Ukraine 21.9.2014 Donbass kids on Global Peace Day: no war! / Dzieci donbaskie w Swiatowy Dzień Pokoju: żadnej wojny!

MOVING VIDEO Donbass kids on Global Peace Day: no war! / Dzieci donbaskie w Swiatowy Dzień Pokoju: żadnej wojny!

VIDEOS Fighting near Mariupol / Walki pod Mariupolem

Party of Regions will take part in elections to Ukraine’s parliament after all / Partia regionów weźmie jednak udział w wyborach do Wierchownej Rady

PICS For 5th column march in Moscow, Moscovites hung out Donetsk and Lugansk republic flags / Na marsz V kolumny, Moskwiczanie wywiesili flagi republik Donieck i Lugańsk

Alexandr Dugin: Putin won’t betray Novorussia, finally decided to cleanse Kremlin of pro-Western liberals / Putin nieoleje Noworosji, w końcu zdecydował oczyścić Kreml z prozachodnich liberałów

VIDEOS Donetsk: Junta “observes” ceasefire / Donieck: Junta “stosuje się” do rozejmu

VIDEO  Junta forces destroyed Stepanovka with particular cruelty / Siły junty zniszczyły Stiepanowkę szczególnie okrutnie

VIDEO 18+ Left by ‘Aydar’ battalion in a Donbass golf club / Pozostawili ajdarowcy w klubie golfowym w Donbasie

Junta troops use ceasefire to loot local population / Wojska junty wykorzystują rozejm do grabieży miejscowej ludności

21.9.2014 night – Novorussia army info bureau:  enemy left several population centres in Donetsk republic, continued to shell, blame insurgents for it, violate Minsk agreement on fly-free zone / Info-biuro armii Noworosji za noc: wróg wycofał się z kilku skupisk ludności, nadal bombarduje winiąc powstańców, pogwałcił postanowienie mińskie o strefie bezlotnej 

Junta forces withdraw from around Zhdanovka to avoid being encircled / Siły junty wycofują się spod Żdanowki by uniknąć kotła

MacCain: US refusal to arm Ukraine a “danger” / MacCain: odmowa USA zbroić Ukrainę “niebezpieczna”

Junta will not withdraw forces until ceasefire / Junta niewycofa wojsk przed zawieszeniem ognia

Families of German victims of MH17 to sue Ukraine / Rodziny niemieckich ofiar MH17 zaskarżą Ukrainę

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/