A może skupić się na działaniach możliwych?

A może skupić się na działaniach możliwych?

Trzy inicjatywy dla Herkulesa

Proponuję rozważyć podjęcie następujących zagadnień
1. zmiana doktryny obronnej :
cytaty z artykułu  “Armia przestarzałej broni” (Przegląd nr 39(769) 22-28-09.2014)

Lobbyści wciskają przestarzałą broń

Niestety, nadal mamy tu myślenie kategoriami toczenia bitew obronnych XX w. na własnym terytorium. A to proszenie się o nieszczęście i pożogę.
Pora przyjąć, że nowoczesne siły zbrojne swoim potencjałem mają odstraszać, a nie zapraszać do ich wypróbowania na naszej ziemi.
W co zatem niepotrzebnie wpakowaliśmy pieniądze?

Stać nas na to, by budować i posiadać uderzeniowe sity odstraszające.
Chmura bezpilotowych statków latających może pokonać każdy system obrony przeciwlotniczej.

Triadę powinny tworzyć
po pierwsze, bezpilotowe statki latające (bsl) atakujące, wyposażone w pociski samosterujące lub mniejsze pociski z własną inteligencją
Drugi element strategii odstraszania to artyleria dalekosiężna i pociski rakietowe o zasięgu kilkuset kilometrów.
Trzeci to pociski samosterujące uzbrojone w głowice termobaryczne. Taki pocisk wystrzelony z okrętu podwodnego ze środka Bałtyku trafi w rozpoznany cel i wybuchnie z siłą małego ładunku nuklearnego. Być może zrobi jeszcze większe szkody, a przy tym nie będzie radiacji. Dodać do tego trzeba, że łatwiej podjąć decyzję o użyciu precyzyjnej broni konwencjonalnej niż nuklearnej.
Poza tym dzisiaj rozwój technologii militarnych i przemysłu zbrojeniowego jest tak szybki, że pewne rodzaje broni konwencjonalnej dorównują albo i przewyższają możliwości broni atomowej [ która jest potwornie droga w przechowywaniu i zabezpieczeniu].

2.Wprowadzenie Ustawy Konstytucyjnej
o wykonywaniu Władzy Zwierzchniej Narodu przez Zgromadzenie Ogólne Bezpośrednich Przedstawicieli Narodu
– członkowie Zgromadzenia są powoływani z mocy prawa, Konstytucja Art.62 i uzyskują pełnomocnictwa do udziału w pracach Zgromadzenia
– ust. 2 precyzuje warunki odwołania pełnomocnictw
– Art 2 Konstytucji określa uprawnienia Zgromadzenia : wyłączne sprawowanie Władzy Zwierzchniej Narodu, która obejmuje władze stanowiącą, wykonawczą i arbitrażową.
Władza Zwierzchnia jest niezależna od nikogo, niepodzielna i nieprzekazywalna.
– zręby organizacji : organami Zgromadzenia są Okręgi Głosowania w wyborach, referendum, inicjatywie ustawodawczej
– Państwowa Komisja Wyborcza jest urzędem zapewniającym przeprowadzanie głosowań.
– reprezentatywna liczba członków Zgromadzenia powołuje organ do przeprowadzenia referendum, inicjatywy ustawodawczej
– metodą sprawowania władzy jest ustalenie woli Zgromadzenia w głosowaniu powszechnym, równym i bezpośrednim
-wszelkie przepisy o wykonywaniu władzy przez Zgromadzenie muszą być przez niego zatwierdzone pod rygorem nieważności.
Żaden organ państwa zawsze działajacy jako pełnomocnik Zgromadzenia (które jest jego mocodawcą, wg KC) nie ma kompetencji dowolnego, niekontrolowanego ustalania sposobu wykonywania Władzy Zwierzchniej.
Tak wprowadzone przepisy nie obowiązują Zgromadzenia.

3. Uchylenie Kodeksu Wyborczego i wprowadzenie nowego

projekt, oparty na Kodeksie Wyborczym, tylko artykuły ulegające zmianie pod adresem       http://wolna-gmina-eco.blogspot.com/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html

obecne prawo posiada następujące wady :
– wprowadzenie niedopuszczalnych w demokratycznym państwie prawnym zróżnicowań ze względu na przynależność do partii albo nie
– zmiana wyników głosowania przez wprowadzenie metody przeliczania wyników głosowania
– pogwałcenie zasady bezpośredniości – działania osobistego i bezpośredniego wskazania podmiotów oświadczenia woli w głosowaniu przez wprowadzenie głosowania na przedmiot – listę, gdy podmiotem złożenia oświadczenia woli w głosowaniu są osoby fizyczne a przedmiotem udzielenie im pełnomocnictw do udziału w pracach organów ( Kodeks Cywilny – pełnomocnictwo, mocodawca, pełnomocnik,odwołanie pełnomocnictwa, oświadczenie woli, podmiot, przedmiot!! )
– wprowadzenie wspólnego progu wyborczego w skali kraju dla autonomicznych okręgów wyborczych różniących się istotnie kulturowo, gospodarczo, mentalnie i zwyczajami, czyli uzależnienie wyników wyborów w okręgu od wyników w innych autonomicznych, różniacych się istotnie, okręgach
– dowolna interpretacja cechy “proporcjonalne” gdy jedynym władnym dokonać wykładni jej znaczenia jest Zgromadzenie Ogólne Bezpośrednich Przedstawicieli Narodu
– przekroczenie uprawnień w Konstytucji co do zakresu ustawowej regulacji wyborów. Delegacja obejmuje techniczno-organizacycjne zagadnienia a nie zmianę wyniku glosowań
– nie zatwierdzenie przez mocodawcę (Zgromadzenie) prawa o wykonywaniu jego władzy przygotowanego i przyjętego przez pełnomocnika.

– Powodzenia
Andrzej Łączny
ul. Sadka 20 B
30-690 Kraków

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/