: Rosja nie chce rozpadu Ukrainy

Lavrov: Almost 1 million Ukrainian refugees in Russia / Lawrow: Niemal 1 mln uchodźców ukraińskich w Rosji

Poroshenko wants to internationalize situation, turn it into conflict Ukraine-Russia / Poroszenko chce zrobić sytuację w międzynarodową, obrócić w konflikt Ukraina-Rosja

Donetsk republic controls its whole border w. Russia / Republika Donieck panuje nad całą swą granicą z Rosją

Fully armed 400-strong unit flees war for home city / Jednostka 400 wojsk zwiewa z frontu do Iwano-Frankijska w pełni uzbrojona

BREAKING VIDEO PICS Novorussia army took Novoazovsk, tanks in town / Armia Noworosji zajęła Nowoazowsk, czołgi w mieście

Less than 10% left of 51st brigade / Z 51. brygady zostało mniej niż 10%

Junta force unit commander, Semenchenko blames defence minister for treason, promises to join Kiev demonstrations / Dowódca formacji sił junty, Siemienczenko wini min. obrony o zdradę, obiecuje dołączyć do demonstracji w Kijowie

VIDEO Powstańcy dobijają wycofujące się bataliony junty / Insurgents finish off retreating junta battalions

VIDEO Dispersed by insurgents, junta pacification units flee Ilovaysk / Rozproszeni przez powstańców, pacyfikatorzy kijowscy wieją z Iłowajska

129 Ukrainian soldiers and national guard troops surrender in Starobeshevo / 129 żołnierzy armii Ukrainy i gwardii narodowej poddało się w Starobieszewie

🙂 Lugansk machine maker evacuated to Russia w. crew / Lugański zakład ewakuował się do Rosji z załogą

Junta forces continue to shell civilian targets / Junta nadal bombarduje cele cywilne

Four-fold increase in insurgent volunteers, 6 more republics to go sovereign / 4-krotny wzrost ochotników-powstańców, 6 dalszych republik sięgnie po suwerenność

Szczecin miejscem straszaka NATO przeciw Rosji na “Ukrainie” / NATO will beef up its troops in Poland against Russia in “Ukraine”

Kiev’s confrontational position has not proven itself / Konfrontacyjna linia Kijowa nie zdała egzaminu

Witnesses: 51st brigade routed – unknown number fell, 40 officers and soldiers taken POW / Swiadkowie: 51. brygada (Wołyń) rozgromiona – nieznana liczba poległych, 40 oficerów i żołnierzy wziętych do niewoli

UN rep failed to find ‘humanitarian catastrophe’ in Donbass / Przedstawiciel ONZ niezauważył w Donbasie ‘humanitarnej katastrofy’

Donetsk republic army chief of staff: We’re not interested to cease fire in evolving counter-offensive / Szef sztabu armii republiki Donieck: Nie jesteśmy zainteresowani zawieszeniem ognia w rozwijającej się kontr-ofensywie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/