W Kijowie unicki kapłan zażądał zakazu nawiedzania prawosławnych świątyń

W Kijowie unicki kapłan zażądał zakazu nawiedzania prawosławnych świątyń

Kijów, 18 września 2014

 

 

Powodem wystąpienia “ojca świętego” stało się przyjęcie przez Ukraiński Parlament ustawy o lustracji. Dokument zakazuje pracy w strukturach rządowych byłym członkom KPZR i ludziom, zajmującym stanowiska przy Prezydencie Janukowyczu. Unicki kapłan poparł projekt ustawy, ale nazwał go niewystarczającym.

 

“Musimy opracować ustawę o podstawowej zasadzie lustracji, czyli jeśli jest napisane, że wpierw jest dusza, a potem ciało … A więc dzisiaj, uchwaliliśmy ustawę o ciele. Ale dusza – ideologia Patriarchatu Moskiewskiego pozostaje nadal “- powiedział unita.

 

Według jego słów ludzie, nawiedzający świątynie Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, “niszczą Ukrainę”.

 

“Powinniśmy w przyszłości przyjąć taką ustawę, że jeżeli ktoś chodzi do Patriarchatu Moskiewskiego lub wspiera go jako organizację terrorystyczną, to on również podlega lustracji” – dodał ukraiński kapłan. Wcześniej ukraińscy grecko-katoliccy księża wielokrotnie wzywali do zabijania tych, których poglądy różnią się od poglądów narodowo-faszystowskich spadkobierców Bandery, – informują media.

 

 

Tłumaczył Janusz Sielicki 19.9.2014 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/