[dyskusja] Głosować czy bojkotować?

Zdzisław Jankowski: Siła wyzwolenia tkwi zawsze w mądrości w sile Narodu. Dlatego należy się zjednoczyć i z mobilizować do walki z tą zarażą i iść w 100% do wyborów. Wybrać Polaków z ludu kochających Polskę i Polaków a nie zbrodniczy dziki zachód., który podbija kraję i okrada militarnie i ekonomicznie jak okradli Polskę. Nie wolno nikomu głosować na  PO, PSL, PIS i SLD,  bo oni są u władzy 22 lat i przehandlowali Polskę.   Śmiertelny wróg to kapitalizm międzynarodowy. Zamiary wroga, każdy z nas Polaków powinien znać.  Władza musi zorganizować się z uczciwych mądrych ludzi, a nie zdemoralizowanej inteligencji.  .Polska musi być suwerenna i niezależna w układzie słowiańskim   wschodem a nie kolonialnym zachodem. Musi natychmiast wyjść z Unii, bo tą są byłe państwa kolonialne pod inną egidą i odsunąć Żydów od władzy.  Zorganizować armię do obrony kraju. Przywrócić bezpłatne leczenie i nauczanie.  Odzyskać Polskę dla Polaków i odebrać zrabowany majątek   narodowy. Trzeba patrzeć to co jest teraz a nie to co było kiedyś przed II wojną światową.

