Ukraine 14.9.2014 Junta threatens with nuclear weapons / Junta grozi bronią atomową

Gas – changes to Ukrainian constitution re decentralisation of gov’t / Pipa w laczkach – zmiany w konstytucji Ukrainy dot. decentralizacji władzy

Junta forces re-grouped, set up defence line / Siły junty przegrupowały się, utworzyły linię obrony

13.9.2014 – 1st Interbrigade of Novorussia army: battles in progress, paractically end to ceasefire / 1. Interbygada armii Noworosji: zaczęły się poważne boje, praktycznie koniec rozejmu

VIDEO Destroyed 51th brigade positions / Zniszczone pozycje 51. brygady

Politician close to Merkel: No need to sacrifice for Ukrainian oligarchs / Polityk bliski Merkel: Nie ponośmy ofiar za ukraińskich oligarchów

PICS Unexpected aid arrived with White Convoy2: drivers unloaded trucks for lack of local labour / Niespodziana pomoc przybyła z Białym Konwojem Bis: z braku miejscowych rąk do pracy, kierowcy sami rozładowali kamazy

VIDEO Neo-nazi poet joined insurgents / Banderowiec-poeta dołączył do powstańców

Moscow suburbs provide direct aid to Mozgovy’s insurgents / Przedmieścia Moskwy bezpośrednio pomagają powstańcom Mozgowego

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/