Mieczysław Dębski: WYBORY!!!

POLACY !!!

W  JESIENNYCH  SAMORZĄDOWYCH  WYBORACH  2014  ODRZUĆCIE  DŻUMĘ  i  CHOLERĘ.
Zaryzykujcie i zagłosujcie na ludzi którzy nie mają swoich partii w Parlamencie !!!!!!!!!!!!

Ludu Polski obudź się !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
————————————————————————————————-
– Obecnie w Polsce jak się rodzi dziecko, to na „Dzień Dobry” dostaje:
28 tysięcy złotych, ha, ha, ha……………………………….. ale długu do spłacenia. –
—————————————————————————————————

Na dzień 10 wrzesień 2014 rok dług Publiczny przekroczył sumę 1-ego biliona złotych…… Brawo, brawo rządzący Polską – oby tak dalej !!!

———————————————————————————————–
Nie lekceważ jesiennych Wyborów Samorządowych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BOJKOT  WYBORÓW  DO  PARLAMENTU  UNIJNEGO  MOŻNA UZNAĆ  ZA  UDANY – około 77%  Polaków nie poszło na Wybory.
Chwała im, wielka Chwała !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_______________________________________________________________
Jak wygrać Wybory do Sejmu??????????????????????????

W tej sprawie napisałem pismo do Prezydenta RP – 08 listopada 2012 roku. – Szkoda tylko, że moje pismo trafiło do kosza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pismo to brzmi:
Nie będzie problemów z równym startem w wyborach do Sejmu, gdy kandydatem na Posła będzie mógł zostać każdy kto:
Wpłaci do kasy Państwowej Komisji Wyborczej średnią miesięczną kwotę swoich zarobków brutto z ubiegłego roku.
Kwota ta jednak nie może być mniejsza niż 1.000 złotych – chodzi tu  o bezrobotnych.
Odejście zaś od zbierania podpisów spowoduje, że uratujemy wiele, wiele drzew przed wycięciem na nikomu niepotrzebną makulaturę.
Zaoszczędzimy też drogocenny czas ludzi zatrudnionych przy zbieraniu podpisów dla kandydatów na Posłów – ponad 100.000 podpisów.
Po wyborach wszystkie pieniądze kandydatów na Posłów powinny trafić do budżetu państwa.
Popierający JOW (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – 460 Okręgów) powinni już teraz poznać reguły gry. Gry, którą to grę popierają.
Zagrajmy w otwarte karty, przecież Polacy to nie są koziołki matołki.
c.d. poniżej !!!!!

– Moje drugie pismo do Pana Prezydenta Komorowskiego też trafiło do kosza –

Mieczysław Dębski                                                         Piastów 23.09.2013r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                                  Pan Bronisław Komorowski

C  i  ą  g    d  a  l  s  z  y Nowej  O r  d  y  n  a  c  j  i   W y b o r c z e j

Na odwrotnej stronie tego pisma znajduje się moje pismo z dnia 08 listopada 2012roku w tej samej sprawie:

Apeluję do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aby coś dobrego zrobił dla Polski.
Bardzo dobrym czynem będzie wprowadzenie nowej Ordynacji Wyborczej.
A oto dalszy ciąg mojej zaproponowanej Ordynacji Wyborczej:

Aby Polska była państwem w miarę demokratycznym to należy w Ordynacji Wyborczej zapisać:

1)    Równy dla wszystkich kandydatów na Posłów dostęp do Telewizji Publicznej – dwugodzinny i darmowy.

2)    Równy dla wszystkich kandydatów na Posłów dostęp do Radia Publicznego – dwugodzinny i darmowy.

3)    Zakaz dla wszystkich kandydatów na Posłów prowadzenia kampanii wyborczej w Telewizjach i Radiach Prywatnych oraz zakaz prowadzenia kampanii wyborczej płatnej w Telewizji publicznej.

4)    Kampanię wyborczą kandydat opłaca z wpłat własnych oraz z wpłat wyborców.       (Suma do uzgodnienia.)                                                                                      Partie polityczne nie mogą finansować kampanii wyborczej jakimkolwiek kandydatom.

5)    W czasie kampanii wyborczej państwo polskie wspiera finansowo TVP     i Polskie Radio.

6.  Należy też jasno zapisać w nowej Ordynacji Wyborczej, że żaden Funkcjonariusz  Kościoła lub Związku Wyznaniowego nie może zostać kandydatem na Parlamentarzystę.

uzasadnienie punktu 6-tego:
Nie wolno dopuścić do tego, aby znowu pojawiły się płonące stosy z ludźmi w roli głównej, niech te stosy będą przeszłością…

Jak wymusić na obecnym Parlamencie Nową Ordynację Wyborczą ???

Wystarczy przyjechać we wrześniu do Warszawy na ulicę Wiejską i zablokować obecny Sejm i Senat !!!
Nie mylić ulicy Wiejskiej w W-wie  z Majdanem w Kijowie…

prześlij dalej!!!   Nie czekaj, aż wszyscy winni ulotnią się zagranicę…
Mieczysław Dębski

Moje trzecie pismo które też znalazło się w Prezydenckim koszu !!!

Mieczysław Dębski                                                      Piastów 17.09.2014r.
05 – 820 Piastów

Pan
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Nowy Senat = Równomierny Rozwój Polski

Nie będzie problemów z równym startem w wyborach do Senatu, gdy kandydatem na Senatora będzie mógł zostać każdy kto:

Wpłaci do kasy Państwowej Komisji Wyborczej średnią miesięczną kwotę swoich zarobków brutto z ubiegłego roku.
Kwota ta jednak nie może być mniejsza niż 1.500 złotych – chodzi tu o bezrobotnych, aby nie zablokowali swoją  nadmierną ilością kandydatów Wyborów do Senatu.
Odejście zaś od zbierania podpisów spowoduje, że uratujemy wiele, wiele drzew przed wycięciem na nikomu niepotrzebną makulaturę.
Zaoszczędzimy też drogocenny czas ludzi zatrudnionych przy zbieraniu podpisów dla kandydatów na Senatorów – ponad 100.000 podpisów.
Po wyborach wszystkie pieniądze kandydatów na Senatorów powinny trafić do budżetu państwa.
Wszyscy kandydaci powinni mieć równy dostęp do publicznych środków masowego przekazu…

Obecnie w Polsce mamy 16-ście województw.
Każde województwo zaś powinno wybrać trzech Senatorów.
Ponieważ mamy 16-ście województw, to liczba Senatorów zasiadających w Senacie wyniesie 48 osób.
Taki wybór Senatorów, po trzech z każdego województwa będzie bardziej sprawiedliwy dla biedniejszych województw – wtedy nie będzie Polski  „A” i Polski „B” i nie będzie też Polski „ C”.
Mniejsza też ilość Senatorów w Senacie będzie korzystna  dla całej Polski.

Mieczysław Dębski

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/