Kto sprowokował wpowadzenie stanu wojennego i w jakim celu?

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu

Apel Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu przyłącza się  do zapowiedzianych  protestów  PATRIOTYCZNYCH   w dniu 13 grudnia i zaprasza o godz. 17,00 przed Pomnik Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej (między Operą i Fosą) .
Apeluje też by w innych miejscowościach kraju organizować  takie obywatelsko- patriotyczne spotkania potępiające, ignorowanie społeczeństwa i łamanie podstawowych  zasad demokracji.
Apelujemy też o pogłębioną obywatelską refleksję nad przyczynami deformacji  kraju w wyniku niewłaściwej, podstępnej transformacji ustrojowej bez uświadomienia społeczeństwu  negatywnych skutków tych przemian.
Wrocław  10 grudnia 2014    Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

KONTROWERSJA WOKÓŁ STANU WOJENNEGO
Im dalej od daty stanu wojennego i im większe rozczarowanie rzeczywistością tym bardziej różnicują się oceny tamtych wydarzeń. Rośnie zwłaszcza liczba wyrażająca zrozumienie dla ówczesnych decyzji. Warto, więc przypomnieć przyczyny, które spowodowały tamta decyzja, Dziś nie ma już wątpliwości, że stan wojenny sprowokowali ludzie, którzy walczyli o władzę. Z jednej strony ci, co władzę mieli i nie chcieli nią się dzielić z nowymi pretendentami do niej i z drugiej ci, co za wszelką ceną chcieli w niej uczestniczyć.

KŁOPOTLIWA  ROCZNICA STANU WOJENNEGO
13 grudnia przypadała 33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. O ile w latach poprzednich już  długo wcześniej środki masowego przekazu przypominały o wydarzeniach sprzed 33 laty, to w rym roku jakoś bardzo rzadko wraca się  do tamtej daty. Co najwyżej w TV ,w  radio i prasie  podawano jakieś migawki , zdjęcia patroli wojskowych nie jest to przypadek ale bardzo przemyślane działania, i to zarówno ze strony tzw. obozu postsolidarnościowego, jak i postpezetperowskiego.  Oba obozy nie są zainteresowane nagłośnieniem wspomnień. „Solidarność” i Kościół bo zawiodły oczekiwania społeczeństwa i sprowokowały konflikt 13 grudnia 1981, zapowiedziany przez Lecha Wałęsę „targania się po szczękach” i Karola Modzelewskiego, że „bój to ich będzie ostatni”.  SLD unikał tej rocznicy bo jest spadkobiercą i kontynuatorem  rodowodu PZPR, a więc także inicjatorem i realizatorem stanu wojennego.  Dlatego dziś można znów stwierdzić, jak przed 33 laty , że „prasa kłamie”.
Przypomnijmy więc, że po zakończeniu strajków sierpniowych ruch  ludzi pracy opanowany został przez gangi  przestępcze, wszelkiej maści szumowinę,  łobuzów , typu KOR-u i ich sympatyków , którzy wykorzystali go do kontynuowania walki o zdobycie dla siebie władzy w państwie.  W tym celu opanowali kierownictwo Związku „Solidarność i przekształcili go w partię polityczną nazwaną – enigmatycznie „ruchem społecznym”. Usunęli  z „Solidarności” działaczy związkowych i na ich miejsce wprowadzili karierowiczów, serwilistów, ludzi bezideowych, nijakich, sprzedajnych obiecując im uczestnictwo w przyszłym sprawowaniu władzy. Zaczęli też systematycznie dezorganizować życie kraju i nie pozwolili na poprawę sytuacji zaopatrzeniowej .Premier gen. Jaruzelski prosił o 90 spokojnych, bezstrajkowych dni by poprawę sytuację zaopatrzeniową. Nie było ani jednego takiego dnia. Sam Wałęsa przyznał, że on jeździ i gasi strajki, a ktoś je na nowo wywołuje. Wreszcie rządząca  ekipa PZPR zgodziła się na podział władzy ale ludzie KOR-u rządzący już „Solidarnością” żądali zbyt wiele, a PZPR dawała zbyt mało. Dlatego 4 grudnia 1981 r. w Radomiu władze Koro-Solidarności” postanowiły przejąć władzę 17 grudnia ogłaszając strajk  powszechny. To właśnie w Radomiu zapadła decyzja  podjęcia walki o władzę i „targaniu się po szczękach”. Tam też Karol Modzelewski zapowiedział zwycięstwo „Solidarności” i klęskę PZPR – mówiąc, że „ bój to ich będzie ostatni”.
Jaruzelski uprzedził KOR i ogłosił stan wojenny trzy dni wcześniej.
JAK POWINIEN POSTĄPIĆ OBÓZ PZPR ?
Na ten temat od 33  lat panuje milczenie. Czy  powinien oddać bez walki, bez oporu władzę „ KORo-Solidarności” ?
Ale konkretnie komu ? Organizacji pn. „Solidarność”, czy ludziom z nią związanym ale personalnie komu ? Chodzi o stronę techniczną i organizacyjną. Czy ludzie z tego obozu byli gotowi do przejęcia całej władzy nad państwem  , także  w terenie ? Czy gdyby się tak stało nie oznaczałoby to, że sytuacja jaka dziś jest w kraju nie nastąpiła by wcześniej, czyli wszystko byłoby sprzedane, rozkradzione, rozgrabione,  zniszczone  8 lat wcześniej ?
Wreszcie pytanie pragmatyczne – czy mając do dyspozycji takie siły jak wojsko, milicję, SB, sądy, prokuratury, środki masowego przekazu, banki, aparat administracyjny , prawie 3 umilony członków PZPR  itp.  należało oddać bez oporu  władzę i to zwykłym „pętakom”,  jak ich w przyszłości trafnie  nazwie  abp. Józef Życiński i ”popaprańcom” jak ich nazwie Lech Wałęsa. Jeśli tak by się stało, czy nie postawiono by dziś zarzutu PZPR, że oddała ona lekkomyślnie władzę gówniarzom i ponosi odpowiedzialność  za obecny stan kraju: bezrobocie, nędzę społeczeństwa ruinę gospodarczą. Wprowadzając stan wojenny, choć nieudolnie,  ówczesna ekipa władzy ma moralne alibi, że nie chciała dopuścić do obecnej sytuacji , do upadku kraju i nędzy narodu.
JAK POWINNA ZACHOWĆ SIĘ „SOLIDARNOŚĆ” WOBEC STANU WOJENNEGO ?
Również i na to pytanie unika się odpowiedzi. Żeby jednak na nie odpowiedzieć trzeba koniecznie poprzedzić je innym pytaniem – o co w tym końcowym okresie walczyła „Solidarność” ?
Na pewno nie o poprawienie warunków życia ludzi pracy. Strajki . manifestacje, głodówki nie przysparzały zaopatrzenia  i nie likwidowały  problemów gospodarczych, Dlatego Jaruzelski apelował tylko o 90 spokojnych dni by uporządkować gospodarkę, a zwłaszcza zaopatrzenia w towary konsumpcyjne.
Trzeba więc było, także obecnym członkom i sympatykom „S” powiedzieć gorzką prawdę, że zostali użyci instrumentalnie do zdobycia władzy dla grupy gangsterów politycznych, a kiedy przestali być użyteczni, to potraktowano ich jak śmiecie; dowód – proszę – zdegradowano status robotników, chłopów, bezrobocie, głodne dzieci, nędza większości narodu, zrabowanie majątku narodowego wielu pokoleń. Czy tego chcieli strajkujący robotnicy w sierpniu 1980 roku i strajkujący w grudniu 1981 r. Czy zatem górnicy na Śląsku ginęli za sprawy robotnicze czy walczyli władzę dla rządzących  dziś krajem politycznych gangsterów ?
Dlatego oszukani, zdradzeni  ludzie pracy powinni wreszcie rozliczyć tych łobuzów , którzy ich skrzywdzili, zniszczyli Polskę, okradli, rozgrabili majątek ogólnonarodowy.

