Ukraine 20.9.2014 Huge explosions in Donetsk / Ogromne eksplozje w Doniecku

VIDEO 18+ How Kalinovo was liberated / Jak wyzwolili Kalinowo

Strelkov: only Russia’s full capitulation in Novorussia acceptable to junta / Striełkow: tylko pełna kapitulacja Rosji zadowoli juntę

VIDEO Motorola unit at work / Oddział Motoroli przy pracy

200 trucks of White Convoy3 arrives at Donetsk / 200 kamazów Białego Konwoju3 przybyło do Doniecka

VIDEO Donetsk republic army opened ‘life road’ to war-battered Gorlovka / Armia republiki Donieck otworzyła “drogę życia” do wymęczonej wojną Gorłowki

Insurgents unblocked Gorlovka / Powstańcy odblokowali Gorłowkę

Full text of Minsk memorandum w. comments by parties / pełny tekst memorandum mińskiego z komentami stron

Minsk negotiations: withdrawal of troops still unsettled / Negocjacje w Mińsku: wycofanie wojsk wciąż nieuzgodnione

Minsk protocol: 30-km safety zone for artillery & no-fly zone / Protokół miński: 30-km strefa bezpieczna dla artylerii i strefa bezlotna

Final Minsk protocol bans artillery and mines, while missiles rain on Donetsk / Końcowy protokół w Minsku zakazuje artylerii i min, a na Donieck lecą pociski

Junta forces shelled Lugansk during humanitarian aid unloading / Siły junty bombardowały Lugańsk podczas rozładunku pomocy humanitarnej

Bretagne farmers riot against sanctions on Russia / Rozruchy rolników Bretanii przeciw sankcjom na Rosję

‘Aydar’ battalion soldiers confiscated meat cans from Ukrainian humanitarian aid convoy for Lugansk / Wojacy ‘Ajdaru’ zabrali tuszonkę z ukraińskiego konwoju pomocy humanitarnej dla Lugańska

Cold war for USA: Russia-China rapprochement / Zbliżenie Rosja-Chiny zimną wojną dla USA

[en] Lavrov genuine or cunning: Donetsk and Lugansk regions must remain in Ukraine / Lawrow uczciwy czy kręci: regiony Donieck i Lugańsk muszą pozostać z Ukrainą

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/