Polakom potrzeba nadzieji jak powietrza do życia

Nadzieja jako główny czynnik determinujący aktywność ludzką i obywatelską

Leszek Skonka (Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Wrocław)

Wśród wielu istotnych czynników motywujących ludzkie działania i kształtujących postawy wobec życia, otaczającego świata, nadzieja odgrywa niezmiernie ważną, choć wciąż niestety, niedostatecznie docenianą rolę. Nadzieja towarzyszy ludziom od lat najmłodszych do końca życia, do ostatnich jego chwil. Człowiek zawsze czegoś oczekuje, czegoś się spodziewa, o czymś marzy, z czymś wiąże swoje oczekiwania w życiu doczesnym lub przyszłym. Nadzieja czyni życie ludzkie bogatsze, ciekawsze, sensowniejsze. Motywuje także wysiłki człowieka, jego poświęcenie, uczy cierpliwości, wytrwałości, skłania do wyrzeczeń, do pokory, wytężonej pracy, do kompromisów, pozwala przetrwać trudne okresy życia, znosić niepowodzenia, choroby, nieszczęścia… Słowem stanowi stymulator życia i działania.

Natomiast zanik nadziei u jednostki lub zbiorowości społecznej powoduje apatię, bierność, paraliż działania, powolne umieranie, najpierw psychiczne, a następnie somatyczne. Dotyczy to nie tylko pojedynczych osób ale także liczne środowiska i narodu. Historia zawiera przykłady, gdy z braku nadziei w przeszłości  karłaciały i zanikały na zawsze potężne państwa i narody.

W Polsce w ostatnich latach najbardziej niepokojącym zjawiskiem, jakie nie miało w takiej skali miejsca od ponad 2OO lat, jest utrata wszelkiej nadziei wśród coraz większej części społeczeństwa. Jest to dziś największe i najniebezpieczniejsze zagrożenie dla dalszej egzystencji państwa i narodu.

W przeszłości, nawet w najtrudniejszych, najtragiczniejszych czasach towarzyszyła Polakom zawsze nadzieja, która pozwalała myśleć o możliwości zmiany ich losu, o przyszłości, wierzyć w odrodzenie państwa i bytu narodowego.

W czasie rozbiorów, okupacji niemieckiej i sowieckiej, a także rządów PRL  Polacy nie tracili nadziei. Wierzyli, a nawet byli przekonani, że ich losy muszą się odmienić. Nie byli  jednak bierni ale nieustannie pomagali losowi: zrywy powstańcze, opór zbrojny, moralny, protesty, strajki bunty; słowem postawy aktywne pomogły zmienić los kraju i narodu. Nie dotyczyło to całego narodu ale jednak jego aktywniejszej i światlejszej  części.

Dopiero okres posierpniowy 1981, a zwłaszcza ostatnie lata rządów obozu solidarnościowego i postsolidarnościowego, załamały, nawet najbardziej odpornych na niepowodzenia i porażki rodaków.

