Ukraine 13.9.2014

Saboteurs destroyed railway tank cars with fuel near Zaporozhe / Dywersanci zniszczyli cysterny kolejowe z paliwem pod Zaporożem

PICS The lucky ones to return alive from war / Szczęściarze – wrócili z wojny żywymi

Junta forces continue to group for an offensive / Siły junty nadal grupują się do ofensywy

VIDEO Attempts to break thru Ilovaysk encirclement – filmed by junta forces / Próby przedrzeć się z kotła pod Iłowajskiem – sfilmowane przez siły junty

Fierce fighting for Donetsk-Gorlovka route / Zacięte walki o trasę Donieck-Gorłowka

At Yasinovata, junta forces concentrated, ready to attack Donetsk / Pod Jasinowatą, siły junty skoncentrowały się, gotowe do natarcia na Donieck

War about to resume? While shelling Makeyevka, junta accuses insurgents of attacks / Wojna się wznowi? Bombardując Makiejewkę, junta oskarża powstańców o ataki

Junta liquidated at least 200 POWs / Junta zlikwidowała co najmniej 200 jeńców wojennych

VIDEO Strelkov:  Ukrainian army problems in its command / Striełkow: problemy armii Ukrainy w jej dowództwie

Kharkov activists want to sue junta minister of defense for lying on supply for troops / Aktywiści charkowscy chcą pozwać ministra obrony junty za kłamstwa o zaopatrzeniu wojsk

Men mobilised in Zaporozhe region refuse to join Donbass war / Zmobilizowani na zaporożczyźnie odmawiają pójść na front donbaski

Joy in Lugansk: White Convoy2 arrives / Radość w Lugańsku: znów przybywają białe kamazy

70 trucks of White Convoy2 entered Ukraine / 70 kamazów Białego Konwoju Bis wjechało na Ukrainę

Ukraine’s association with EU post-poned / Związek Ukrainy z UE odroczony

“They love Russia” – why foreign volunteers join insurgents / “Kochają Rosję” – czemu obcy ochotnicy dołączają do powstańców

Bezler’s insurgents captured 6 planes / Powstańcy Biezlera zdobyli 6 samolotów

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/