Ukraine 28.8.2014 BREAKING Putin requests insurgents open corridor to evacuate Ukrainian soldiers / Putin żąda, by powstańcy otwarli korytarz ewakuacji wojsk Ukrainy

 

Junta fears insurgents will take Dnepropetrovsk / Junta obawia się, że powstańcy wezmą Dniepropietrowsk

Oettinger: Ukraine likely steals gas / Ukraina prawdopodobnie kradnie gaz

VIDEO POW: Junta uses soldiers as cannon fodder, threatens families / Jeniec powstańców: Junta używa wojsko jako mięso armatnie, grozi rodzinom

Ukrainian patriot invaded Kiev’s corrupt elitarian hi-school / Ukraiński patriota wtargnął do skorumpowanego elitarnego liceum w Kijowie

VIDEO PICS Tensions in Kiev may become new maidan, nationalists demand change / Napięcie w Kijowie grozi nowym Majdanem, nacjonaliści żądają zmian

VIDEO Protests in Kiev: nationalists demand minister of defence resign, soldier’s mothers want their sons back alive + Another group of Ukrainian soldiers seeks refuge in Russia, no will to go to war again  / Protesty w Kijowie: nacjonaliści chcą odstawki min. obrony, matki żołnierzy chcą swych synów z frontu żywymi + Kolejna grupa wojaków ukraińskich schroniła się w Rosji i nie chce wojować

Ostatnie podrygi: W Sumach rozbierają muzealny wóz opanc. na części na front / Junta’s death thrones: armoured vehicle dismantled in museum for parts for war needs

Sanctions makes Russia increase gold reserves at record pace / Przez sankcje Rosja zwiększa rezerwy złota w rekordowym tempie

Novorussia flag over Novoazovsk / Flaga Noworosji nad Nowoazowskiem

OSCE denies Russia brings heavy weapons to Ukraine / OBWE zaprzecza, jakoby Rosja wwoziła ciężką broń na Ukrainę

Poroshenko: Russian troops entered Ukraine / Prosieńko: Wojska Rosji weszły na Ukrainę

Insurgents begin counter-offensive near Lugansk / Powstańcy zaczęli kontr-ofensywę pod Lugańskiem

Timoshenko wants martial law in Ukraine / Timoszenko chce stanu wojennego na Ukrainie

Lyashko: Ukrainian army in catastrophic situation / Ljaszko: armia Ukrainy w katastroficznej sytuacji

NATO: insurgents will retain taken territories and blockade Kiev forces  / NATO: powstańcy utrzymają zajęte terytoria, zablokują siły Kijowa

Kiev pissed off EU doesn’t confirm Russia invaded Ukraine / Kijów ‘zszokowany’ UE niepotwierdza wtargnięcia Rosji na Ukrainę 

Kolomoyski says he takes charge of Mariupol and Zaporozhe / Kolomojski oświadcza, że bierze Mariupol i Zaporoże pod swą kontrolę

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/