Andrzej Szubert: Największe oszustwa w historii ludzkości

Największe oszustwa w historii ludzkości

.
Oszustwa/grabieże finansowe
.
Stanisław Tymiński napisał tekst pt. Rosja – największa grabież XX wieku.

Cytuję krótki jego fragment:

„A więc Polacy  nie są jedynym umęczonym narodem, który został bezlitośnie ograbiony. Ci sami ludzi i w taki sam sposób, a stosując te same metody, ograbili wielką Rosję, podobnie jak i Polskę i wiele innych krajów. Chiny, Malezja czy też sąsiednia Białoruś, w ogóle nie wpuściły ludzi Sorosa. I tym samym miały o wiele więcej kapitału na swój rozwój i na potrzeby społeczne swoich obywateli. Propaganda demokracji i neoliberalizmu okazała się być tylko przygotowaniem kraju do terapii szokowej i grabieży. I wpędzeniem kraju w zależność od zagranicznych pożyczek bankowych.”

No cóż, Rosję rzeczywiście żydowscy oligarchowie ograbili. Zrobili to planowo przy pomocy żydowskich globalistów – tych samych, którzy stworzyli ograbiający Polskę „plan Balcerowicza/Buchholza”.
Jednakże myli się Tymiński nazywając grabież Rosji (przez światową lichwę) największą grabieżą XX wieku.

Znam znacznie większe, choć nieco lepiej zakamuflowane grabieże.

Największą grabieżą w historii świata jest obowiązujący na Zachodzie (i nie tylko) system bankowo-finasowy, który daje banksterom monopol na emisję pieniądza. W tym bandyckim, zuchwałym i jawnym rabunku biorą udział banki centralne i „zwykłe” banki pod nie podlegające.
Jednym z głównych zadań banków centralnych jest drukowanie pieniądzy i wręczanie ich „żondom” w postaci kredytu. A rządy muszą te „kredyty” spłacać – naturalnie z „należnymi” odsetkami. Banki centralne Zachodu w pełni kontrolowane są przez bansterską sitwę i jej podlegają. Najwcześniej ten bandycki system zainstalowali banksterzy w Anglii. Później zainstalowano go na kontynencie a następnie w USA.
Już Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster (ten, który zainicjował NWO w 1773 roku) mówił:

“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”

A jego syn Nathan chełpił się:

„Żadna intryga nie osłabi N.[athana] M.[eyera] Rothschilda, który ma pieniądze, potęgę i władzę […]. Król pruski, książę Hardenberg i minister [Skarbu Christian] Rother powinni być wdzięczni Rothschildowi, który posyła im tak wiele pieniędzy [i] udziela Prusom tak dużej pożyczki”.

oraz:

Nie dbam o to jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja”.

Dodam jeszcze jeden cytat z tekstu „Osobliwość żydowska, cz. 2„:

„Benjamin Disraeli (1804-1881), premier Wielkiej Brytanii w roku 1868 i ponownie w latach 1774-1880, pobożny i praktykujący Żyd napisał o Rothschildach: „Oni zdominowali światowe rynki pieniężne, można by rzec, że w istocie nadzorują wszelkie interesy. Rothschildowie wykorzystują całą sumę wpływów podatkowych w południowych Włoszech jako kapitał hipoteczny. Królowie i ministrowie ze wszystkich krajów Europy postępują tak, jak dyktują im Rothschildowie”.

Od czasu kiedy banksterzy narzucili Zachodowi ten bandycko-złodziejski system finansowy, zaczęli ograbiać budżety narodowe. Początkowo było to mało odczuwalne, ale w miarę narastania rządowych długów sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Ostatecznie to tylko i wyłącznie ów bandycki system finansowo-bankowy odpowiedzialny jest za niewypłacalne zadłużenie i praktycznie bankructwo całego Zachodu. Przy czym w ramach spłat zaległych samych tylko odsetek od „kredytów” agenturalne wobec banksterów rządy wybuliły  już banksterom wielokrotnie więcej pieniędzy niż łączna wysokość otrzymanych „kredytów”. Nikt nie policzy, ile setek bilionów dolców, euro, marek, funtów, franków i czego tylko banksterzy nachapali do tej pory z budżetów narodowych Goim.
Kiedyś w przeszłości emisja pieniędzy – bicie monet – było przywilejem i prerogatywą monarchów, władców. Obecnie robią to banksterzy spychając polityków do roli marionetek. Banksterzy stali się władcami pieniądza.

A kontrolując pieniądz, kontrolują wszystko. Zwłaszcza zaś politykę i media.
O wasalskiej pozycji politycznych marionetek wobec banksterów mówił kiedyś w niemieckiej tv Horst Seehofer:

Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden!
(„Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci których się wybiera nie mają nic do decydowania”).

