[dyskusja] Prof. Włodzimierz J. Korab Karpowicz ogłupiony czy gra “lisa”?

Andrzej Szubert
Date: January 24, 2015 3:50:19 AM PST (CA)
To: “Prof. W. Julian Korab-Karpowicz” <[email protected]>
Cc: ==========
Subject: Re: Zrozumieć politykę i Polska jest miejscem niezwyklym

Pan Profesor Prezydęt in spe…

Na początku jedno pytanie – czy Pan Profesor Prezydęt in spe zamierza kontynuować tradycję wpropadzobą przez prezydęta Kalksteina i kontynuowaną przez prezydęta chrabjego Komorowskiego – palenie świec chanukowych w Belwederze?

Program wyborczy ambitny, dużo obietnic, ale…

Obiecanki cacanki towarzyszą wszystkim kampaniom. Bolek nawet po 300 milionów na łebka obiecywał. Gdyby choć 10 % wszystkich obietnic zrealizowano bylibyśmy mocarstwem gospodarczym. A jesteśmy żebrakami.

Pan Profesor Prezydęt in spe zapomina, że prezydęt III Rzydopospolitej – atrapy Polski – nie posiada władzy jak np. prezydent Federacji Rosyjskiej czy prezydęt USraela. Może wetować ustawy, ale knessejm może jego weto odrzucić. I wtedy pobożne zamiary Pana Profesora Prezydęta in spe diabli wezmą.

Pan Profesor Prezydęt in spe dużo mówił o “suwerenności finansowej i gospodarczej”. A co z suwerennością polityczną i militarną? Czy one nie są równie ważne? I jak można być finansowo i gospodarczo suwerennym będąc jewrounijnym barakiem rządzonym dekratami jewrokomisarzy z Brukseli?

Osiągnięcie suwerenności finansowej może nastąpić tylko poprzez nacjonalizację banków (“brzydkie” słowo znienawidzone przez prawicę i większość katolików) i przejęcie przez państwo/rząd (prawdziwy rząd a nie żond) – monopolu na emisję pieniądza. Tyle że JFK został zamordowany właśnie za to, że chciał złamać monopol prywatnego żydowskiego FED na emisję pieniądza.
http://www.eioba.pl/a/1rv5/prawdziwa-przyczyna-zabojstwa-kennediego

Suwerenności politycznej nie osiągniemy bez wyjścia z bilderbergowskiej jewrounii, dyktatorskim banksterskim tworze z “parlamentem” bez mocy ustawodawczej i komisarzami wyznaczanymi na spotkaniach Grupy Bilderberga, którzy następnie realizują wytyczne swoich mocodawców.

Lasy i ziemia powinne być własnością Polaków i to jest oczywiste. Ale ustawy jakie Pan Profesor Prezydęt in spe zgłosi w tej sprawie storpeduje knessejm i będzie po ptokach. Czy Pan Profesor Prezydęt in spe ma na to jakiś plan B?

Co do geotermii – ona jest opłacalna tam, gdzie gorąca woda jest tuż pod ziemią (np. w Islandii). Wiercenie kilometrowych dziur w ziemi aby dostać trochę gorącej wody jest zbyt kosztowne, nieopłacalne i mało wydajne. Potrzebowalibyśmy dziesiątek tysięcy takich nawiertów aby zastąpić kilka dużych elektrowni konwencjonalnych. Będziemy podziurawieni jak szwajcarski ser, ale drugą Szwajcarią i tak dzięki geotermii nie będziemy. Ponadto nie zapominajmy o szkodach związanych z nią – lokalne antropogeniczne trzęsienia ziemi (woda wtłaczana w ziemię jest jak smar dla różnych warstw geologicznych i skał). Ponadto zachodzą niekiedy zjawiska wypiętrzania i zapadania się gruntu oraz uszkodzeń budynków:
http://www.zdf.de/terra-xpress/staufen-vom-zerfall-bedroht-6605920.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.leonberg-eltingen-kaputte-haeuser-nach-erdwaerme-bohrung.c4875dd8-75df-4a3c-8c1a-e7aece41f4d7.html

Nie ma róży bez kolców – chciało by się rzec…

Pan Profesor Prezydęt in spe mówił o PKB. Co oznacza, że w sprawach gospodarki jest ignorantem.

Pan Profesor Prezydęt in spe nie powiedział nic o bandyckim systemie bankowym. A to jest klucz do WSZYSTKIEGO:

Banksterzy – grabieżcy ludzkości…

Pan Profesor Prezydęt in spe nazwał USrael “lwem”. A dlaczego nie światowym bandytą i terrorystą nr 1?
Mięczak Putin, jewrosrajdaniarze i USA – obrońca wolnego świata

Pan Profesor Prezydęt in spe dużo mówił o “wartościach”, czyli jest człowiekiem wrażliwym i ceni rzeczy dobre i wartościowe. Ale jaką wartością jest mizdrzenie się temu światowemu bandycie i terroryście?