Dziś społeczeństwo, w zdecydowanej większości, jest rozczarowane i załamane obecną sytuacją w kraju, a co gorsza, nie widzi i nie wierzy w możliwość odmienienia złego losu i polepszenia swojej sytuacji.  Natomiast upowszechnia się coraz bardziej i utrwala w świadomości społeczeństwa pogląd i przekonanie, że wszelkie wysiłki zmierzające do naprawienia istniejącej sytuacji są bezcelowe, daremne, bezowocne i skończą się niechybnie niepowodzeniem, tak jak wiele podobnych w przeszłości, tym, że jedno zło zastanie zastąpione,  innym, podobnym lub jeszcze gorszym, jak miało to miejsce do tej pory. W kraju  na pytanie, kiedy będzie lepiej, Polacy odpowiadają zazwyczaj  – lepiej już było; mając na ma myśli okres rządów Edwarda Gierka. W wyniku tej bierności społecznej i panującej beznadziei władzę w kraju  na  wszystkich szczeblach opanowały  jakieś męty społeczne, szubrawcy, oszuści, złodzieje, bandyci.  Kraj w wyniku rabunku w okresie rządów solidarnościowych i postsolidarnościowych funkcjonuje tylko teoretycznie jako państwo, jak się wyraził czołowy członek obecnego antypolskiego rządu (Bartłomiej Sienkiewicz). To teoretyczne  Państwo działa fatalnie: sądy, Służba Zdrowia , oświata, kultura, gospodarka, banki, ubezpieczenia społeczne, wojsko, policja, Kościół, poczta , prawie 80% obywateli nie bierze udziału w parodii wyborczej. Od lat  rządzący sami się wybierają nie zważając na wolę 80% obywateli.  Toteż poglądy, że państwo ginie znajdują racjonalne uzasadnienie potwierdzane empirycznie na każdym kroku. Toteż ludzie dochodzą do wniosku, że nie ma sensu angażowania się w sprawy obywatelskie, narodowe, poświęcania dla dobra społecznego, narodowego, publicznego, lecz korzystniejsze i bezpieczniejsze jest stanie z boku i czekanie na sposobny, bezpieczny moment, w którym będzie można ustawić się korzystnie po zwycięskiej stronie;  nie po stronie racji moralnych, czy patriotycznych, które dotychczas, zwłaszcza ostatnio z reguły przegrywają. Przekonali się, że ci, którzy angażowali się w sprawy publiczne zawsze przegrywali na rzecz cwaniaków i łajdaków .

Stąd dominacja w społeczeństwie postaw kunktatorskich, wyczekiwania , asekuracji, nieangażowania się przedwcześnie, unikanie ryzyka w wyborze postaw i zachowań.

Upowszechnienie się tego rodzaju postaw i zachowań jest niebezpieczne bo uniemożliwia odzyskanie Państwa dla społeczeństwa polskiego. Trzeba zatem koniecznie społeczeństwu, a także rządzącym i aspirującym do władania krajem, uświadomić, że we współczesnym świecie, bez szerokiego zaangażowania znacznej części obywateli w działalność publiczną, nie da się dokonać żadnych pożądanych, koniecznych, pozytywnych zmian i skutecznie kierować krajem.

Jednakże reaktywizacja, zaangażowanie społeczeństwa w działalność obywatelską może nastąpić tylko wówczas, gdy ono uwierzy   w sens i celowość swoich wysiłków  w jakie ma się włączyć. Konieczne są tu jednak pozytywne przykłady osobiste i to od góry , choćby nawet nieliczne, zgodnie z mądrą rzymska maksymą verba docent, exempla trahunt ( słowa uczą ale przykłady przyciągają).  Wskazane byłyby, więc przykłady od góry; choć znając postawy obecnych elit rządzących, nie jest to chyba realne, gdyż stanowią one negatywne wzory.?

Wszelkie też działania w tym kierunku powinny być poprzedzone poznaniem, zbadaniem i analizą przyczyn utraty nadziei oraz gruntowną i szeroką refleksją nad sposobami eliminowania ich z codziennego  życia, a przynajmniej radykalne ograniczania ich destrukcyjnej, demobilizacyjnej mocy.

Przyczyn utraty nadziei przez Polaków jest wiele, zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych. Wbrew utartym poglądom przyczyn subiektywnych jest znacznie więcej, niż obiektywnych i one głównie determinują postawy obywateli.

Ludzie np. są słusznie rozżaleni obecną sytuacją w kraju. Nie spodziewali się bowiem tak negatywnych skutków zmian spowodowanych tzw. transformacją ustrojową i reformami, a właściwie reaktywowaniem dzikiego, prymitywnego, zwierzęcego kapitalizmu. Nikt ich  nie uprzedzał o  kosztach i skutkach , jakie będzie trzeba zapłacić za dokonanie reform, których tak naprawdę, zwłaszcza ludzie pracy, nie chcieli i nadal nie chcą, o czym świadczą publiczne manifestacje sprzeciwu.