Andrzej Szubert: Siła wyzwolenia tkwi zawsze w mądrości w sile Narodu – Niestety ostatnie 21 lat pokazuje, że naród nie jest mądry a głupi. I bezsilny.
Nie wolno nikomu głosować na  PO, PSL, PIS i SLD – Niestety banda czworga – PO/PiS/PSL/SLD ma od lat tzw.”twardy elektorat” i do nich Pan nie dotrze – nie przekona ich.
Ponadto ok 50 % dorosłych Polaków od 25 lat ignoruje – i słusznie – okupacyjne farsy wyborcze.
i iść w 100% do wyborów – To ślepa uliczka – farsy woborcze organizuje okupant. Są tak ustawione, że wygrywają agenturalne partie okupanta. Aby mieć szansę na zwycięstwo należy mieć:
– zaplecze organizacyjne równorzędne z zapleczem bandy czworga.
– pieniądze, dużo pieniędzy na kampanię, plakaty, gadżety.
– dostęp do lokalnych mediów (telawiwzornia, radio, prasa). Inaczej nie ma szans na zwycięstwo.
A wprowadzenie kilku ludzi do ubezwłasnowolnionych samożondóf nic nie zmieni.
Ponadto tzw. “samożondy” nie mają wiele do powiedzenia. Ich działalność określa “ustawa o samożondach” – mają ogrom obowiązków, prawie zero samodzielności i prawie żadnych środków finansowych.
Nie tędy droga Panie Zdzisławie.  To muszą wyjść zdeterminowane miliony na ulicę – i przegnać okupanta. Tylko, że i z tym ciężko. Do powstań pchali Polaków obcy – na zagładę.
Do Solidarności popchnięto nas – naiwnych – aby naszymi rękami wyrwać Polskę z bloku wschodniego i wydać ją w łapska żydo-zachodu. Był to żydowsko-watykański projekt.
Tak więc samodzielny, wyłącznie z naszej inicjatywy zryw, będzie trudny. Ale Powstanie Wielkopolskie – zwycięskie i wywołane przez Polaków pokazuje, że Polak potrafi.
Polski nie odzyskamy przy okupacyjnej urnie “wyborczej”.
O farsie wyborczej ( “parlamentarnej) napisałem kiedyś pod nickiem “obserwator” tak:
“– Wybory są organizowane pod patronatem okupantów Polski rękami pełniących obowiązki Polaków koczowników i usłużnych im polskich szabas-gojów.
– partie agenturalne, a więc cała banda czworga (PO/PiS/PSL/SLD) oraz jej odpryski (PJN, czy ruch Palikota), promowane przez media, mają miażdżącą przewagę nad partiami nieagenturalnymi. Jedyną niewiadomą jest to, która z dwóch wiodących agentur (PO czy PiS) zwycięży i z jaką inną agenturą utworzy koalicję. Polska ma wybór między dżumą a tyfusem. Zwycięstwo partii nieagenturalnej jest niemożliwe.
A gdyby nawet zdarzył się cud i zwyciężyłaby jakakolwiek nieagenturalna partia, pod byle pretekstem wybory zostaną unieważnione.
– Biorąc udział w wyborach uznajesz je za wolne, demokratyczne, legalne i prawidłowo przeprowadzone. Legitymizujesz tym samym inscenizowaną nam przez okupantów farsę.
– Dajesz prawo marionetkom politycznym koczowników do powoływania się na „społeczny mandat” na sprawowanie władzy.
– Polski sejm i senat są atrapą parlamentu. Ponad nimi góruje Traktat Lizboński i tzw. „prawodawstwo” jewropejskie. Nawet jeśli uda się do „polskiego” knessejmu przemycić kilku nieagenturalnych posłów – nie zdziałają oni tam nic, a jedynie będą uwiarygadniać parlamentarną fikcję koczowniczej fasadowej „demokracji”.
– Zarówno „parlament” jak i „wybory” są kosztownymi rekwizytami teatralnymi mającymi Gojom sugerować istnienie w Polsce wolności i demokracji. Spełniają one po prostu rolę oszukańczej zasłony dymnej zasłaniającej dyktaturę koczowników.
– Biorąc udział w wyborczej farsie oszukujesz samego siebie – żyjesz bowiem w iluzji, że masz prawo wyboru, że coś zależy od Ciebie, że coś możesz zmienić. A wyniki „wyborów” już są zaklepane – wygra jedna z agenturalnych partii (dżuma lub tyfus). Po wyborach nie zmieni się nic – Polska nadal będzie pod okupacją.
– Idąc do wyborów utwierdzasz innych zaczadzonych mediami rodaków, również idących na „wybory”, że postępują oni dobrze.
– Okupantom Polski zależy na tym, abyśmy w wyborczej farsie brali udział. Bo to nabija im frekwencję, daje im mandat społeczny i pozwala im „legalnie” nadal okupować nasz kraj.
Czy musimy być niewolnikami legitymizującymi naszych gnębicieli?
Czy nie jest upokarzające branie udziału w wyborczej farsie po to, aby okupanci powoływali się na społeczny mandat (Twój udział w „wyborach”) do rządzenia naszym krajem?
Kiedyś, przed wiekami do naszego domu ściągnęli obcy koczownicy. Zostali gościnnie przyjęci. Z upływem czasu zaczęli się przebierać za domowników. Podstępnie wypchnęli nas do pomieszczeń dla służby a sami zajęli komnaty. Dzisiaj, w dobie fasadowej demokracji potomkowie Ziemowita, Mieszka, Kraka potulnie idą do urn wybierać sobie na władców obcych, koczowniczych agentów.
Czy tak być musi?
Wybory organizują okupaci. Nie głosuję, bo w okupacyjnej farsie wyborczej nie partycypuję. Nie głosuję, bo z okupantami nie kolaboruję.

Przypominam co zrobiono z Samoobroną i A. Lepperem. Gdy Samoobrona rosła w siłę Kalkstein wciągnął ją do koalicji. Choć kilka miesięcy wcześniej ostrzegał przed nią u Sorosa: W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent.
W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze. Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u (to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów.
Po wciągnięciu Leppera do koalicji Kalkstein natychmiast powołał CBA, które sfabrykowało tzw. “aferę gruntową” wymierzoną w lidera Samoobrony. Dodatkowo sfabrykowano tzw. “seksaferę” i skompromitowanego Leppera wywalono na margines polityki. A gdy chciał powrócić do polityki, dopadł go szwadron śmierci inscenizując “samobójstwo”.
Z okupantem tylko masowym wystąpieniem sobie poradzimy. Zabawa w “wybory” to strata czasu!

