Ukraine 19.9.2014 European values: Maidan activists to be awarded / Europejskie wartości: posrajdańcy wytypowani do nagrody

LOOK AT THEIR FACES – European values: 4 Maidan activists to be awarded / ZOBACZ ICH FACJATY – europejskie wartości: 4 posrajdańców wytypowanych do nagrody  

19.9.2014 front review by 1st Interbrigade: battles everywhere / Przegląd frontu przez 1. Interbrygadę: wszędzie bitwy

19.9.2014 Novorussia army info bureau: shelling and looting by junta forces continue / Info-biuro armii Noworosji: trwają bombardowania i grabieże przez siły junty

VIDEO Mariupol: artillery shelling heard all day, fires in eastern suburbs in the evening / caly dzień bombardowanie artyleryjskie, pożary wieczorem na wsch. przedmięsciach

VIDEO Cossack sapper unit at work / Kozaccy saperzy przy pracy

VIDEO Block post after insurgent attack / Blokada drogowa po ataku powstańców

“Ceasefire” killed over 100, wounded138 junta troops / “Rozejm” zabił ponad 100, ranił 138 wojaków junty

UXO killed Russian border guard  / Niewypał zabił rosyjskiego WOPistę

Russian stance in UN SC: objective MH17 investigation / Stanowisko Rosji w RB ONZ: obiektywne śledztwo MH17

Kolomoyski’s Privatbank asks customers to support Ukraninian army / Privatbank Kolomojskiego prosi klientów wesprzeć armię Ukrainy

Battalion from Kharkov suffered large losses and will be re-structured / Batalion z Charkowa poniósł duże straty, będzie przeformowany

Approaching on Zhdanovka, insurgents mop up 5 towns / Idąc na Żdanowkę, powstańcy oczyścili z wroga 5 miejscowości

VIDEO War thru junta soldier eyes / Wojna oczyma wojaka junty

Junta’s propagandist: Ukraine short on resources for war, army demoralized, mobilisation failed / Propagandysta junty: Ukrainie brak środków na dalszą wojnę, armia zdemoralizowana, fiasko mobilizacji

🙂 Military exercises Russian style: 100k troops, 1.5k tanks, 120 planes, 70 war ships / Manewry w stylu rosyjskim: 100k wojsk, 1,5k czołgów, 120 samolotów, 70 okrętów

5th column in Russia “Return Russian troops from war in Ukraine” / V kolumna w Rosji: ‘Zawróćcie nasze wojska z wojny na Ukrainie”

British fighter jets attempted to intercept 2 Russian Tu-95 strategic bombers near Scotland / Brytyjskie myśliwce próbowały przechwycić 2 rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 niedaleko Szkocji

Mixed ground meat: Ukraine, Poland and Lithuania create joint military unit / Mielone mieszane: Ukraina, Polska i Litwa tworzą wspólną jednostkę wojskową

Medvedev: global financial and trade systems destabilized / Miewiediew: globalne systemy finansów i handlu ulegają destabilizacji

US refuses unstable Ukraine status in NATO, prefers political solution / USrael odmawia niestabilnej Ukrainie statusu w NATO, woli rozwiązanie polityczne od siłowego

Insurgents havn’t seen Poroshenko’s son in the front /Powstańcy niewidzieli syna Prosieńki na froncie

PICS 18+ ‘Aydar’ soldiers and their military vehicles burnt 5.9.2014 / Wojacy ‘Ajdaru’ spalemi z pojazdami wojskowymi 5.9.2014

Junta’s war ministry mulls over 4th wave of mobilisation / MON junty rozważa 4. falę mobilizacji

Junta’s war ministry complains about psychic condition of soldiers returning from Donbass war / MON junty skarży się na stan psychiczny wojsk powracających z wojny donbaskiej

Junta’s war ministry: military commissar office personnel to be sent to war / Personel komisariatów wojennych będzie wysłany na front

Germans blame ARD channel of biased presentation of Ukraine crisis / Niemcy winią kanał ARD o stronnicze przedstawianie kryzysu na Ukrainie

ExxonMobil may lose Russian Arctic shelf / Exxon Mobil może utracić rosyjski szelf w Arktyce

Junta sets in motion creation of private armies / Junta zapoczątkowuje tworzenie prywatnych armii

[pl] Pamiętaj Rosja to twój wróg, USA i Niemcy to przyjaciele!

VIDEO Ivano-Frankovsk region, W. Ukraine: Kids brainwashed to hate Russians under Christ’s image – “European values”? / Iwano-Frankowsk: Kajtki zindoktrynowane nienawidzieć Rosjan pod wizerunkiem Chrystusa – “wartości europejskie”?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=tEO4eofFt3U?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/