Obecnie wielu działaczy starszej i młodszej generacji dochodzi do wniosku, że nie o taką Polskę im chodziło, nie takiej się spodziewali, nie o taką walczyli. Sam orędownik kapitalizmu w Polsce  i zwolennik  anty pracowniczego  systemy Noblista Lech Wałęsa czasem wypowiada się publicznie, że  : „ nie o take Polskie walczył’. Znaczna część społeczeństwa bardzo rozczarowała się do „Solidarności”, a zwłaszcza do tzw. „doradców KOR-u oraz  do kierownictwa S, które w ich przekonaniu, zdradziło i oszukało je. Obiecywało ono i dawało ludziom wszystko, czym wówczas jeszcze nie dysponowało, czego nie miało, a czego odmówiło, gdy zdobyło władzę pod hasłem – TKM („teraz kurwa my”.

Rządy solidarnościowe okazały się rządami pętaków i najbardziej aspołeczne, niekorzystne i wrogie dla ludzi pracy. Większość działaczy Związku porzuciła „Solidarność „ i urządziła się poza nią sprawując w państwie władzę, zajęła lukratywne stanowiska w administracji, gospodarce, bankach, w parlamencie, samorządach i dorobiła się znacznego majątku. Niektórzy działacze  „S” mają pensje i zarabiają  więcej  niż Prezydent i Premier RP

Toteż ludzie słusznie uważają się za oszukanych, zdradzonych, perfidnie wykorzystanych przez kadrę kierowniczą Związku, z Wałęsą, Frasyniukiem, Kuroniem, Geremkiem , Michnikiem, Karolem Modzelewskim i im podobnym   na czele, zwłaszcza  i z tzw. doradcami, którzy użyli ruchu związkowego instrumentalnie, dla zdobycia władzy i urządzenia się kosztem społeczeństwa. Słowem postąpiły tak, jak czyniły to poprzednie ekipy rządzące PRL, z tym, że tamtym tak bezgranicznie nie ufano i nie wiązano z nimi tak wielkich  nadziei. .

Znacząca część społeczeństwa, także ta bardziej światła i nastawiona patriotycznie, nabrała przekonania, że nie miała, i nadal nie ma żadnego wpływu na losy kraju, że państwem wciąż rządzą mafie, kliki, koterie, gangi przestępcze, kolesie, krewniacy lub czynniki  zagraniczne . Dlatego nie chce się  angażować w sprawy obywatelskie.

Coraz też częściej ludzie dochodzą do wniosku, że nie jakaś postkomuna, lewica, prawica rządzi, lecz bezideowe kliki, które łączy wspólny interes finansowy, a dzielą naprawdę, nie spory ideologiczne, polityczne, programowe, lecz walka o władzę, o szerszy dostęp do lukratywnych stanowisk, przywilejów, korzyści i forsy; słowem do koryta. Dość trafnie wyraził  się o rządzących  Aleksander Małachowski  mówiąc : „tak im te ryje przywarły do koryta, że teraz trzeba by je siekierą odrąbywać”.

Rozgoryczenie wywołało także pozbawienie lub drastyczne ograniczenie powszechnych zdobyczy socjalnych, nawet tych, które ludzie pracy osiągnęli w okresie rozbiorów i II Rzeczypospolitej, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej, dostępu do oświaty, kultury; w II RP więcej młodzieży robotniczej i  chłopskiej studiowało na uczelniach wyższych niż w III RP.

Najbardziej jednak demobilizująca i zniechęcająca do wszelkiej publicznej, społecznej działalności stała się,  na każdym kroku widoczna rażąca niesprawiedliwość społeczna, drastyczne różnice materialne, majątkowe i arogancja rządzących ekip.