[email protected]: nie bojkot wyborów! dopilnujmy ich prawidłowości
Szanowni liderzy partii, ugrupowań i komitetów wyborczych zwanych partiami.
Zapraszamy do współpracy dla zorganizowania „Obywatelskiej Kontroli Wyborów” (OKW). Planowane podstawowe działania:
1. Partie zobowiążą wszystkich swoich delegowanych do składu komisji wyborczych i swoich mężów zaufania do przygotowania ich aparatów fotograficznych i komórek do wykonania zdjęć protokołów komisji wyborczej bezpośrednio po policzeniu głosów, a także w miarę możliwości kserokopii lub skanów, a następnie do możliwie niezwłocznego wysłania tych zdjęć (kserokopii i skanów) poprzez mms-y i pocztę mailową do wyznaczonych numerów komórek i adresów e-mail wyznaczonych przez zarząd OKW, a także do przechowywania tych zdjęć przez okres 1 roku.
2. Każda partia wskaże swojego informatyka /oraz poniesie koszty jego honorarium/ do Komisji Technicznej OKW, podając nazwisko, imię, e-mail i numer komórki dla: [email protected] i [email protected]
3. Komisja Techniczna przygotuje serwery i program komputerowy umiejący „przekładać” dane ze zdjęć i skanów protokołów nadsyłanych poprzez mms-y i e-maile do excellowej tabeli, i jak księgowy analizuje sumy wierszy i kolumn, a potem tę tabelę dodaje do zbiorczej tabeli, oznacza zakończenie tych czynności w wykazie komisji wyborczych oraz co kilka minut dane przesyła pocztą elektroniczną do partii i archiwizuje na nośnikach /dyskach/.
Domagajmy się by:
– okręgowe komisje wyborcze na swoich WWW niezwłocznie zamieszczały skany wszystkich protokołów komitetów wyborczych z ich okręgu
– Państwową Komisję Wyborczą i okręgowe stanowili sędziowie wskazani przez partie w liczbie proporcjonalnej do sumy zarejestrowanych list kandydatów

Andrzej Szubert: Ordynację wyborczą ustala okupant a nie kanapowe partyjki i grupki. Domagajmy się by… – To wam wolno. Ale tylko to… A okupant i tak zrobi po swojemu. Farsy wyborcze są po to, aby utrzymywać okupację zamaskowaną fikcją demokracji.

Henryk Swół [do Andrzej Szubert i Zdzisław Jankowski]: Wy – ślepi i głusi mądrale, sami jesteście niestety hamulcowymi i upartymi dinozaurami, cywilizacja i nauka dała nam niezwykłe narzędzie aktywizujące: dwustronne  głosowe i i wizualne i grupowe narzędzia  komunikacji “na żywo” – to komunikatory: skype, paltalk i inne nawet chińskie, ale te wykształciuchy nauczyły się tylko pisać  i tłuc w klawiaturę albo co najwyżej przesyłać filmiki, a odbiorca  potrzebuje na żywo rozmowy z nim – w ten sposób uczynisz  go partnerem, współsprawcą dzieła odzyskiwania Polski.
Mądralo – dasz wyraz szacunku dla odbiorcy Twoich  myśli gdy Go dopuścisz do rozmowy z Tobą – a gdy się odezwie do Ciebie to Go przytul (zapisz kontakty do niego  i  zapraszaj do współpracy i wysyłaj też te teksty).  Dotychczas napisałeś i nagadałeś się – pochwaliłeś swój narcyzm i w zadowoleniu porzuciłeś ich zamiast poprosić i z zaufaniem  powierzyć im zadania …. – nie chcesz uczynić ich kapłanami  dla Twojej prawdy i sprawcami dokonań w ich otoczeniu ….

