Ukraine 1.9.2014

Donetsk republic prime minister: We don’t agree to remain part of Ukraine / Premier republiki Donieck: Niezgadzamy się zostać w składzie Ukrainy

Donetsk and Lugansk republics don’t have claims to other parts of Ukraine / Republiki Donieck i Lugańsk nie mają roszczeń do in. części Ukrainy

Poroshenko to ask US to declare Donetsk and Lugansk republics terrorist / Prosieńko zwróci się do USraela o przyznanie republik Donieck i Lugańsk … terrrorystycznymi

Only half of 55th brigade returned to Zaporozhe / Tylko połowa 55. brygady powróciła do Zaporoża

Ukrainian refugees want to return home, need Prosohenko to stop war / Ukraińscy uchodźcy chcą wrócić do domu, potrzebują od Poroszenko zakończenia wojny

Some 700 junta troops taken POW in the last few days / Ok. 700 wojsk junty wziętych do niewoli w ostatnich dniach

VIDEO Near Amvrosiyevka: what’s left of 29th brigade artillery unit / Pod Amwrosijewką: co zostało z dywizjonu artylerii 29. brygady

VIDEO 18+ ‘Aydar’ battalion destroyed near Novosvetlovka / Batalion ‘Ajdar’ zniszczony pod Nowoswietłowką

Donetsk and Lugansk republics’ conditions for staying in Ukraine: stop war, autonomous territory, independent justice system, independent internal economic policy, amnesty for insurgents / Warunki republik Donieck i Lugańsk pozostania z Ukrainą: stop wojnie, niezależne terytorium, system sprawiedliwości, i wewn. polityka gospodarcza, amnestia dla powstańców

Digging own grave? The West wants to exclude Russia from int’l payment system / Zachód podkopuje się, chcąc wykluczyć Rosję z systemu płatności międzynarodowych?

Airports: Insurgents took over in Lugansk, in Donetsk – fighting continues / Lotniska: powstańcy wzięli ługańskie, o donieckie trwają walki

Novorussia insurgents released 330 POWs and 75 wounded, returned 35 bodies to families

Slovakia, Czech Republic, Hungary, and Cyprus against sanctions on Russia / Słowacja, Republika Czech, Cypr i Węgry przeciw sankcjom na Rosję

Kolomoyski’s Crimea property seized / Własność Kolomojskiego na Krymie zajęta sądownie

Junta’s battalion ‘Shtorm’ broke thru encirclement using refugee shield / Batalion junty ‘Sztorm’ wyrwał się z kotła dzięki tarczy z uchodźcow

Insurgents blockade several NATO officers in Mariupol / Powstańcy blokują kilku oficerów NATO w Mariupolu

Apartheid: Kiev warns Donbass teachers not to start school year in areas under insurgent control /Kijów przestrzegł nauczycieli Donbasu nie rozpoczynać roku szkolnego w rejonach pod kontrolą powstańcow

Donetsk and Lugansk republics request Kiev to recognize their separate status / Republiki Donieck i Lugańsk żądają od Kijowa uznać ich osobny status

‘Donbass’ battalion soldiers taken POW at Ilovaysk: our command betrayed us and left to die / Jeńcy z batalionu ‘Donbas’ pod Iłowajskiem: zdradziło nas dowództwo, zostawiło na śmierć

Lavrov: Russia won’t intervene militarily in Ukraine / Lawrow: Rosja nie wmiesza się wojskowo na Ukrainie

Mothers of troops being killed at Lugansk airport demonstrate in Lvov / Matki wojaków ginących na lotnisku Lugańsk protestują we Lwowie

US senator: USA should abstain from sanctions and talk to Russia. Russians are quite heroic / Senator USA: Ameryka powinna odstąpić od sankcji, rozmawiać z Rosją. Rosjanie dość bohaterski naród

Czech Republic prime minister: Ukraine mustn’t join NATO nor EU with territorial problems / Ukrainia nie może wejść do NATO ani UE z problemami terytorialnymi

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/