Ukraine 18.9.2014 Strelkov tells agents to stick their provocations “in the ass” / Striełkow do agentów: prowokacje “wsadźcie se w dupę”

Strelkov to agents working against him in Donestk: stick your provocations “in the ass” / Striełkow do agentów robiących przeciw niemu w Doniecku: prowokacje “wsadźcie se w dupę”

VIDEO “Ceasefire” chronicles by Poroshenko: national guard gets Soviet-era modernized tanks T-64 / Kronika “rozejmu” Prosieński: nazi-gwardia dostaje modernizowane czołgi T-64 z sowieckiej ery

Junta’s minister of war: time to think about defense of Kiev and border towns / MON junty: czas pomyśleć o obronie Kijowa i miast przygranicznych

POWs help rebuild ruined school in Donetsk / Jeńcy wojenni pomagają odbudować zrujnowaną szkołę w Doniecku

🙂 Ex-GRU officer, veteran of wars for Russia, Strelkov’s friend, head of Donetsk republic intelligence  / B. oficer GRU, weteran wojen za Rosję, przyjaciel Striełkowa, szef razwiedki republiki Donieck

Mayor of Lvov supports Galician separatism / Mer Lwowa poparł separatyzm galicyjski

Int’l Red Cross won’t participate in White Convoy3 / Miedzynarodowy Czerwony Krzyż nie weźmie udziału w Białym Konwoju3

 

🙂 VIDEO Bright future in concentration camp – junta agit-propaganda delivered from armoured vehicle in Slaviansk / Junta wali agitpropagandę z wozu opanc. w Słowiańsku: świetlana przyszłość w obozie koncentracyjnym

Rear heroes: extremists attack communists’ demonstration in Kharkov / Tyłowi gieroje: ekstremiści zaatakowali demonstrację komunistów w Charkowie

Cossack rocket Grad battery commander: our task to blast Gorlovka blockade / Dowódca kozackiej baterii rakietowej Grad: nasze zadanie todblokować Gorłowkę

Junta forces shelled convent and church in Donetsk / Siły junty ostrzelały konwent i cerkiew w Doniecku

Poroshenko: no way Donbass could have even semi-autonomy / Prosieńko: Donbas nie ma szans nawet na pół-autonomię

Hungry Ukrainian soldiers sell their machine guns for $35 / Głodni żołnierze ukraińscy sprzedają kałachy po 35 $

VIDEO 18+ POW insurgent tortured, prisoners incl. civilians and women kept in ground holes and finished off / Powstaniec-jeniec torturowany, więźniowie w tym cywile i kobiety trzymani w dołach i wykańczani

Insurgents keep enemy off Makeyevka & Yasinovata, new encirclement near Debalcevo / Powstańcy odpierają wroga od Makiejewki i Jasinowatej, nowy kocioł pod Debalcewem

Lithuanian gov’t develops anti-Russian schizophrenia / Rząd Litwy dostaje antyruskiej schizofrenii

Right Sector leader: “Should Poroshenko not smarten up, we will have a new president” / Lider prawosieków: “Jeśli Poroszenko nie ocknie się, będzie nowy prezydent”

Elections to Ukrainian parliament in Donbass – only 4 out of 32 commissions managed to begin work / Wybory do Wierchownej Rady w Donbasie – tylko 4 z 32 komisji udało się zaczą pracę

Kharkov: ‘Aydar’ soldiers shelled control post of vehicle safety police / Wojacy ‘Ajadaru’ ostrzelali posterunek kontrolny inspekcji pojazdów

Kiev city council session: 12th battalion wants land, concessions and money / Sesja rady miasta Kijowa: 12. batalion chce ziemi, zniżek i forsy

Lugansk heat and power plant partly repaired after missile explosion / Elektrociepłownia ługańska częściowo naprawiona po wybuchu pocisku

Extreme nationalists want military dicatorship in Ukraine / Skrajni nacjonaliści chcą dyktatury wojskowej na Ukrainie

Ukrainian parliamentarian: Law on Donbass status covertly changed / Poseł Wierchownej Rady: ustawę o statusie Donbasu skrycie zmieniono 

Insurgents captured the fake “commander in chief of Novorussia army” / Powstańcy schwytali lipnego “głównodowodzącego armi Noworosji”

Poroshenko asked US for military aid / Prosieńko poprosił USrael o pomoc wojskową

Yarosh threatens Poroshenko will share Yanukovych’s fate / Groźba Jarosza: Poroszenko podzieli los Janukowycza

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/