Ukraine 8.9.2014 No ceasefire! / Nie ma rozejmu!

Insurgents: during this ceasefire, we lost more men than during war operations / Powstańcy: podczas obecnego rozejmu straciliśmy więcej ludzi niż podczas działań wojennych

8.9.2014 Novorussia army info bureau: at Zuyevka village junta forces shelled festive gathering of civilians / Info-biuro armii Noworsji: we wsi Zujewka siły junty zbombardowalī odświętne zgromadzenie cywili

Junta won’t pay for funerals of its soldiers / Junta nie płaci za pogrzeby swych poległych żołnierzy

No demand: Poroshenko’s plant in Russia slows down / Brak popytu: fabryka Prosieńki w Rosji zwalnia obroty

Chechen mercenaries from Europe in junta forces / Czeczeńscy najemnicy z Europy w siłach junty

VIDEO Kharkov women against Kiev  junta / Kobiety Charkowa przeciw juncie

US intelligence veterans to Merkel before NATO summit: don’t listen to anti-Russian propaganda / Weterani razwiedki USA do Merkel przed szczytem NATO: nie słuchać antyrosyjskiej propagandy

VIDEO Kharkov: grenade attack on military commissioner’s office / Charków: Atak granatem na biuro komisarza wojennego

Kiev uses ceasefire to rotate troops / Kijów używa rozejmu do rotacji wojsk

51st brigade searches for hundreds “missing in action” / 51. brygada poszukuje setek “przepadłych bez wieści”

Poland ready to supply Ukraine with weapons / Polin gotowe dostawiać broń Ukrainie

NATO weapon supply to Ukraine a hoax? / Dostawy broni NATO na Ukrainę zmyłką?

Night 8.9.2014 Novorussia army info bureau: enemy brings reserves, provocation looming / Noc 8.9.2014 info-biuro armii Noworosji: wróg ściąga rezerwy, przygotowuje prowokacje

Novorussia leader: Timoshenko buys soldiers, prepares for new Maidan / Lider Noworosji: Timoszenko kupuje wojaków, przygotowuje nowy Majdan

OSCE: ceasefire violated / OBWE: rozejm naruszony

Poroshenko in Mariupol / Prosieńko w Mariupolu

Right Sector leader Yarosh fatally injured? / Lider prawosieków Jarosz śmiertelnie ranny?

Donetsk republic reps fear Kiev will cheat on exchange of prisoners / Przedstawiciele republiki Donieck obawiają się: Kijów oszuka na wymianie więźniów

Donetsk army chief of staff: enemy violates ceasefire, continues artillery shelling / Sztab armii donieckiej: wróg łamie rozejm, bombarduje artylerią

Poroshenko confirms homecoming of 1.2k POWs / Prosieńko potwierdza powrót 1200 jeńców

VIDEO Interview with Ukrainian soldier defected to insurgents / Wywiad z wojakiem ukraińskim przeszedłszym na stronę powstańców

Berlin: no data supporting MH17 downed by missile / Nie ma dowodów na zastrzelenie MH17 rakietą

VIDEO PICS Odessa commemorates Massacre, condemns NATO / Odessa czci pamięć ofiar Masakry, potępia NATO

VIDEO Six fallen insurgents buried at Saur-Mogila / Na Saur-Mogile pochowano 6 poległych powstańców

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/