Ukraine 23.9.2014

       Grad          Partizan          D-30

350 OSCE observers deployed to 5 Donbass cities will monitor ceasefire / 350 0bserwatorów OBWE rozmieszczonych w 5 miastach Donbasu będzie monitować rozejm

Lvov prepares for defense from saboteurs / Lwów gotowi obronę od dywersantów

12k  Cossacks from Russia will join insurgents in coming months / W najbliższych mies. do powstańców dołączy 12 tys. Kozaków z Rosji

Insurgent battery of mobile howitzers / Powstańcza bateria haubic samobieżnych

Russia to drop bonds of gov’ts who support sanctions against her / Rosja zrezygnuje z obligacji państw, które wspierają sankcje przeciw niej

VIDEO Insurgents discover murdered civilians in former camp of national guard / Powstańcy odkryli trupy cywilnych ofiar w b. obozie gwardii narodowej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/