Kolonoskopia – lepiej zjedz ananasa

Kolonoskopia – lepiej zjedz ananasa

Barbara Minton 21.9.2014, tłumaczyła Ola Gordon

Co roku ponad 14 mln Amerykanów stosuje się do dyktatu establiszmentu medycznego i poddaje się kolonoskopii. Z tej liczby, około 70 tys. jest zabijanych albo poważnie rannych poprzez wiążące się z kolonoskopią komplikacje, jak mówią dane opublikowane w czasopiśmie Annals of Internal Medicine. Ale tu jest prawdziwy szok – tych 70 tys. to większa liczba (o 22%) niż całkowita liczba osób umierających na skutek raka jelita grubego w pierwszej kolejności!

Inne ciekawe fakty o kolonoskopii:

  • Zgodnie z opublikowaną 21.4.2014 informacją krajowych Instytutów Zdrowia, nie wykonano żadnych badań klinicznych które poparłyby potrzebę kolonoskopii. Z tym oświadczeniem zgadza się Amerykańskie Stowarzyszenie Nowotworowe.
  • Narażenie radiacją podczas jednej sesji kolonoskopii zwiększa ryzyko raka o 20%. Skoro masz poddać się pierwszej kolonoskopii w wieku 50 lat, a później co 5 lat, to do czasu kiedy osiągniesz wiek 70 lat twoje ryzyko raka wyniesie 100%.
  • Badania wykazały, że kolonoskopia zwiększa umieralność ze wszystkich powodów. Telemark Polyp Study I ujawniło wzrost śmiertelności o 157% wśród pacjentów poddanych kolonoskopii w porównaniu z niepoddanymi temu badaniu.
  • Ok. 95% wszystkich polipów to łagodne polipy, i faktycznie mogą służyć jako ochrona w okrężnicy.
  • Głębokie usuwanie polipów zwiększa ryzyko zgonu pacjenta z powodu trudnego do wykrycia krwotoku wewnętrznego, co może doprowadzić do udaru mózgu, niedokrwienia mięśnia sercowego, zatrzymania akcji serca, lub nagłej śmierci serca.
  • Ok. połowa 50-letnich i starszych Amerykanów poddawana jest kolonoskopii. Tak więc gdyby usuwanie polipów było interwencją skuteczną, to widzielibyśmy co najmniej spadek o 50% zachorowań na raka jelita grubego. W rzeczywistości widzimy jego wzrost o 22%.

Jak wielokrotnie wykazały badania, rak jest chorobą stylu życia. Dokonywane przez człowieka wybory decydują o rezultatach, mimo że obecne są czynniki dziedziczne.

Chcesz uniknąć raka jelita grubego? wybierz ananaska

Zamiast poddawać się grozie kolonoskopii, chroń swoje jelito dodając do diety ananas, albo przyjmując znajdujący się w ananasie enzym zwany bromeliną / bromelainą w postaci kapsułki.

Dwa niedawne badania pokazały, że enzym ten ma silne właściwości przeciwko rakowi jelita grubego. W pierwszym włoscy naukowcy ocenili zdolność bromeliny do powstrzymania mnożenia się [proliferacji] komórek rakowych i powodowania ich zgonu w procesie nazywanym apoptozą. Kiedy komórki rakowe umierają ‚zgodnie z harmonogramem’, nie są groźne.

Naukowcy stwierdzili, że bromelina ma działanie antyproliferacyjne i proapoptyczne w komórkach raka jelita grubego, i jest skuteczna w zatrzymaniu genezy raka in vivo. Doszli do wniosku, że zarówno jedzenie ananasa jak i przyjmowanie samego enzymu bromeliny są wysoce skuteczne w profilaktyce raka.

W drugim badaniu zespół naukowców z Australii szukał zdolności bromeliny do zabijania komórek rakowych w czterech liniach komórek ludzkiego przewodu pokarmowego, i zbadali wiążące się z tym mechanizmy.

Wykryli, ze bromelina była cytotoksyczna w panelu ludzkich komórek raka żołądka i jelita grubego. Ich dane powiązały różne mechanizmy, dzięki którym bromelina wywoływała smierć komórkek rakowych. Choć promowała apoptozę, bromelina osłabiała także przeżycie komórek raka poprzez zablokowanie dróg prowadzących do onkoprotein. Są to białka zakodowane onkogenem, który może powodować transfromację normalnej komórki w komórkę rakową.

Inne badanie wykazało, że bromelina jest skuteczna przeciwko rakowi poprzez kurczenie / zmniejszanie guzów. Ma zdolność rozpuszczania fibryny, w oparciu o białko tarczy ochronnej broniącej guzy, prowadząc do ich eliminacji. Bromelina wykazała zdolność do modulowania innych głównych szlaków wspierających złośliwość raka, zarówno bezpośrednio, jaki poprzez modulację systemów odpornościowego,pokarmowego, zapalnego i hemostatycznego.

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Badań Toksykologicznych w Indiach zgłosili przeciwzapalne, przeciwinwazyjne i antyprzerzutowe właściwości bromaliny. Zbadali jej skutki przeciwguzowe na wywołanym raku skóry u myszy.

Wykazali, że wstępne leczenie bromeliną spowodowało zmniejszenie łącznej liczby guzów i w średniej liczbie guzów na jedną mysz. Redukcja objętości guza była aż o 65%. Bromelina spowodowała regulację w górę przeciwnowotworowego genu p53. Ten zespół wykazał, że bromelina chroniła tworzenie DNA, i mogła zapobiec nieodpowiednim kaskadom sygnałowym komórki.

Źródło: http://healthydebates.com/colonoscopy-might-want-try-pineapple-instead/

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/