Zukrainizowana dintojra w Polin: Nienawidzieć bestialskich banderowszczyków nielzja, a ruskich — jak najbradziej

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Prokuratura-sprawdza-wpisy-uniwersyteckiego-profesora-nt-nienawisci,wid,17218635,wiadomosc.html?ticaid=1143fd

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/