Andrzej Szubert: Panie HS, Do wczoraj był Pan tylko natrętny, na okrągło wrzucający w każdej dyskusji własną agitkę. Teraz robi się Pan impertynencki, zaczyna Pan wjeżdżać na ambicję, aby wymusić włączenie się do pańskiej inicjatywy. Postępuje Pan jak niechciany przez nikogo domokrążca trzy razy dziennie pukający do drzwi i napraszający się – kupcie coś u mnie.
Czy nie dociera do Pana, że Pańskiego towaru nikt nie chce? Pokaż Pan odrobinę szacunku do samego siebie i nie narzucaj się Pan więcej ludziom, którzy z Panem gadać nie chcą.
Nie jestem Panu wrogiem i wyjaśnię dlaczego nie zamierzam włączyć się do Pańskiej inicjatywy: nie zamierzam włączać się do jakiejkolwiek inicjatywy z góry skazanej na porażkę. To co robicie to dziecinada. Nie tylko zamiar udziału w wyborczej farsie to dziecinada i strata czasu. Sam sposób naboru ludzi jest kompletnym nieporozumieniem – szukacie ludzi przez internet i gotowi jesteście wciągać chętnych, których nie znacie. Ilu agentów Mossadu i ABW macie już w szeregach – wiedzą tylko oni.
Mam zbyt duże doświadczenie z czasów opozycji w PRL aby wiązać się z ludźmi których nie znam. Wtedy próbowano wciągnąć mnie np. do “konspiry” założonej przez dwóch TW (Piasta i Renka). Nie dałem się na to nabrać. SB nasyłała na mnie moich znajomych, których w międzyczasie zwerbowała. Tyle że ja sam sobie dobierałem towarzystwo i odrzucałem tych, którzy mi sami oferowali pomoc w działalności opozycyjnej. Po latach sprawdziłem – większość z nich była nasłana przez bezpiekę.
Pamiętam też  stosunkowo niedawną historię “Konwentu Narodowego” (do którego chciano mnie wciągnąć) – został przejęty przez agenturą PiS i przerobiony na towarzystwo różańcowe. Pisałem o tym tutaj.
Nie sugeruję, że jest Pan żydowską wtyką. Po prostu Pana nie znam. Ale jestem pewien, że przy werbunku via internet nieznanych ludzi są u Pana żydowskie wtyki. Ich zadanie to infiltracja inicjatywy i informowanie o tym przełożonych. Jeśli Pańska inicjatywa miałaby w przyszłości stanowić potencjalne zagrożenie dla okupanta (co uważam za mało prawdopodobne) agenci zaktywizują się i podejmą działania w celu albo przejęcia kierownictwa w Pańskiej grupie, albo jej skłócenia i rozbicia.
I to są powody, dla których nie zamierzam brać udziału w Pańskiej inicjatywie. — as
http://opolczykpl.wordpress.com/
PS Partnerów do dyskusji także sam sobie dobieram. Brałem już udział w “dyskusjach” gdzie najwięcej zabierali głos tacy co mówili co wiedzą ale nie wiedzieli co mówią. Na takie rozmowy nie mam czasu.

Barbara Berecka: […] Jako wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia OBURZENI KRS 0000504349, dziękuję wszystkim za reakcję na naszą propozycję. Bardzo cenimy wszelką aktywność autentycznie obywatelską, doceniamy wszelkie wspieranie działań stowarzyszenia OBURZENI na rzecz dobra wspólnego.
DOSKONALE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z BARIER FINANSOWYCH, KTÓRE BARDZO UTRUDNIAJĄ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ!
WIEMY I PRZEDSTAWICIELE WSZELKICH WŁADZ POWINNI O TYM PAMIĘTAĆ, ŻE W WARSZAWIE POD SEJMEM BĘDZIE NAS MNIEJ, NIŻ MOGŁO BY BYĆ, GDYBY ŚWIADOMI SYTUACJI, AKTYWNI POLACY NIE BYLI WYNISZCZENI FINANSOWO,
GDYBY NIE PRZYTŁACZAŁY NAS TAK BARDZO MOCNO CODZIENNE SPRAWY, KTÓRE W WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW SĄ EFEKTEM NIEPRZYJAZNEGO ZWYKŁYM POLAKOM I POLSCE RZĄDZENIA.
Dlatego do Warszawy zapraszamy tych, którzy mogą być obecni, symboliczną delegację, a pozostałych tych, którym nie jest wszystko jedno, którym szczególnie bliski jest los Polaków oraz Polski zapraszamy do pracy w terenie jak Polska długa i szeroka.
Szanowni Państwo, zapraszam do rozmów na temat stworzenia porozumienia ponad podziałami w celu podjęcia skoordynowanych działań na masową skalę, w celu przywrócenia strukturom państwa polskiego i samorządów właściwej, służebnej roli wobec obywateli.
Dość już tego, że mała grupa ludzi władzy pławi się w luksusach, często lekceważy i poniża większość oraz do tego jeszcze manipulują pozbawionymi szans na bodaj skromne, spokojne życie ludźmi, którzy mają utrudniony dostęp do miejsc pracy, którym zlikwidowano i dalej likwiduje się miejsca pracy.
Wiem, że problemów nagromadziło się sporo. Damy jednak radę, gdy zabierzemy się wspólnie ostro do pracy, gdy pracując będziemy pamiętali o szacunku do ludzi i prawa.
Pamiętajcie Państwo, że członkowie stowarzyszenia OBURZENI otwarci są na wszelką działalność prowadzoną metodami pokojowymi na rzecz dobra Polaków i Polski. Wszelkie propozycje działań zgłaszajcie Państwo do członków Rady Koordynacyjnej, w tym oczywiście do mnie.
Zapraszamy oczywiście do zwierania szeregów poprzez start w wyborach z naszego komitetu wyborczego. Tylko ws. wyborów proszę bezpośrednio kontaktować się z Przewodniczącym Antonim Gutem, który koordynuje działaniami komitetu wyborczego.
Pozdrawiam — Barbara Berecka, Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej, OBURZENI, tel. 601 93 85 90, KRS 0000504349

