MEROSTWO MOSKWY NADAL ODMAWIA ZGODY NA WIEC POPARCIA DLA DONBASU

MEROSTWO MOSKWY NADAL ODMAWIA ZGODY NA WIEC POPARCIA DLA DONBASU

22 września, 16:02

Jak poinformowano naszą agencję w komitecie organizacyjnym wiecu „Bitwa o Donbas”, urząd mera Moskwy w osobie zastępcy mera Aleksandra Nikołajewicza Gorbienko nadal odmawia zgody na wiec poparcia dla Donbasu, zaplanowany na 28 września; zawiadomienie o przeprowadzeniu którego zostało złożone ponad tydzień temu. Jak oświadcza szef komitetu organizacyjnego wiecu Aleksiej Żiwow: “Członkowie komitetu organizacyjnego „Bitwy o Donbas” złożyli do merostwa Moskwy zawiadomienie o zorganizowaniu wiecu o liczebności do 5000 tysięcy osób pod następującymi adresami: Pokłonnaja Gora, Nowopuszkiński Skwer, Plac Puszkina, Plac w pobliżu stacji metra „Czistyje Prudy”, Plac przed teatrem Armii Rosyjskiej z zamknięciem jezdni.

 

Wbrew Konstytucji i prawu o pokojowych zgromadzeniach obywateli Rosji, merostwo Moskwy odrzuciła wszystkie nasze adresy (proponowane miejsca) przeprowadzenia wiecu, nie oferując nam odpowiedniej zamiany. Według zdania zastępcy mera Gorbienko Aleksandra Nikołajewicza, który świadomie sabotuje nasz wiec, jedyną rzeczą, do której mamy prawo, to zebrać się w skwerze na Placu Suworowa, gdzie z trudem mieści się 1500 osób, pomimo tego, że na nasze wiece przychodzi do 10 tysięcy zwolenników Noworosji i Donbasu”.

 

Równocześnie merostwo Moskwy zezwoliło na przeprowadzenie w dniu 21 września marszu dla poparcia operacji karnej w Noworosji, nazwanego niewiadomo dlaczego „Marszem Pokoju”. W tym celu na kilka godzin zostały zablokowane ulice w centrum miasta. Sam Gorbienko jest rodem ze Sławiańska, ale widocznie sympatyzuje juncie kijowskiej.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki 23.9.2014 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/