Pierwsza podróż do tego bandyty i terrorysty będzie wizytą wasala u suwerena.
Nie wiem też, po ci jeździć (w drugiej kolejności) do Brukseli? Po co gadać z marionetkami banksterów. Czy nie lepiej od razu pojechać do liderów Grupy Bilderberga? Bo to oni kierują jewrounią i Brukselą (Usraelem, folwarkiem banksterów też).

https://www.youtube.com/watch?v=CyrEOFossqU

Do Japonii jak rozumiem (bo Pan Profesor Prezydęt in spe tak troszczy się o rolnictwo) pojedzie aby sprzedawać tam nasze jabłka. USrael od lat stosuje na polskie rolnictwo embargo, Bruksela zniczczyła nasze rolnictwo (jej nie sprzeda Pan Profesor Prezydęt in spe jabłek) – no więc pozostaje Japonia. A do “złej” Rosji pojedzie ew. Pan Profesor Prezydęt in spe po USraelu, Brukseli, Japonii i Chinach. Choć to nasz sąsiad, kraj słowiański jak Polska i ogromny dla nas ew. rynek zbytu. Należy tylko przestać na Rosję z nakazu Waszyngtonu, Telawiwu i Brukseli szczuć –  i mamy sojusznika i partnera handlowo-gospodarczego jak znalazł!

Pomijając program wyborczy (ogólnie w sumie niezły, choć z wieloma mankamentami i wasalską postawą wobec bandyckiego zachodu) należy stwierdzić, że szanse na zwycięstwo w farsie wyborczej ma Pan Profesor Prezydęt in spe takie, jak trafienie rzuconym kamieniem w butelkę oddaloną o 15 miliardów lat świetlnych.

Chciałbym jeszcze wyjaśnić pisownię rzeczownika prezydęt/prezydent. W odniesieniu do suwerennych polityków suwerennych państw używam terminu prezydent. (np prezydent Putin czy prezydent Łukaszenka). W odniesieniu do niesuwerennych marionetek politycznych niesuwerennych baraków unijnych czy banksterskich folwarków używam terminu prezydęt (np. prezydęt Komorowski czy Obama)

A ponieważ Pan Profesor Prezydęt in spe nie planuje wyjścia Polski z jewrounii ani bandyckiego banksterskiego NATO przeto będzie (o ile trafi kamieniem w butelkę na krańcu widzialnego kosmosu) prezydętem a nie prezydentem.

Zrozumieć politykę to początek tytułu tego maila. Niestety Pan Profesor Prezydęt in spe polityki kompletnie nie rozumie.

Na koniec proszę Pana Profesora Prezydęta in spe o usunięcie mojego adresu z jego listy wysyłkowej. Na krotochwile nie mam zbyt wiele czasu.

Jeszcze jedna uwaga odnośnie wywiadu Aarona Russo zawierającego ewidentną dezinformację. Jak wielu straszonych marksizmem USraelitów mówi on nieprawdę o bankach centralnych i manifeście komunistycznym. Banki centralne to nie wymysł manifestu komunistycznego. Pierwszy z nich – bank Angli powstał w 1694 roku i był wymysłem banksterów. Marks urodził się ponad 120 lat później (1818) i jedynie postulował nacjonalizację już istniejących banków centralnych, co byłoby pozbawieniem banksterów źródła ich potęgi.
Banki centralne to opoka żydo-banksteryzmu, żydo-kapitalizmu, globalizmu i planów NWO.

……………………….

PB: Za dużo słownictwa poprawnego politycznie w filmiku.

Polska odzyskała niepodległość? Kiedy?!

USrael wiodące mocarstwo? Prezydent Karpowicz udałby się dlatego tam w 1-szą podróż zagraniczną. A nie do rotszyldziaków?!

“Lisia” podróż następnie do Japonii — wasala srulobanksterii. czemu nie do Chin — wkrótce największej gospodarki świata? Albo do Iranu — wzroca niezależności od żydłactwa.

Frazesy o bogactwach mineralnych Polski… większość narodów może to samo powiedzieć o sobie, nic tu wyjątkowego. A łupki to zmora na przyszłość Polskiej Ziemi – zatruta woda pitna, zrujnowane indywidualne gospodarstwa i krajobraz, rak i inne ciężkie choroby śmiertelne, ginąca przyroda i samopas żydokorporacji energetycznych — żydobanksteria kontroluje lub jest bezpośrednim właścicielem ich wszystkich na srulo-Zachodzie.

Więc co proponuje kandydat na prezia Polski — przyłączyć się do Rosji, do BRICS idących milowymi krokami na suwerenność gospodarczo finansową?

Czemu w miejsce brudnych kopalin profesor władający słownictwem ‘ekologicznym’ (rozwój zrównoważony) nie proponuje  rozwoju technik dla eksploatacji alternatywnych, niewyczerpywalnych źródeł energii — na potrzeby narodu i eksport myśli oraz produktów?

Za “komuchów” Polska była liczącym się technicznie narodem… chemia, kopalnictwo, budowa statków, nawet elektronika… bo są wśród Polaków ludzie niezwykle zdolni i geniusze. Tacy, którzy zastosują swe talenty do nowych warunków energetyczno-surowcowych.

……………………

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rikqlz6Y3SQ?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/