Zasłużone,  wartościowe, patriotyczne, najbardziej aktywne społecznie jednostki, często pokrzywdzone już w PRL, nadal doznają rażących krzywd, nieprawości, upokorzeń ze strony kolejnych ekip i obozów rządzących, które preferują ostentacyjnie serwilizm, kunktatorstwo, faworyzują miernoty, ludzi nijakich, a przed wszystkim swoich.

Były  premier z ramienia AWS J. Buzek  przejmując władzę w kraju powiedział –„bierzemy władzę, by ją oddać ludziom”, ale nie dodał, że tylko swoim ludziom.

Społeczeństwo coraz częściej zadaje sobie słusznie pytanie: dlaczego w III RP ktoś zostaje wojewodą, ministrem, prezydentem, burmistrzem miasta, posłem, radnym, dyrektorem, ambasadorem, członkiem rady nadzorczej, otrzymuje etat na uczelni, stypendium zagraniczne, itp.?

Czy dlatego, że jest tak dobry, lepszy od innych? Czy głównie, dlatego, że jest w pewnych układach?

Dawniej sprawa była jasna i prosta; ktoś awansował, bo był faworyzowany, popierany, bo był członkiem PZPR lub stronnictw  tzw. sojuszniczych. Partia decydowała o wszystkim. Ale dzisiaj sprawa się bardzo komplikuje. Partii PZPR już nie ma, a niesprawiedliwość i nieprawości nadal istnieją.

W pamięci społeczeństwa mocno utkwiło to , że według zapowiedzi  partii pod nazwą Solidarność sytuacja kraju i ludzi pracy miała się wciąż polepszać, a nieustannie się pogarsza. Jak zawsze, najwięcej tracą ludzie pracy, bezrobotni, emeryci, renciści, młodzież, dzieci, zaś zyskują różnego autoramentu kombinatorzy, karierowicze, hochsztaplerzy, wszelkie męty, szumowina, rodzimi o obcy złodzieje.

Przygnębiający jest także upadek narodowej gospodarki: zmniejszanie produkcji, eksportu, wzrasta import towarów wypierających  rodzimą produkcję, drastycznie maleją narodowe inwestycji produkcyjne, realizowane jest planowe niszczenie przedsiębiorstw państwowych złą polityką gospodarczą i ekonomiczną np. zniszczenie przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stoczniowego .. Jest to wynik działalności takich miernot moralnych, społecznych i umysłowych,  jak Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk, Andrzej Olechowski, Janusz Lewandowski Leszek Balcerowicz, Jan K. Bielecki, Michnik, Paweł  Piskorski… Popierane jawnie przez rządzących są złodziejskie  takie, jak Amber Gold , czy handlująca energia Novum i setki podobnych.

Polska cofa się pod każdym względem i nie zmieni tego faktu żadna ekwilibrystyka propagandowa, statystyczna, oszustwa i kłamliwa propaganda. Światłą część opinii społecznej przeraża olbrzymie jawne i ukryte bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, wykształconych, którzy zadają sobie pytanie, czy rzeczywiście ich ręce, umysły, umiejętności, talenty, zapał, nie są krajowi potrzebne? Czy istotnie wszystko już jest zrobione w kraju?

Nie wykorzystuje się również kwalifikacji wysokiej i najwyższej klasy specjalistów, naukowców, twórców, ekonomistów, organizatoryków, nauczycieli, a często angażuje miernoty z zagranicy.

Niepokoi zmniejszenie z roku na rok aktywności taniego budownictwa, przy wciąż wzrastającym głodzie mieszkaniowym i wręcz patologicznym wzroście cen mieszkań, w stosunku do zarobków ludzi pracy.

Wielu obywateli coraz częściej pyta zasadnie; dla kogo ma być ta Polska?

