Ukraine 4.9.2014 Ceasefire tomorrow? / Rozejm jutro?

Moscow trusts Kiev would show good will in response to Putin’s peace plan / Moskwa wierzy, że Kijów pokaże dobrą wolę planowi pokojowemu Putina

US doubts, EU and China support Putin’s plan/ Ameryka wątpi, UE i Chiny popierają plan Putina

Republics Donetsk and Lugansk ready for ceasefire tomorrow / Republiki Donieck i Lugańsk gotowe na rozejm jutro

Poroshenko announces: ceasefire order Sep 5 / Prosieńko oznajmia: rozkaz rozejmu jutro

Australia to help Ukrainian armed forces / Australia pomoże siłom zbrojnym Ukrainy

Large Russian coal company and Chinese firm to do projecys worth $ 10 billion / Duża firma węglowa Rosji i firma chińska uzgodniły projekty na 10 mld $

Mothers of 25th brigade soldiers will pitch tents at Maidan, then picket with Russian mothers in Moscow / Matki żołnierzy 25. brygady rozbiją namioty na Majdanie, pojadą do Moskwy pikietować z matkami rosyjskimi

VIDEO Protests all over Ukraine: don’t take our husbands, sons to war! / Protesty na całej Ukrainie: nie zabierajcie nam mężów, synów na wojnę!

Odessa Masacre: regional investigative commission self-dissolves / Masakra Odesska: regionalna komisja śledcza samo-rozwiązuje się

Mayor of Kherson: genocide and civil war in Ukraine, internal enemy makes us go to fratricide war without support, hides fantastic losses… Ukrainians shall by themselves decide how to live / Mer Chersonia: genocyd i wojna domowa na Ukrainie, wróg wewn. wypycha nas na bratobójczą wojnę bez wsparcia, ukrywa fantastyczne straty… Ukraińcy sami zdecydują jak chcą żyć

VIDEOS PICS Donetsk, Yenakiyevo and Makeyevka shelled by junta artillery / Donieck, Jenakijewo i Makiejewkę bombarduje artyleria junty

Insurgents destroyed ballistic complex near Donetsk / Powstańcy zniszczyli kompleks balistyczny pod Donieckiem

Donetsk republic insurgents expelled enemy from 3 localities / Powstańcy republiki Donieck wycisnęli wroga z 3 miejscowości

Military man, senator Maccain doesn’t see: insurgent morale and command will beat any Western arms / Człek wojskowy, senator McCain  nie rozumi: morale i dowodzenie powstańców pobije wszelką broń z Zachodu

Norway will prepare Ukraine’s troops in NATO upgrading programme / Norwegia przygotuje wojska Ukrainy w unowocześniającym programie NATO

Food prices go up sharply in Russia / Żywność ostro drożeje w Rosji

Ukrainian soldier on routing his unit at Ilovaysk: our troops sentenced to death / Wojak ukraiński o rozgromie jego oddziału pod Iłowajskiem: wojska skazano na odstrzał

VIDEOS PICS Blockaded junta forces try to escape from Mariupol / Zabkokowane siły junty próbują wyrwać się z Mariupola

Kiev: 1st assault on Mariupol fended off / Kijów: 1-szy szturm Mariupola odbity

Insurgents begin assault on Mariupol / Powstańcy zaczęli szturm Mariupola

Ukraine’s min. of defense: armed forces begin retreat from Donbass / MON Ukrainy: armia zaczyna odwrót z Donbasu

Weapons from Donbass war end up all over Ukraine / Broń z wojny donbaskiej na całej Ukrainie

Le Pen: France’s decision on Mistrals reflects dependence on US / Le Pen: decyzja Francji ws. Mistrali pokazuje zależność od USA

Mariupol: ‘Azov’ battalion  leaves positions 10 km east of Mariupol / ‘Azov’ opuszcza pozycje 10 km na wsch. od Mariupola

MAPS Current battles in Donbass – encirclements everywhere / Bieżące boje donbaskie – wszędzie kotłyPoltava wants hot water from radical nationalists / Połtawa chce od hierojów ciepłej wody 

For the 1st time, junta uses deadly Smersh rockets against civilian targets in Donetsk / Junta po raz 1-szy stosuje śmiercionośne rakiety Smersz przeciw cywilom Doniecka

Odessa region: vandalised monument  for nearly 100 killed by future junta’s snipers in Maidan / Region Odessa: zniszczono pomnik Niebieskiej Sotni – prawie 100 zabitych przez snajperów przyszłej junty

Battalions ‘Kiev-2’ and ‘Donbass’ withdraw from Deblacevo where  ‘Kievskaya Rus’ remains encircled / Bataliony ‘Kijów-2’ i ‘Donbas’ opuściły pozycje pod Debalcewewm, gdzie w kotłe pozostaje ‘Kijowska Ruś’

Police force of liberated Azovsk almost fully joined donetsk republic / Niemal cała policja Nowoazowska dołączyła do republiki Donieck

US ex-intelligence agents: No Russian troops in Ukraine / B. agenci wywiadu USA: Żadnych wojsk Rosji na Ukrainie

Jew-banksters save Jew-oligarchs: new IMF installment goes to 9 Ukrainian banks / Srulo-banksteria pomaga oliparchom: nowa transza z MFW idzie do 9 banków Ukrainy

Junta missiles hit Russian border crossing under construction / Pociski junty trafiły w rosyjskie przejście graniczne w budowie

Two insurgents from Czech Republic fell in Donbass / Dwóch powstańców z Brna poległo w Donbasie

Novorussia army info bureau, night Sep 4: enemy retreats while shelling residential areas / Info-biuro armii Noworosji: wróg odstępuje bombardując dzielnice mieszkaniowe

New sanctions against Russia: Europe’s economy weakened, Russia will manage / Nowe sankcje przeciw Rosji: gospodarka Europy osłabnie, Rosja da sobie radę

PICS W. Ukraine: extremist nationalists wrecked car of Russian cultural centre chief / Wołyń: radykalni nacjonaliści rozbili auto szefa ośrodka kultury rosyjskiej

Donetsk republic defense minister: junta troops surrounded at airport either surrender or die / Min. obrony republiki Donieck: okrążone na lotnisku siły junty poddadzą się albo zginą

PICS Nikolayev, S. Ukraine: Resistance keeps protesting Ukrainian fascism / Nikołajew: Dysydenci nadal protestują przeciw ukraińskiemu faszyzmowi

Junta forces destroyed Donbass infrastructure to the tune of $ billions / Siły junty zniszczyły infrastrukturę Donbasu na miliardy $

America scares Europe with “Russian invasion” to get money for NATO / USA straszy Europę “rosyjską inwazją” by wyłudzić forsę na NATO

Pentagon won’t fight Russia because of Ukraine / Pentagon nie chce wojować z Rosją z powodu Ukrainy

Lvov’s mayor calls residents to prepare for war / Mer Lwowa nawołuje mieszkańców przygotować się do wojny

Kharkov: Returning armed troops held / Charków: Powracające uzbrojone wojska zatrzymane

German diplomat: Kiev won’t achieve its goal in Donbass militarily / Dyplomata niemiecki: Kijów nie osiągnie celu w Donbasie wojskowo

Donetsk republic and Russia negotiate gas deliveries / Republika DOnieck i Rosja negocjują dostawy gazu

NATO to deploy planes in Romania / NATO rozmieści samoloty w Rumunii 

Intermediate MH17 report by Sep 9 / Raport przejściowy nt. MH17 będzie 9.9

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/