Ukraine 3.9.2014 Putin’s plan / Plan Putina

Obama announced deployment of US troops to Estonia / Obomba oznajmił rozmieszczenie wojsk USA w Estonii

Last night, insurgents liberated 23 localities / Powstańcy wyzwolili 23 miejscowości ostatniej nocy

PICS VIDEO 18+ Regugees killed by junta forces near Novosvetlovka / Uchodźcy zabici przez siły junty pod Nowoswietłowką

Drastic drop in tourist traffic Russia-Europe / Drastyczny spadek wyjazdów turystycznych Rosja-Europa

Obama calls the globe to help Ukraine’s economy / Obomba nawołuje glob pomóc gospodarce Ukradliny

Novorussia army info bureau night Sep 2-3:  enemy retreats, lost Su-25, 6 tanks & artillery pieces, up to 20 armoured veh., up to 80 killed & wounded, 7 POWs / Info-biuro armii Noworosji, noc 2-3.9: wróg odstępuje, stracił Su-25, 6 czołgów i artylerii, do 20 wozów opanc., do80 zabitych i rannych, 7 jeńców

European Commission has a new package of sanctions against Russia / Komisja Europejska ma nowy pakiet sankcji przeciw Rosji

Lithuania’s chamber of agriculture head predicts collapse of whole farming branches / Szef izby rolnictwa Litwy przewiduje załamanie całych gałęzi produkcji rolnej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/