Przygotowania do 3 w.ś. — Obwieszczenie Marszałka Sejmu

Przygotowania do 3 w.ś.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej – patrz załącznik w PDF

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001815

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/