Rosjanom rozszerzane są prawa do obrony własnej

Rosjanom rozszerzane są prawa do obrony własnej

Obywatelom Rosji zezwolono na użyci broni, w tym także myśliwskiej, w obronie własnej. Takie zmiany w ustawodawstwie wprowadził rząd Federacji Rosyjskiej. Ponadto deputowani Dumy opracowali poprawki, dzięki którym z kodeksu karnego zniknie koncepcja granicy samoobrony. Tematy te wywołały silną reakcję w społeczeństwie.

Nowa edycja „Zasad obrotu cywilną i służbową bronią i amunicją na terytorium Federacji Rosyjskiej” zaniepokoiła Rosjan. Do dawnych norm posiadania i wykorzystania broni długolufowej dołączyło zezwolenie na jej wykorzystanie w celu obrony własnej. Wielu w tym miejscu wyobraziło sobie scenę, kiedy po ulicach ludzie spacerują ze strzelbą na ramieniu. Jak wyjaśniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak nie będzie. Zgodnie z ustawą „O broni”, z bronią nie można odwiedzać instytucji publicznych, szkół, szpitali i urzędów państwowych. Z nią nie będzie można wejść na spotkania czy mecze sportowe. Z bronią długolufową jest jeszcze gorzej – może ona być noszona tylko na terenach myśliwskich lub na strzelnicy, można ją przechowywać w domu. Z punktu A do punktu B może być przewożona rozładowana i tylko w pokrowcu. Ale jeśli do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń, wtargnie złodziej lub właściciel broni zostanie napadnięty podczas transportu karabinu, wówczas może on użyć broni zgodnie z prawem i bez obaw przed karą. Wyjaśnienie wydał zastępca kierownika działu pozwoleń Siergiej Derewiaszkin:

„Obecnie obywatele Federacji Rosyjskiej mają prawo do posiadania i przechowywania broni ograniczonego rażenia (tzw. traumatycznej), a także broni gazowej. Przez broń do samoobrony rozumie się również broń gładkolufową, długolufową i broń białą. Poprzez prawo federalne wprowadzono ograniczenia na jej obrót. Obywatele mają prawo tylko do przechowywania jej w domu w celu samoobrony.”

Inną sprawą jest, w jakich przypadkach można użyć broni w celu obrony własnej, swojej rodziny i swojego mienia. Obecnie w Rosji obowiązuje norma o proporcjonalności metod samoobrony. Czyli uciekającemu rabusiowi nie można strzelać w plecy, przeciwko pięści nie można wystawiać pistoletu. W przeciwnym razie samemu można trafić za kraty – takie przypadki nie są rzadkością. Jak sformułował deputowany Dumy FR Siergiej Kałasznikow: „Według naszego prawa jeśli złodziej włamał się do twojego domu i zaczął gwałcić twoją córkę, to najwięcej, co możesz zrobić, to zgwałcić rabusia”. I zaproponował, aby zapewnić obywatelom prawo do obrony wszelkimi dostępnymi środkami, włączając w to legalnie nabytą broń. Jego inicjatywa ustawodawcza została skrytykowana i odrzucona. Brak ograniczeń użycia broni może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, uważa profesor prawa Janis Juksza:

„Musimy doskonale rozumieć, że pragnienie zastosowania w krytycznym momencie broni jest ogromne. Tak więc w przypadku braku broni można zakładać, że sytuacja nie wykroczy poza ramy zwykłej potyczki i niewielkiej awantury. A w przypadku posiadania specjalnych urządzeń rażących liczba zaatakowanych przez nich ludzi oczywiście będzie rosnąć.”

Niemniej jednak teraz grupa rosyjskich parlamentarzystów przygotowuje nowy projekt ustawy o rozszerzeniu granic obrony własnej. Treść dokumentu zostanie opublikowana do publicznej dyskusji w Internecie.

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/