KTO RZECZYWIŚCIE ODPOWIADA ZA WPROWADZENIE STANY WOJENNEGO  13 GRUDNIA 1981 ROKU ?
W środowisku „Solidarności” wciąż pokutuje fałszywy pogląd na temat odpowiedzialności za wprowadzenie przed 33 laty stanu wojennego. Od lat obciąża się za to  wyłącznie ówczesne władze PRL i PZPR. Eksponuje się głównie skutki a pomija  świadomie lub pomniejsza znacznie przyczyny i okoliczności , które spowodowały tę decyzję. Organizuje się  np. procesy zomowców strzelających do górników ale nie próbuje się oskarżyć tych, którzy pod kule pchali górników. Słowem usiłuje się karać „ślepy miecz , a nie rękę”.  Moralnym obowiązkiem przywódców strajkowych była nie tyle ochrona zakładów pracy, bo te nie były zagrożone, ale głównie bezpieczeństwa i  życia ludzi.
Doświadczenia starć z władzą w 1956, 1970, 1976 r. dowodziły, że nie wolno narażać życia ludzi. Z perspektywy 33 lat coraz więcej  Polaków inaczej patrzy na stan wojenny, ma do niego  stosunek pozytywny, obojętny  lub  ambiwalentny. Zwłaszcza młodsze pokolenia niewiele wiedzą o faktycznych przyczynach i przebiegu tamtych  wydarzeń.   Według badań np. Pentora  już kilka lat temu , datę wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku – pamięta   zaledwie 46 proc.  25 proc.  potrafi podać tylko rok wprowadzenia stanu wojennego. Nie zna tej daty w ogóle 29 proc.  W ocenie 52 proc. respondentów wprowadzenie stanu wojennego było uzasadnione; przeciwnego zdania jest  24 proc. Według 42 proc. respondentów, gen. Wojciech Jaruzelski wprowadzając stan wojenny miał na celu “ochronę Polski przed radziecką interwencją “.
Zdaniem 12 proc. Jaruzelski chciał poprzez tę decyzję “utrzymać komunistów przy władzy”. W ocenie 14 proc. uczynił to w celu “zapobieżenia rozpadowi państwa”. Na zwiększenie pozytywnych ocen wprowadzenia stanu wojennego wpływają zapewne dzisiejsze zachowania obozu rządzącego, który ten stan sprowokował sprzed 33 laty Głównymi sprawcami obecnego negatywnego stanu kraju był KOR, jego działacze  oraz naiwność, nieświadomość większości otumanionego  społeczeństwa przez obce i krajowe wrogie siły.

KSS KOR miał tyle wspólnego z obroną robotników , co np. Prawo i Sprawiedliwość  z prawem i sprawiedliwością , a  PSL z ludem,  wsią, demokracją, wolnością , suwerennością.
Dr Leszek Skonka – Współorganizator i współkierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu. Członek Prezydium w pierwszym składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ. Organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)   na temat organizowania i działania związkowego, a następnie  w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i  organizatorów nowych związków.
Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu Związku, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie wychodził poza  swój Statut. Za swą postawę pomówiony  został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie bez jakichkolwiek podstaw o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze  wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez Karola Modzelewskiego i Władysława Frasyniuka.
Założyciel i przewodniczący  istniejącego od 1988 roku Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zbudował  w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu  stojący w centrum

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/