Systematycznie ubożeje społeczeństwo, a bogacą się nieliczne grupy, często z jawnym naruszeniem prawa, kosztem ogółu i interesu państwa. Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Krąg nędzy stale się poszerza i nie dostrzega się tendencji do zahamowania tego procesu. Kilka milionów ludzi wyjechało i zapewne jeszcze wyjedzie za granicę, bo nie było , niema i nie będzie dla nich żadnych perspektyw w kraju.

Ludzi z wyobraźnią przeraża regres w dziedzinie oświaty, nauki i kultury. Odrobienie zaległości w tych dziedzinach wymagać będzie olbrzymiego wysiłku i dziesiątków lat. Cały dorobek powojenny narodu wali się w gruzy.

W przekonaniu przeciętnych obywateli obecne ekipy rządzące mają bardziej lekceważący stosunek do społeczeństwa, jego problemów  niż władze PRL. Stąd pojawiające się wołania – komuno wróć, a  w czasie różnych   manifestacji i wystąpień obywatelskich ujawnia  się   nienawiść  niezadowolonych  ludzie pracy skandujących coraz częściej hasła – złodzieje, bandyci, oszuści, zdrajcy i prasa kłamie. Na razie tylko manifestują i zaciskają pięści. Ale to na razie.

Upowszechnione jest też przekonanie, że wypracowany w PRL z takim trudem i heroizmem majątek ogólnonarodowy jest marnotrawiony, rozkradany, przekazywany za bezcen rodzimym i obcym złodziejom zgodnie z hasłami Solidarności, „że pierwszy milion trzeba ukraść, co nie zakazane to dozwolone, róbta co chceta”, propaguje się pogląd, że nie ma wśród Polaków  zdolnych, kompetentnych, uczciwych obywateli, którzy potrafiliby kierować losami swojego państwa, jego gospodarką i organizacją życia kraju, że rządzą tzw. popaprańcy, jak ich nazywa Lech Wałęsa

To tylko niektóre przykłady, ale wystarczają do uzasadnienia powodów i przyczyn utraty nadziei, wiary, chęci działania.

Dodać do tego trzeba koniecznie brak jakichkolwiek tendencji ze strony obozu rządzącego przeciwdziałania mnożącemu się złu.

I nie jest istotne, czy poglądy i oceny ludzi są zasadne, czy rzeczywiście przedstawione przyczyny mają faktycznie tak przemożny wpływ na świadomość i kształtowanie biernych postaw w społeczeństwie. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest, że coraz szerzej upowszechnia się takie przekonanie, że funkcjonuje ono głęboko w świadomości społeczeństwa.

Jednak nie wystarczy  walczyć z ludzkimi przekonaniami, ale ze zjawiskami zła i jego przyczynami,  które wpływają w większym lub mniejszym stopniu na hamowanie aktywności obywatelskiej, przyczyniają się do zaniku nadziei i przekonania, że można, że warto i trzeba tworzyć wizję, a następnie zręby pożądanej i oczekiwanej Polski, Polski dla wszystkich Polaków, a przede wszystkim dla tych, którzy dla niej pracują, tworzą Jej bogactwo i siłę, a nie tylko dla garstki bogaczy, często wzbogaconych w sposób nieuczciwy, czy wręcz przestępczy.

Leszek Skonka  – Wrocław

WRÓĆ KOMUNO  (Świętosław Małysz)

„Przeczytałem  w  “Słowie Polskim” reportaż o samobójstwie dwojga emerytów. Zostawili pieniądze na pogrzeb, dla księdza, pożegnalny  list i odkręcili gaz… Co się stało, że jesień życia wydała na  nich wyrok ostateczny? Że wraz z wolnością i niepodległą III Rzeczypospolitą  zawitała do ich domu śmierć? Co, pytam Cię Pani

“S” stało się, że jest czas beznadziei nie tylko dla jesieni życia…  Pytam  o  to pana prezydenta Lecha Wałęsę, pytam kolejny

Rząd,  Sejm  i  Senat:  dlaczego ci, którzy uczyli synów, córki, wnuków  miłości Ojczyzny, pacierza i polskiej mowy, muszą odchodzić bez szacunku i miłości, którą jesteśmy im winni wszyscy!

