Ukraine 31.8.2014 1/3 of Ukrainians don’t want to fight in war, 2/3 want stop to war / 1/3 Ukraińców przeciw wojnie, 2/3 chcą zatrzymania wojny

Timoshenko’s party initiates referendum on Ukraine’s membership in NATO / Partia Timoszenki inicjuje referendum o przynależność Ukrainy do NATO

Baltic states, Poland and Canada want agreement NATO-Russia cancelled. Germany against / Kraje bałtyckie, Polska i Kanada chcą zerwania umowy NATO-Rosja. Niemcy przeciw

NATO plans to establish bases in Latvia, Lithuania, Estonia, Poland, Romania / NATO planuje założyć bazy na Litwie, Lotwie, w Estonii, Polsce, Rumunii

Donetsk republic stops releasing POWs because junta security detains  them / Republika Donieck przerywa zwalnianie jeńców, bo bezpieka junty zatrzymuje ich

Russia released 63 junta troops to Ukraine / Rosja wypuściła 63 żołnierzy junty na Ukrainę

VIDEO Insurgents released 223 POWs / Powstańcy wypuścili 223 jeńców wojennych

Merkel: Germany won’t supply Ukraine with weapons / Niemcy nie będą zaopatrywać Ukrainy w broń

Slovakia will veto new EU sanctions / Słowacja grozi wetem nowych sankcji UE

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/