[dyskusja] Każdy Ziemianin musi to wiedzieć

IMPERIUM ZŁA

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

……………………..

Krzysztof Szczurko: Czego Polacy dziś nie wiedzą?
– że wy władzach Żydzi siedzą.
Jeszcze trochą i nas ..zjedzą”.
Polskę całkiem zjeść chce Żyd.
Ślepym być. To jest wstyd.

Im więcej modłów i religijności,
– tym coraz mniej, ludzkiej godności.
Ludzie podle się sprzedają,
– bliźnich już nie dostrzegają.
Aby piąć się , aby kasa,
– co mnie tam Ojczyzna nasza.

Teraz jest nią tutaj Unia,
– Polski nie ma, jest komunia.
Jest też Rydzyk i Berety,
– a kraj ginie wciąż niestety.
25 listopad 2014
Autor KYSY ,,Trybun Ludowy”

Andrzej Szubert: Panie Krzysztofie, Bardzo trafne spostrzeżenia! Brawo!

Im więcej modłów i religijności, – tym coraz mniej, ludzkiej godności.
               Ludzie podle się sprzedają, – bliźnich już nie dostrzegają.
               Aby piąć się , aby kasa, – co mnie tam Ojczyzna nasza.
               Teraz jest nią tutaj Unia, – Polski nie ma, jest komunia.
               Jest też Rydzyk i Berety, – a kraj ginie wciąż niestety.

PB: Naladowany faktami, film-synteza. Porownaj np. z Judeocentrycy i masowe zbrodnie.

Andrzej Szubert: Już na początku ok 2 minuty jest ewidentna katolacka dezinformacja – film krytykuje masonerię (obecnie nie mającą większego znaczenia) za jej walkę z “kościołem chrystusowym”. O tym, że kk przez długie wieki
sam miał globalistyczne zapędy, że był totalitatnym i zbrodniczym tworm mordującym oponentów dziesiątkami milionów i uciskającym oraz wyzyskującym nilionowe rzesze pozbawionych jakichkolwiek praw chłopów nie ma w filmie ani słowa. Uczciwy człowiek powinien potępiać wszystkie zbrodnicze totalitarne twory i instytucje o zapędach
globalistycznych a nie tylko wybrane. Dlatego film ten uważam za przynajmniej częściowo oszukańczo i ideologicznie zakłamany.

Po co też cytować “Apokalipsę” (to nie proroctwo a scenariusz) w wybiórczo naciągany sposów? To właśnie hierarchia kk w okresie potęgi papiestwa  przypominała tę “niewiastę” (3 minuta filmu) przyodzianą w
purpurę i szkarłat (kolory biskupów i kardynałów), macierz nierządnic i obrzydliwości Ziemi. I po co te idiotyzmy o zdradzie boga (plugawego żydowskiego Jahwe ludobójcy)  i przymierzu z Lucyferem – wymysłem jahwistów? Ludzie – dobry film spaprany katolacką żydogenną propagandą, która wartość filmu dewaluuje.
PS. To tylko uwagi po obejrzeniu pierwszych kilku minut. Mam obawy czy film nie będzie stratą czasu – jeśli poziom katolackiej propagandy przez cały film będzie na takim samym poziomie.
KK przez długie wieki sam był imperium zła. Przypomnę cytat Marcina V (bękarta kardynała Colonny) do Jagielly: Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.

Przypomnę też niektóre kary inkwizycji: …rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku [katolicki szacunek dla ludzkich zwłok – przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.

PB: Wg licznych badaczy, masoneria jest trzonem szabas-gojostwa. Popatrzecie np. na waadze i struktury w Polin. Słuszna jest krytyka chrześcijaństwa, lecz także faktem jest, że było/jest ono głównym celem masonerii (walka z ‘”nieracjonalnym” Bogiem) i zostało skorumpowane przez żydomasonerię, np. Sobory Watykańskie I i II, obecne struktury hierarchii KK, korupcja Cerkwi Rosyjskiej. W mej parafii serbskiej w Vancouver, prawosławni masoni niskiego szczebla ciągle ryją.

AS: Niestety obawiam się, że zbyt wielu badaczy masonerii jest skrzywionych ideologicznie. Masoneria najbardziej krytykowana jest przez ludzi związanych z kk. Katolicy twierdzą, że masoneria walczy z kościołem. Prawda jest taka, że masoni potępiali feudalizm, fanatyzm, ciemnotę i prześladowania religijne, jakie w katolicyzmie były przez
długie wieki smutną codzienną rzeczywistością. Początki masonerii giną w mrokach. Oni sami w swej mitologii odwołują się do budowniczych świątyni Salomona, ale i do budowniczych pogańskich piramid egipskich. Hasła głoszone przez masonerię – równość i braterstwo. tolerancja oraz samodoskonalenie są jak najbardziej OK.

Krytyków kk było w historii więcej. Wspomnę o katarach, husytach czy protestantach. Krytyka masońska pod adresem kk nie była więc niczym nowym. Ogroma większość masonów nigdy nie przekraczała 3 stopnia wtajemniczenia. Byli to ludzie w sumie dobrzy, widzący zło w świecie w którym żyli. Widzieli fanatyzm, feudany wyzysk i ucisk chłopstwa i to potępiali. Na nieszczęście wierchuszka masonerii została skorumpowana i przejęta
przez banksterów. Co nie oznacza, że masoneria najniższych szczebli była banksterską agenturą. Ci ludzie chcieli nieco ulepszyć zły świat, w którym szalał  terror i ucisk Watykanu. Na co Watykan ryczał – masoni zwalczają kościół. Co jest oczywistą bzdurą. Równie dobrze można powiedzieć, że kk zwalczał masonerię, bo oświecała ludzi i psuła
interesy Watykanowi.
Ten temat jest niezwykle zawiły i proste “prawdy” o złej masonerii są inspirowane głównie przez katolicką propagandę. Masoni odwoływali się też do wczesnochrześcijańskiej gnozy – wiedzy. Nie zwalczali więc chrześcijaństwa, a jedynie watykańską ortodoksję.

PB: mam na mysli badaczy rozpoznajacych czolowa role kompleksu jot w NWO; zgoda co do skrzywionego podkreslania wiodacej roli masonerii (podobnie jak Watykan, KGB czy tp. bzdety); pseudo-badacze ulegaja hasbarze, ktora celowo (wg planu Rotszyldka z XVIII w.) przeznacza masonerie na kozly ofiarne

AS: przeznacza masonerie na kozly ofiarne Dokładnie – aby żydo-banksterzy pozostali w cieniu.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/