Ukraine 16.9.2014 New junta laws won’t prevent next phase of war / Nowe ustawy junty niezatrzymają następnej fazy wojny

New junta laws won’t prevent next phase of war / Nowe ustawy junty niezatrzymają następnej fazy wojny

Right Sector to overthrow gov’t for Novorussia laws /Prawosieki chcą obalić rząd za ustawy dla Noworosji

Demand sharply drives wood and coal prices up in Ukraine / Popyt ostro zwiększył ceny na drewno i węgiel na Ulrainie

Switch to NATO standards thratens Ukrainian military-industrial complex / Przejście na normy NATO podważa zbrojeniówkę Ukrainy

Shoigu: Crimean armed forces set up / Szojgu: utworzono wojska krymskie

Kiev requests Moscow not to send more humanitarian aid / Kijów zażądał od Moskwy nieprzysyłać pomocy humanitarnej

Preferences promised by junta may help Novorussia / Preferencje obiecane przez juntę mogą pomóc Noworosji

Timoshenko and Turchinov fall under vetting law / Timoszenko i Turczynow podlegają uchwale lustracyjnej

British party leader: Let’s not provoke Putin / Lider partii brytyjskiej: nie prowokujmy Putina

PICS Destroyed weapons of junta forces near Donetsk airport / Zniszczona broń sił junty pod lotniskiem Donieck

BREAKING Right Sector from Odessa goes to Kiev to make revolution / Prawosieki odesscy jadą do Kijowa urządzić rewolucję

Unjted Novorussia Army formally set up / Zjednoczona Armia Noworosji powstała formalnie

Another ring of defence around Mariupol / Dodatkowy pierścień obronny wokół Mariupola

Insurgents began liberation of Debalcevo and Donetsk airport / Powstańcy zaczęli wyzwalać Debalcewo i lotnisko Donieck

“Phone partisans” work in Kiev / “Telefoniczni partyzanci” pracują w Kijowie

VIDEO Priest freed from Savchenko’s POW terror: she beat us, demanded all our group be used for organs / Ksiądz wyzwolony z jenieckiego terroru Sawczenko: biła nas, domagała się nas na organy

PICS ONLINE Right Sector clashed with police at Ukrainian parliament/ Prawosieki kontra policja pod Wierchowną Radą 

Not to antagonize Russia, Israel refuses to sell drones to Kiev / Izrael odmawia sprzedawać drony juncie, by nieantagonizować Rosji

Novorussia rejects Proshenko’s conditions on status quo of front lines / Noworosja odrzuca warunki Prosieński dla status quo linii frotu

VIDEO Zaporozhe: Hundreds of Ukrainian troops put arms down in protest of killed colleague and manipulation of personal military records / Zaporoże: Setki wojaków złożyły broń, prostestując śmierć kolegi i manipulacje zaświadczeń wojennych

Families of recruits demonstrate in Kiev / Rodziny poborowych demonstrują w Kijowie

Phoning more expensive in Ukraine / Telefonia drożeje na Ukrainie

Melitopol (Zaporozhe region) to be evacuated? / Melitopol (region zaporożski) będzie ewakuowany?

Poroshenko decorated 2 deputies of Kolomoyski / Prosieńko udekorował 2 z-ców Kolomojskiego

VIDEO Junta mulls over sending inmates to war / Junta chce wysłać więźniów na front

Miyusinsk liberated: 100 insurgents against 1000 junta troops / Wyzwolenie Mijusinska: 100 powstańców rpzwciw 1000 wojsk junty

PICS VIDEO 18+ Kirovskoye: ruined houses, killed civilians / Kirowskoje: zburzone domy, zabici cywile

Sanctions against Russia to provoke higher oil prices / Sankcje na Rosję sprowokują wyższe ceny ropy

[pl] Srulosuszpy Polin suszpom srulojunty kijowskiej / Free-of-charge equipment for Jew junta security and pacification forces from Jew-ruled Poland, delivered free of charge!

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/