Co powie historia, co powiedzą ich wnuki, synowie, córki, że zginęli  niechwalebną  śmiercią  nie  mogąc  znieść życia o żebraczym chlebie…  A przecież ci staruszkowie są naszymi matecznikami i z  ich życia winni wszyscy czerpać mądrość, wiedzę i doświadczenia… A tu i teraz tej skarbnicy Narodu wyzbywamy się beztrosko

dając im niedostatek materialny, a co za tym idzie – świadomość,

że są “niepotrzebni”!

Każdy  naród  chcąc  istnieć otacza swoich mateczników troskliwą

miłością  i  czerpie  z  nich wiedzę jak żyć. Są one jak woda ze

źródlanej  głębokiej studni, bo ich korzenie czerpały pokarm jak

dobra studnia z głębokiej przeszłości pokoleń.

Kolejne  rządy  III Rzeczypospolitej zrobiły wszystko, by usunąć

na  margines  społeczny  tak bezcenny dar życia jakim jest mądra

starość.  Postawiły  na  młodość,  jej  żywość w działaniu i moc

twórczą,  która  okazała  się  słabym zaczynem by budować siłę i

szczęście dla naszej Ojczyzny, bo i dla młodości jest bezrobocie

i  brak zielonego światła na szlaku w przyszłość. Wiele mówi się

o  rodzinie… a cóż warta rodzina bez pnia w rodzinie – szczęśliwych dziadków, którzy są zaczynem szczęścia tu i teraz i rodzą dobry  owoc przyszłych pokoleń… A co Wy, nasi przywódcy czynicie? Ja mam super wysoką rentę inwalidzką w porównaniu z emerytami  i  rencistami,  więc mogę sobie pozwolić na szynkę, baleron,

dobre  kosmetyki  – słowem dobry byt zapewniony do śmierci – mam

nadzieję, że naturalnej…

Ale boli mnie los innych, tych z żebraczą rentą, emeryturą i zasiłkiem dla bezrobotnych. Patrzę na ich załzawione oczy w kolejce,  czy bez, po 10 dkg salcesonu czy pasztetowej… Czasem chcę

kupić  staruszce czy staruszkowi coś lepszego… kawałek szynki,

dobrej  wędliny, ale zostaję skarcony słowami: nie jestem żebrakiem!.  Żegnany  złymi  i  zdziwionymi  spojrzeniami wychodzę ze sklepu  pełnego różnych smakowitości, z szynką czy dobrą wędliną w torbie, z białą laską, członek Związku Niewidomych, inwalida I grupy,  wieloletni więzień polityczny PRL-u i chce mi się płakać i  wyć. Pamiętam czas wielkiej nadziei, czas walki o Polskę sytą

i sprawiedliwą, wszystkim będącą dobrą Matką i to piękne słowo –

gazowane,  bite pałkami ZOMO, rozstrzeliwane wielokroć, ale zwycięskie -“So-li-dar-ność”!

To zwycięstwo wywalczyli też nasi ojcowie i ci, którzy teraz od-

chodzą z własnej woli, skazani na beznadzieję żebraczej emerytury,  czy  renty.  Straszne to wyroki panie prezydencie i panowie

władcy  naszej Najjaśniejszej III Rzeczypospolitej… Wróć Komu-

no!…  to hasło dominuje Tu i Teraz! Włos się jeży na głowie od

tego  zawołania,  bo  to  czasy mroczne i straszne nie tylko dla

mnie,  ale dla setek milionów niewolników tamtego bezpowrotnie –

daj nam Bóg – minionego czasu.