Danuta G.: Im bliżej wyborów tym więcej mącicieli  i antypolaków, którzy myslą, że Polacy już całkiem zgłupieli przez  najpierw okupację rosyjskę, która wymordowała wszystkich mądrych i  wg  ZSRR niebezpiecznych Polaków, a obecnie okupację niemiecką, która ” wybija patriotów i prawdziwych Polaków  mężow stanu  m.in.  jakim jest  J. Kaczyński  i był L. Kaczyński – w białych rękawiczkach” posługując się innymi “Polakami” z  tzw obywatelstwem polskim i zaprzańcami, aby doprowadzić do formalnego IV rozbioru Polski( stąd awans TUSKA w EU, KTÓRY MA DOKOŃCZYĆ likwidację Polski, a przede wszystkim  zatwierdzić, jako rzekomy Polak ten stan) a to zgodnie z  umowa PUTIN -MERKEL.  Ci m.in z WSI  widzą  PUTINA “dobrego” dla Polski natomiast inni co widzą  MERKEL  jako ” dobrą” to zaprzańcy i antypolacy. Są  ONI z nadania okupantów -za pieniądze podatników polskich-  m. in.  TUSK do przeprowadzenia  tego rozbioru .   Ci zaprzańcy walczą w mediach i w internecie  z wszystkim co Polskę stanowi,  to znaczy z  patriotyzm-em, polskim duchem i odwagą, katolicyzm-em.
PODSUMOWUJĄC,  JEŻELI DLA CIEBIE  NIE SĄ WAŻNE  WARTOŚCI  BÓG 0- HONOR  -OJCZYZNA =  TO ZNACZY NIE MYŚLISZ PO POLSKU, KREW ODDANA ZA WOLNOŚĆ POLSKI PRZEZ NASZYCH PRZODKOW JEST CI OBCA,  CZYLI  NIE JESTEŚ POLAKIEM I NIE MASZ PRAWA DYKTOWAĆ POLAKOM  KOGO MAJA WYBIERAĆ,  KTO MOŻE  REPREZENTOWAĆ ICH  IDEE POLSKOŚCI, WIARY, PATRIOTYZMU  I  W WALCE O SUWERENNOŚĆ NARODU .
POLACY  NIE BĘDA PISAĆ ŻADNYCH LISTÓW DO  ODWIECZNYCH NASZYCH OKUPANTÓW I WROGÓW W ŻADNEJ SPRAWIE.
KOCHANI POLACY,  NIE DAJMY SIĘ ZWIEŚĆ OSZUSTOM, BĄDZMY MĄDRZY I  SŁUCHAJMY WŁASNEGO SUMIENIA I  JEDYNIE POLSKICH MEDIÓW  tv trwam – BROŃ BOŻE  TVN, POLSAT I INNE POLSKOJĘZYCZNE – BO TO  NIC WARTE MEDIA,  DLA  NASZEGO DUCHA I NASZEJ  POLSKOŚCI, KULTURY I  PIĘKNEJ  NASZEJ BOHATERSKIEJ HISTORII. NIE DALMY SIĘ ZWIEŚĆ TYM WSZYSTKIM OSZUKAŃCZYM   TREŚCIOM,  NIE  PODPISUJMY ŻADNYCH LISTÓW DO NASZYCH WROGÓW – JEŻELI TYLKO CZUJESZ SIĘ NAPRAWDĘ POLAKIEM Z “KORZENI” I KOCHASZ SWOJĄ OJCZYZNĘ  JAK WŁASNY DOM  POZDR.

