Ukraine 11.9.2014

11.9.2014 Novorussia army info bureau: fighting in Donetsk airport area and Kumshatsky village / Info-biuro armii Noworosji: walki w rejonie lotniska Donieck i wsi Kumszacki

Donetsk republic army chief of staff: Enemy forces bring truck-tankers with poison to Slaviansk area – provocation in the making / Sztab armii republiki Donieck: wróg zwozi cysterny z trucizną w rejon Słowiańska

VIDEOS Neo-nazi brainwashimg of Ukrainian kids – imagine their parents! / Naziolskie pranie dzieciarni ukraińskiej – wyobraź sobie ich rodziców!

Insurgents: Fierce ‘ceasefire’ on all Donbass fronts / Powstańcy: Zaciekły ‘rozejm’ toczy się na wszystlich frontach Donbasu

Ukraine won’t let in White Convoy2 / Junta niewpuszcza Białego Konwoju Bis

VIDEO PICS Families of troops blockade strategic road in Zaporozhe region / Rodziny wojaków zablokowały trasę strategiczną w zaporożskiem

Kharkov gov’t blamed for failre of mobilisation / Samorząd Charkowa obwiniony o fiasko moblizacji

11.9.2014 night Novorussia army info bureau: enemy keeps amassing tank and artillery support / Info-biuro armii Noworosji: wróg nadal ściąga posiłki czołgowe i artyleryjskie

Survey: Anti-USA feelings grow in Europe / Sondaż: nastroje przeciw USA rosną w Europie

Donetsk republic: junta national guard forces executed 30 own soldiers / Republika Donieck: gwardia narodowa junty rozstrzelała 30 swoich

VIDEO: Strelkov: Started by Putin, revolution deprives 5th column of any chance to survive. Putin must be absolutely supported / Striełkow: Zaczęta przez Putina, rewolucja pozbawia V kolumnę szansy przeżycia.Putina trzeba absolutnie popierać

Strelkov: Boeing downed by Ukrainian forces. Naive to count on ceasefire / Striełkow: Boeinga zestrzeliły siły Ukrainy. Liczyć na rozejm naiwne

Junta modernizes T-64 tanks for  its national guard / Junta modernizuje czołgi T-64 dla swej gwardii narodowej

Moscow would accept political choice of Ukrainians in Lugansk and Donetsk republics / Moskwa przyjęłaby wybór polityczny Ukraińców w republikach Donieck i Lugańsk

🙂 Notorius lier about arms of other states, USA has satellite pics of harvesters w. loading tubes as proof of Russian forces in Ukraine / Notoryczny kłamca o broni in. państw, USA ma zdjęcia satelitarneh kombajnów z rurami ładowczymi jako dowód sił Rosji na Ukrainie

Moscow has counter-sanctions ready / Moskwa ma gotowe kontr-sankcje

EU limits access to capital market for Russia’s large arms and energy companies / UE ogranicza dostęĻdo rynku kapitału głównym k0mpaniom zbrojeniowym i energetycznym Rosji

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/