Ukraine 15.9.2014 NATO countries started arms deliveries / Państwa NATO zaczęły dostawy broni

Malaysia attorney general: indictment of suspects to follow after MH17 investigation / Prokurator generalny Malezji: po śledztwie MH17 będzie oskarżenie podejrzanych

Junta drafted pro-forma “independence” status of Donetsk and Lugansk republics / Projekt ustawy junty o “suwerenności” republik Donieck i Lugańsk

Insurgents countered attack at Stakhanovy / Powstańcy odbili atak pod Stachanowym

Junta sabotage groups active in Donbass / Grupy dywersyjne junty aktywne w Donbasie

24 more bodies of Ukrainian soldiers discovered near Ilovaysk / Pod Ilowajskiem: jeszcze 24 ciała żołnierzy ukraińskich

Insurgents continue heavy battle for Donetsk airport / Powstańcy toczą ciężki bój o lotnisko Donieck

Junta forces at Donetsk airport tripled during ‘ceasefire’ / Siły junty na lotnisku Donieck potroiły się podczas “rozejmu”

Expert: Russian shut-off of gas to Europe would end Ukrainian crisis, EU would disjoin from US / Ekspert: kiedy Rosja wyłączy gaz Europie, kryzys na Ukrainie zakończy się, UE odłączy sie od USA

Insurgents destroyed mortar battery that shelled OSCE observers and civilians / Powstańcy zniszczyli baterię moździerzy, która bombardowała obserwatorów OBWE i cywili

War reduced apartment prices 3-fold in Donetsk and Lugansk / Wojna zniżyła ceny mieszkań 3-krotnie w Doniecku i Lugańsku

Part of Polish humanitarian aid to Ukraine disappered / Ulotniła się część pomocy humanitarnej Polski dla Ukrainy

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/