Ukraine 30.8.2014 Poroshenko talks sense at last: peace and negotiations / Prosieńko w końcu zmądrzał – potrzebuje pokoju i negocjacji

VIDEOS PICS 18+ Barbaric shelling of Donetsk, dozens killed / Barbarzyńskie bombardowania Doniecka, dziesiątki zabitych

VIDEO PICS Ukrainian troops massively surrender to Novorussia army, who send them home, shaking hands / Wojska ukraińskie masowo poddają się armii Noworosji, a ona posyła ich do domu, uścisnąwszy dłonie

VIDEO Ukrainian forces chaotically retreat under insurgent pressure / Siły junty chaotycznie wycofują się pod naciskiem powstańców

OSCE: No proofs of Russian troops in Ukraine / OBWE; Nie ma dowodów na obecność wojsk Rosji na Ukrainie

Odessa volunteer battalion near mutiny at Transnistria border: commanders in mercedes, well-fed and accommodated, troops sick in wet tents, without training, weapons, food, medicine / Odesski batalion ochotników bliski buntu przy granicy Przydniestrza: oficerowie w mercedesach, mieszkańcach, odżywieni, a wojsko chore w przemokłych namiotach, bez szkolenia, broni, jedzenia, leków

Junta soon to ration electricity to citizens / Junta wkrótce zacznie racjonować prąd obywatelom

E. Ukraine: no more road blockages, just returning mobilisation letters / Bukowina: Już nie ma blokad dróg, tylko zwroty listów mobilizacyjnych do wojska

VIDEO Junta troops returning from war: financial chief stole soldiers’ pay, command didn’t support us in battles / Wojska junty wracające z frontu: Szef finansowy ukradł żołd, dowództwo nie wsparło nas w bojach

VIDEO POW officer: Out of 150 attempting to break thru encirclement, only 17 survived, all want to go home / Ze 150 wojsk próbujących wyść z okrążenia, przeżyło tylko 17, wszyscy chcą do domu

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/