Polska krajem prekariuszy: Bez perspektyw życiowych, bez przyszłości

Polska krajem prekariuszy: Bez perspektyw życiowych, bez przyszłości

Prekariusze są zatrudnieni w przemyśle i na wyższych uczelniach. To pracownicy sieci handlowych i artyści. Ta grupa jest większa, niż nam się zdaje. I choć jej członkowie mają wspólne problemy i mogliby się wspólnie bronić, to nie wykształcili jeszcze klasycznej klasowej solidarności, jaką mieli proletariusze – uważa Jarosław Urbański socjolog, członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/