PB: Polacy nie zglupieli, dzieki Bogu! ale polactfo, sieroty kalksztajnowe bredzace jak b-r-dana = pewnikiem! skad to kuzwa powylazilo wlasnie przed wybiurami?
wzgledny spokoj byl od 10 IV, a teraz znow wariatkowo!
b-r-dano: jesli ci Bog mily, nie krec jak hasbarnica – kaczory robia dla sruli, wystarczy rozwazyc co zrobili a czego nie… Szubert wytlumaczy :)))
wybieraj se kogo chcesz – i tak srule wyplyna na wierzch

Andrzej Szubert: Kolejna duchowa żydówa zaczyna jej pseudopatriotyczny jahwistyczny bełkot – żydowska tv trwam to dla niej “polskie media”. Od teraz wywalam ją z listy adresowej.

Leszek Skonka: Polakom potrzeba nadzieji jak powietrza do życia

Jacek Kwiatkowski: Nie stękać, nie biadolić, ale tworzyć. Są utworzone dwie ścieżki dla poprawy. Kto chce, może skorzystać, zamiast stale bezustannie narzekać. — Jacek Kwiatkowski, kandydat na prezydenta RP

Zbigniew Kękuś: Panie Piotrze,  Dziękuję. Bardzo trafna Pana L. Skonki analiza nastrojów społecznych oraz ich przyczyn. Ale … nadzieję trzeba mieć. Wygramy. Zawsze wygrywaliśmy. Pozdrawiam, serdecznie

PB: dzieki tak zapartym dzialaczom jak Pan, sa szanse, ale poparcie musi byc wieksze, swiadomosc wyzsza — np. na wizyte pani Ziemiańskiej w psychiatryku powinna była przyjść duża ilość osób, jeśli nie demonstracja.

Zbigniew Kękuś: Organizujemy protest.W tym także w dniu posiedzenia sądu.
Świadomości jest coraz więcej. Internet tego potwierdzeniem. Jeszcze troszkę nam “przykręcą śrubę” i dostaną ten, no … wycisk 🙂 Pozdrawiam serdecznie.

PB: To cieszy. Szkoda, że nie jestem na miejscu.

Adam Jagła: Na początku musi być jedność Narodu Polskiego w jednym Komitecie Wyborczym a mianowicie w KWW Pospolite Ruszenie Polaków. Tymczasem z roku na rok przybywa Komitetów Wyborczych np. w poprzednich wyborach było 30
Komiteów zarejestrowanych a obecnie 33 oczywiście tylko krajowe co oznacza, że głupota Narodu Polskiego rośnie z roku na rok. Zespół Polskich Komitetów Wyborczych ciągle zaprasza do siebie a Polacy ciągle głupieją.

Andrzej Łączny: A może skupić się na działaniach możliwych?

Zdzisław Jankowski: W wyborach większościowych w gminach do 20 tys. mieszkańców na burmistrzów i wójtów   można wygrać. Ale większość obecnych Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów  Miast  śpią. Nie  wiedzą co to jest państwo i jaki obowiązek spoczywa na nich w stos. do państwa.  Myślą, że Polska się  sama  obroni.  Polska z takimi ludźmi jest bez przyszłości. UWAŻAM ZE SIŁA POLSKI JEST JEDNAK W SAMORZĄDACH, ale muszą być ludzie uczciwi  z dużą wiedzą polityczną. Bo demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, są to rządy hien nad osłami, – Arystoteles ze Stagiry 322-384 przed Chr., pisali inni też.  Demokracja okrada swoich obywateli. Bogaci garstkę, biednieją masy. Wybiera większości zawsze najgorszych. Trzeba zmienić system, gdzie sektory gospodarcze strategiczne będą w rękach państwa, narodu. Tą zmianę może uczynić ordynacja większościowa do Sejmu pod warunkiem, ze wszystkie partie naród wyrzuci do lamusa, idąc w 100% do wyborów. Jeżeli się tych partii nie wyrzuci, to oni nie pozwolą na zmianę systemu; polityka dokładnie sterowana z USA poprzez Brukselę, by spowodować destabilizację życia Polaków. Ale położyć się nie możemy, tylko trzeba działać do ostatecznego tchu.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/