Ale  dlaczego  wy,  Panowie władcy dopuściliście by to hasło nie  sczezło, nie umarło? I zastąpiło najpiękniejsze słowo pełne muzyki, radości “Solidarność”? Dlaczego oderwaliście się wy, pełni

ignorancji  dla  zwyczajnych  ludzi,  zadufani  w  swoją  “rację

stanu”, oderwani w sposobie myślenia i działania – dopuściliście

by mateczniki Narodu pustoszały?! Czytałem w prasie, że w latach

1990  –  1992 popełniono kilkadziesiąt tysięcy samobójstw w Pol-

sce.  Straszny rachunek wystawi wam Historia… Wykułem w miedzi

w 1989 r. Orła w koronie depczącego drut kolczasty, nad nim Biało czerwona  z  napisem  “Solidarność”!

Patrzę na niego dzisiaj i wydaje  mi się, że On wraz z hasłem służy sobiepaństwu, pysze, a Ludowi nic do Niego.

Lud ma wolność! Tylko czy sama Pani Wolność zastąpi sytość chleba  i  do chleba? Być czy mieć? I jedno i drugie jest ważne. Mam jedno  i  drugie.

Matka z dwojgiem dzieci ma ok. miliona zasiłku dla bezrobotnych i pyta jak żyć?!

Nie płaci czynszu i za energię – a pełno takich wokoło mnie.

Wróć Komuno!…

Jakaż  rozpacz  jest w milionach, że to złowrogie hasło ma prawo

bytu  w  Niepodległej z Orłem w koronie. Patrzę na mojego Orła w

Koronie  i  wydaje  mi  się,  że wciąż jeszcze jest zniewolony i

wciąż  zrywa  pęta drutu kolczastego… A tak bym pragnął by lot

miał  wysoki,  wolny.  By uwił gniazda radości w każdej chacie i

był radością nie tylko moją, by przyniósł radość życia tym z mateczników,  bo  przecie  to  oni  brali Orła w Koronie od swoich dziadów  i  nieśli  go  w  sercach, w mowie, w pacierzu i piśmie przez czas zniewolenia go przez najeźdźców.

Wierzę  w  moc  Twoją Orle, że uczynisz wszystko by starcze ręce nie  sięgały  po kurek gazowy, po, sznur by zawisnąć na pętli…

Pora  ku  temu  Orle byś znowu był radością i weselem, nie tylko dla  mnie.

Jestem pewien, że obudzisz się, jeżeliś przysnął zmęczony  i dokończysz dzieła, by dzień był jaśniejszy, a noce spokojne i bezpieczne.

Jesteś przecie Pierwszy po Bogu w sercach naszych i zapłodnij je

nie rozpaczą a nadzieją na lepsze jutro. Jeżeli będziemy razem z

Tobą  nie straszna będzie nam bieda i przeciwności życia. A może

Orle zhardziałeś i ludem prostym gardzisz, woląc sytość pańskich

stołów i ich blichtr?

Większość  Narodu woła larum! Boryka się z biedą, nędzą i beznadzieją.

Wróć  Komuno – to także głosy rozpaczy. Tedy Orle wraz z Lechitą Prezydentem zejdźcie z wysokich tronów i usiądźcie na zwyczajnym krześle  i wysłuchajcie głosów wołających larum… Bo taką macie powinność:  wysłuchać głosu Matki też i naszej, której na imię –

Polska

Świętosław Małysz Wrocław, kwiecień 1993 r.                 wieloletni więzień PRL

Współpraca Frasyniuka z SB  (Mirosław M. Krupiński – Australia)

(…) w czasie kiedy interesy „Solidarności „  jako całości były dla mnie pierwszoplanowe , tego aspektu „solidarności więziennej” nie poruszałem, aby obrazu „S” nie psuć. Teraz  w roku 2001, zaczynają docierać do mnie, układające się w całość dalsze fragmenty politycznej prostytucji, których dalej maskować powodów nie mam. (…)

