Ukraine 22.9.2014 Insurgents negotiate surrender of junta troops in several encirclements / Powstańcy negocjują poddanie się sił junty w kilku kotłach

Junta activates sabotage-reconnaissance activities in Donetsk republic / Junta aktywizuje działalność dywersyjno-wywiadowczą w republice Donieck

Yenakievo: fierce battle between Ukrainian army and National Guard / Jenakijewo: Zacięta bitwa między wojskami Ukrainy a gwardią narodową

More Serbian volunteers join French-Serbian battalion / Więcej serbskich ochotników dołącza do batalionu francusko-serbskiego

Poltava: regional administration evacuated following mine alarm / Połtawa: ewakuacja administracji regionu wskutek alarmu o minie

Saboteurs detained in Lugansk with 15 kg of explosives, insurgents took under control Rozovka, Zhdanovka and 3 other locations / Dywersanci zatrzymani w Lugańsku z 15 kg śr. wybuchowych, powstańcy wzięli pod kontrolę Rozowkę, Żdanowkę i 3 in, miejscowości

Mariupol: insurgent reconnaissance group destroyed one armoured vehicle, captured another / Razwiedcziki powstańców zniszczyli 1 wóz opanc., schwytali drugi

South front: junta forces expelled from Shirokino, suffered large losses at Granitno / Front płd.: siły junty wyparte z Szirokino, ciężkie straty we wsi Szirokino

Mariupol suburbs: insurgents response-fire on enemy’s positions / Pod Mariupolem: w reakcji na ataki, powstańcy biją w pozycje wroga

VIDEOS Insurgents practice shooting / Powstańcy ćwiczą strzelanie

POW, world champion in karate, beaten by Right Sector for two days and nights / Prawosieki bili jeńca, mistrza świata w karate, przez 2 doby

VIDEO Insurgent artillery / Artyleria powstańców

Insurgents: enemy retreats from Avdeyevka, Marinka, Zhdanovka and other locations / Powstańcy: wróg odstępuje od Awdiejewki, Marinki, Żdanowki i in. miejscowości

Poroshenko: Ukraine’s 60 to 65% heavy weapons destroyed in Donbass war / Prosieńko: 60-65% ciężkiej broni Ukrainy zniszczone w wojnie donbaskiej

Timoshenko’s 5 steps to defeat Russia / 5 kroków Timoszenko dla pokonania Rosji

VIDEO Kharkov: Right Sector attacka anti-Maidan / Charków: Prawosieki atakują antymajdan

Jewish-Chechen junta battalion organized in Odessa / Junta organizuje w Odessie batalion żydowsko-czeczeński

PICS VIDEOS Parade of perverts, jewropeans and other 5th column met with healthy response in Moscow / Parada zboczenców, pro-jewropejsatych itp. V kolumny spotkała zdrowa reakcja Moskwiczan

Japan doesn’t implement sanctions against Russia / Japonia nie wdraża sankcji9 przeciw Rosji

🙂 Strelkov’s army storms Bundestag/ Armia Striełkowa szturmuje Bundestag

Pro-junta media blame insurgents for  shooting at teens in Mariupol / Mendia junty winią powsyańców ze ostrzelanie małolatów w Mariupolu

VIDEO Mariupol:  battalion ‘Azov’ shot at teens, wounding one in the head / Wojacy batalionu ‘Azow’ strzelali do małolatów, raniąc jednego w głowę

Kharkov: Federalisation opponents clash with proponents / Charków: Przeciwnicy federalizacji starli się z proponentami

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/