Ukraine 6.9.2014 Ceasefire not respected, war will resume / Rozejm nieprzestrzegany, wojna powróci

Insurgents: junta forces brake ceasefire, take Telmanovo, bombard from their positions at Snezhnoye & Zolotoye, failed attempt to take Pervomaysk / Powstańcy; Siły junty łamią rozejm, wzięły Telmanowo, bombardują ze swych pozycji w Snieżnoje i Zołotoje, nieudana próba wzięcia Pierwomajska

Experts: Ceasefire convenient for both sides, war will resume / Eksperci: rozejm wygodny obu stronom, wojna powróci

Junta security gave to insurgents lists of missing and POW Ukrainian troops / SBU przekazało powstańcom listy wojsk junty zaginionych i w niewoli

Donetsk: junta shelling after ceasefire killed 4 civilians / Donieck po rozejmie: artyleria junty zabiła 4 cywili

Chief commander of junta’s national guard: both sides respect ceasefire / Głównodowodzący gwardia narodową junty: obie strony zastosowały się do rozejmu

Donetsk republic defense minister: junta forces don’t respect ceasefire / Min. obrony republiki Donieck: siły junty nie stosują się do rozejmu

Donetsk republic army chief of staff: insurgent positions shelled after ceasefire / Sztab armii republiki Donieck: Pozycje powstańcow ostrzelane po rozejmie

Kiev: insurgents violated ceasefire / Kijów: powstańcy naruszyli rozejm

Warszawa: Demonstracja “Stop wojnie na Ukrainie i zbrodniom banderowskim!” / Warsaw: Demonstration “Stop war in Ukraine and Ukrainian neo-nazi crimes!”

VIDEO US mixed martial artist entered the ring to Donbass anthem, intends to help Novorussia / Amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki wszedł na ring pod hymn Donbasu, zamierza pomóc Noworosji

VIDEO ‘Donbass’ battalion soldier: Junta betrayed us because we wanted to march on Kiev / Wojak batalionu’Donbas’: Junta nas olała, bo chieliśmy iść na Kijów

Mariupol blockade — primary threat to junta regime destruction / Blokada Mariupola – główne zagrożenie zniszczenia reżimu junty

Germanisation of junta-occupied Slaviansk: Russian replaced by German in schools / Germanizacja okupowanego Słowiańska: w szkołach niemiecki zamiast rosyjskiego

Insurgent don’t even have 25k troops, unable to defeat enemy decisively. Junta force much larger, but harmed in men and equipment / Powstańcy nie mają nawet 25k wojsk, niezdolni decydująco pokonać wroga. Sił junty przeważająco więcej, poważnie nadszarpnięte liczbowo i w sprzęcie

Russia’s FM: EU sent direct support signal to Kiev’s ‘war party’, Moscow will reciprocate / MSZ Rosji: UE posłała bezpośredni sygnał poparcia ‘partii wojny’ junty, Moskwa odwzajemni się

Junta’s pacification battalions will get heavy weapons under new ministry of defense status / Nowy status batalionów pacyfikacyjnych junty pod MON da im ciężką broń

Junta’s tanks left eastern Mariupol / Czołgi junty opuściły wsch. Mariupol

Poroshenko: Ukrainian troops will stay in Donbass / Prosieńko: siły ukraińskie nieopuszczą Donbasu

PICS 18+ Before ceasefire: insurgents routed ‘Aydar’ battalion, 35 killed, 1 wounded, 3 POWs / Powstańcy rozgromili batalion ‘Ajdar’ przed rozejmem, 35 zabitych, 1 ranny, 3 jeńców

Before ceasefire: Donetsk republic minister wounded by junta shelling while distributing humanitarian aid / Przed rozejmem: minister republiki Donieck raniona obstrzałem od sił junty podczas rozdziału pomocy humanitarnej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/