Ukraine 17.9.2014 Bombs for breakfast, lunch, dinner…/ Bomby na śniadanie, obiad, kolację…

VIDEO 18+ Donetsk: bombs for breakfast, lunch, dinner…/Donieck: bomby na śniadanie, obiad, kolację…

17.9.2014 AnnaNews: Mariupol – junta forces dig in in residential areas, despite protests.  Donetsk – 3 sabotage groups liquidated, convent near airport shelled. Encirclements – Debaltsevo + 2500 junta troops in Makeyevka-Gorlovka-Yenakievo / Mariupol – siły junty umacniają się w dzielnicach mieszkaniowych mimo protestów. Donieck – 3 grupy dywersyjne zlikwidowane, konwent k. lotniska zbombardowany. Kotły – Debalcewo + 2500 wojsk w rejonie Makiejewka-Gorłowka-Jenakijewo

17.9.2014 Novorussia army info bureau: junta forces continue to kill civilians / Info-biuro armii Noworosji: siły junty nadal zabijają cywili

Junta’s mercenary battalions abuse narcotics and alcohol / Najemnicze bataliony junty nadużywają narkotyki i alkohol

🙂 Jew-bankster self-declared entity Kosovo imposes sanctions on Russia / Samozwańczy twór żydobanksterski, Kosowo wprowadza sankcje na Rosję

VIDEO 18+ ‘Aydar’ battalion column ambushed / Kolumna batalionu ‘Ajdar’ wpadła w zasadzkę

Junta incorporates inmates into national guard forces / Junta wciela skazanych do gwardii narodowej

Bomb threat in Kiev – 600 evacuated from railway station / Alarm bombowy w Kijowie – ewakuowano 600 z dworca kolejowego

PICS Missile explosion at Lugansk heat and power plant leaves million people without electricity / Eksplozja pocisku w elektrociepłowni Lugańsk pozbawiła prądu milion mieszkańców

Goldman Sachs: investors may lose 50% in Ukrainian gov’t bonds / Inwestorzy mogą stracić 50% na obligacjach rządu Ukrainy

Kharkov region: Hand grenades thrown at military commissar’s office / Charkowszczyzna: granaty ręczne rzucono w biuro komisarza wojennego

Poltava: “Phone partisans” at work / Połtawa: pracują ‘telefoniczni partyzanci’

New White Convoy to be ready by weekend / Nowy Biały Konwój gotów w końcu tygodnia

Kiev: law on special status of Donbass could be changed / Junta: ustawa o specjalnym statusie Donbasu może ulec zmianie

Bulgarian volunteers fight for Novorussia / Bułgarscy ochotnicy walczą za Noworosję

Junta forces retreated from Yasinovata / Siły junty odstąpiły od Jasinowatej

PICS VIDEO 18+ Donetsk: bus shelled by junta force mortar / Donieck: autobus ostrzelany przez moździerz sił junty

Google: most Ukrainians use Russian / Większość Ukraińców używa jęz. rosyjski

Donetsk republic: Large number of national guard soldiers not on Kiev POW list / Republika Donieck: Dużej liczby żołnierzy gwardii narodowej nie ma na kijowskiej liście jeńców

24 Ukraine’s parliamentarians to sit in Russian Duma session / 24 posłów Ukrainy zasiądzie na sesji Dumy w Moskwie

Serbia refuses to join sanctions against Russia / Serbia odmawaia udziału w sankcjach na Rosję

Moscow in no hurry to respond to sanctions / Moskwie niespieszno z reakcją na sankcje

Paris: rescind sanctions against Moscow / Paryż za zdjęciem sankcji na Rosję

Yatsenyuk threatens with counter-sanctions, should Russia introduce some against Ukraine / Jeceniuk grozi kontr-sankcjami jeśli Rosja wprowadzi sankcje przeciw Ukrainie

Ukraine-EU association agreement delayed a year to facilitate negotiations with Russia / Umowa stowarzyszeniowa Ukraina-UE odłożona o rok dla negocjacji z Rosją

Canadian $200 million loan to Ukraine / Kanada pożycza Ukrainie 200 mln $

War cost junta $5 billion / Wojna kosztuje juntę już 5 mld $

Yatsenyuk: 1 million persons fall under vetting law / Jaceniuk: 1 mln osób podpada pod ustawę lustracyjną

[pl] “Ukraińskie” Brygady Sieciowe w Polin / Веб-бригады

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/