Gdzieś na przełomie lat 82/83 przywieziono do Łęczycy Władysława Frasyniuka. Przez kilka dni trzymano go oddzielnie, a następnie „dokwaterowano” do nas. Było nas już wtedy ponad dziesięciu i od czasu do czasu zmieniano nam strategicznie cele. Po jednej z takich roszad znalazłem się sam na sam z Frasyniukiem w małej celi z czteroma pryczami. Zastanawiałem się nad celem takiej rozrzutności metrażowej –cele były zwykle przepełnione, tutaj pomimo dwóch pustych prycz nie dokwaterowano nam nawet wtyczki ( byli tacy). Najmniej machiawelicznym wytłumaczeniem mogło być , że cela miała dobry podsłuch i chciano posłuchać naszych rozmów. Rozbawiony pomyślałem że słuchających spotka raczej zwód bo Frasyniuka za tytana intelektu raczej nie uważam – zatem szans za ekstra fertyczne  dyskusje z mojej strony  nie było. W jakimś jednak stopniu  pomyliłem się – Władek miał dziwnie wiele do powiedzenia. Nie  mówił wprawdzie własnym językiem tylko cytatami z Michnika , Kuronia & Co ale mówił zadziwiająco wiele zadziwiająco płynnie. Wręcz recytował. Nie było w tym „prawie monologu” , nic o „Solidarności” , członkach KK , której obaj byliśmy , ani o sytuacji Polski, której wykładnikiem była nasza obecność w Łęczycy. Było natomiast wiele o strategii dojścia do władzy  i o władzy tej przyszłym składzie. A ów referowany skład był z grubsza, taki jak to dziś bym określił pomagdalenkowy –  czyli Frasyniuka idole, Frasyniuk  i ci, co z nimi trzymać będą. ( …) Do tej pory nie jestem pewien co było powodem tej wylewności. (…) Może inspiracja Kiszczaka & Co, którzy mogli uważać mnie za kandydata przyszłego magdalenkowca. Może wreszcie  frasyniukowe mniemanie , że nikt okazji przyłączenia się do przyszłej władzy  się nie oprze i będzie o jej względy j czynem i lojalnością zabiegał. Najbardziej dziś prawdopodobna wydaje mi się mieszanina wszystkich trzech powodów – bo przecież ktoś musiał nam to tet a’ tet  w pół pustej celi zorganizować , a mój „wykładowca teorii dorwania się do przyszłej władzy” mówił otwarcie, jak do swojego. A Ja go nieszczęsny zbyłem jak głupiego dzieciaka i wyśmiałem ( nie próbując nawet uwagi na spodziewany podsłuch i Frasyniuka własne walory intelektualne , polemizować) wywołując najpierw zdziwienie i konsternacje , następnie wyraźna wrogość. Musiał jakiś plan w stosunku do mnie się w tedy  rypnąć. …Czyj?

Mirosław Krupiński – Wice przewodniczący Krajowej  Komisji  Koordynacyjnej  Solidarności.

Odmówił współpracy z SB w Magdalence i przy „Okrągłym stole”. Musiał emigrować. Zmarł w Australii

Leszek Skonka

– B. działacz opozycji  przed sierpniem 1980 ( Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela-  ROPCiO), organizator Wolnych Związków Zawodowych  (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i  współ kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)   na temat organizowania i działania związkowego, a następnie  w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i  organizatorów nowych związków.

Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie wychodził poza  swój Sta tut. Za swą postawę pomówiony  został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie bez jakich kolwiek podstaw o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze  wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez Karola Modzelewskiego i Władysława Frasyniuka.  Założyciel i przewodniczący  istniejącego od 1988 roku Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zbudował  w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu  stojący od ponad 24 lata w centrum miasta, między Operą a Fosą Miejską.

Dr Leszek Skonka
E-mail
Konto : Deutsche Bank, Leszek Skonka
97 1910 1048 2944 2803 6405 0001
Adres kontaktowy: Leszek Skonka 50-O46  Wrocław , Sądowa 10/7
tel. 691 830350  lub  (48) 71 780 90 81

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/