Ukraine 12.9.2014 NATO has a competitor / NATO ma konkurenta

Shanghai Cooperation Organization summit: NATO has a competitor / Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy: NATO ma konkurenta

Ukrainian customs clearance of first trucks in White Convoy2 / Ukraińska odprawa celna 1-ych ciężarowek Bialego Konwoju Bis

12.9.2014 – Novorussia army info bureau: Cases of ceasefire violation: shelling of population centres, fighting / Info-biuro armii Noworosji: przypadki łamania rozejmu: bombardowanie skupisk ludności, walki

VIDEO Insurgents’ Father Boris on spiritual background and sense of Donbass war, pastoral work in its course, human sacrifice and heroism / Batiuszka powstańców Ojciec Borys o podłożu duchowym i sensie wojny donbaskiej, pracy duszpasterskiej podczas niej, poświęceniu i heroizmie

Strauss-Kahn: Europe won’t die for Ukraine / Strauss-Kahn: Europa nie chce umierać za Ukrainę

TEXT Strelkov’s press conference / Konferencja prasowa Striełkowa

VIDEOS PICS “Ceasefire” in Donetsk suburbs and Popasna / “Rozejm” na przedmieściach Doniecka i w Popasnej

PICS Volunteer Serbian-French brigade forms in Novorussia / W Noworsji powstaje brygada ochotnicza serbsko-francuska

Crimea’s combat dolphins join Russian forces / Delfiny bojowe Krymu dołączyły do sił Rosji

VIDEOS 18+ Horror of war: Ukrainian soldier’s body thrown up by explosion hangs on a high-voltage power line, crew took it down to “return to earth”  / Okropność wojny: Ciało żołnierza ukraińskiego wyrzucone wybuchem zawisło na linii wys. napięcia, ekipa zdjęła je, by “oddać ziemi”

VIDEO “People’s governor” mixes with people in Donetsk exercise park / “Ludowy gubernator” miesza się z ludźmi w parku sportu w Doniecku

Following US, EU increased sanctions against Russia / W ślad za USA, sankcje przeciw Rosji wzmogła UE

Insurgents thwarted another attempt of junta forces to break thru from Donetsk airport / Powstańcy zniweczyli kolejną próbę sił junty wyrwać się z lotniska Donieck

Odessa region residents massively avoid military service / Mężczyźni odessczyzny masowo unikają służby wojskowej

Bundestag deputy: German gov’t and media position on Russia provocative and illogical / Poseł Bundestagu: pozycja rządu i mediow Niemiec ws. Rosji prowokacyjna i nielogiczna

VIDEO PIC Freed prisoner: “Now I will go straight to insurgents”/ Wyzwolony z niewoli: “Teraz pójdę prosto w szeregi powstańców”

VIDEO Exchange of prisoners at night / Nocna wymiana więźniów

Kiev begins accusing its pacification battalions of war crimes / Junta zaczyna oskarżać swe bataliony pacyfikacyjne o zbrodnie wojenne

12.4.2014 night – Novorussia army info bureau: junta forces  keep violating ceasefire, their accusations of insurgents groundless / Info-biuro armii Noworosji: siły junty nadal łamią rozejm, ich oskarżenia powstańców bezsasadne

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/