Neo-eugenics and war against humanity / Neo-Eugenika i wojna przeciw ludzkości

[pl, en] Neo-eugenics and war against humanity /  Neo-Eugenika i wojna przeciw ludzkości [youtube https://www.youtube.com/watch?v=hNI5oR25pZY?feature=player_detailpage&w=640&h=360]