Ale i „zwykłe” banki biorą w tej niewyobrażalnej grabieży udział – poprzez udzielanie tzw. „kredytów” zwykłym kredytobiorcom.
W broszusze Bundesbanku (w międzyczasie usuniętej z internetu) na stronie 88 było napisane, cytuję:

„Im Eurosystem entsteht Geld vor allem durch die Vergabe von Krediten…”
(„W systemie euro pieniądz powstaje przede wszystkim poprzez przydzielanie kredytów”.)

Techniczne szczegóły tej grabieży nie są istotne. Ważne jest zrozumienie faktu, że przyznając komukolwiek na cokolwiek „kredyt” bank tworzy z powietrza, z niczego, nowy pieniądz – a nie pożycza nam pieniądze własne czy cudze trzymane w depozycie. Suma wszystkich „kredytów” zostaje bowiem przez banksterski bank centralny dodrukowana. Banki wysokości przyznanego „kredytu” nie odpisują z własnego konta, a jedynie jako dług do spłaty zapisują na koncie „kredytobiorcy”. Po czym informują bank centralny o nowym udzielonym kredycie, a ten dodrukowuje nowe banknoty.
W uproszczony, obrazowy sposób można to przedstawić tak: idziesz do banku po kredyt/pożyczkę w wysokości 100 000 zł. Bankster przyznaje ją tobie, po czym idzie po pieniądze na zaplecze. Nie idzie jednak do kasy czy sejfu a do pomieszczenia z drukarką. Dodrukowuje tam 100 000 zł, po czym je tobie wręcza. Tak w uproszczeniu funkcjonuje system bankowo-kredytowy.
Niewyobrażalna zuchwałość tego oszustwa polega na tym, że tylko banksterzy mają monopol na dodrukowywanie z powietrza pieniędzy. Ty nie możesz ich sobie dodrukować. Bo jako fałszerz wylądujesz w więzieniu. A banksterzy robią to na okrągło – i nikt ich nie ściga. Więcej nawet – jeśli banksterom nie zwrócisz dodrukowanych przez nich pieniędzy – naślą ci państwowego komornika A ten zarekwiruje i sprzeda wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Jeszcze większą bezczelnością i zuchwałością banksterów jest to, że do dodrukowanych pieniędzy naliczają jeszcze „kredytobiorcom” lichwiarskie procenty.

Jeśli do setek bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych przez banksterów od rządów dorzucimy kolejne setki bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych od osób prywatnych i firm w postaci spłaty tzw. „kredytów” (plus odsetki) – wtedy dopiero mamy pełny obraz grabieży dokonanej przez banksterów na państwach, społeczeństwach i narodach, które dały sobie narzucić ten bandycki system.

Nie mniejszym oszustwem i grabieżą jest postępujący w ramach tzw. „prywatyzacji” wykup wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość materialną. Przy czym rzadko zdarza się, aby banksterzy lub ludzie przez nich podstawieni i finansowani płacili rzetelną cenę za nowe nabytki. Ulubioną metodą banksterów jest np. doprowadzanie do bankructwa spekulacjami giełdowymi (lub kryzysami) wytypowanych do przejęcia firm  i wykupowanie ich za grosze. Inną metodą jest doprowadzanie do gigantycznego zadłużenia państw i uzależnianie dalszej  „pomocy finansowej” od realizowania przez bankrutów  wymuszonej „prywatyzacji”. To na masową skalę zastosowano m.in. w Argentynie, Grecji, Portugalii czy Hiszpanii.
A metodą zastosowaną m.in. w Polsce i Rosji było doprowadzenie gospodarki do stanu upadku i wykup firm za bezcen.

Ostatecznym celem tej gigantycznej grabieży  jest przejęcie przez banksterów i ich pociotów, szwagrów i podkomendnych, oraz w ogóle przez  Żydów na prywatną własność wszystkiego co ma jakąkolwiek materialną wartość –  z kamienicami, szkołami, szpitalami, autostradami, a nawet z ziemią, lasami i monopolem na wodę deszczową włącznie. Goim zepchnięci zostaną do roli wywłaszczonego ze wszystkiego niewolniczego bydła roboczego.

Gdyby podliczyć wartość „majątku stałego” przejętego przez banksterów po zaniżonych cenach, czy wręcz za grosze – kto wie czy ta grabież nie dorównywałaby bandyckiemu systemowi bankowemu.

.
Oszustwa ideologiczne
.
Różni ludzie różne oszustwa uważają za największe. Dla jednych jest nim oszustwo żydo-bolszewizmu. Dla innych masoneria. Dla jeszcze innych podstępne i zbrodnicze NWO. Przy czym współczesne oszustwa (11/9, okupacje i agresje pod hasłami „demokratyzacji”, czy oszustwo z wymyśloną „pandemią” świńskiej grypy) są „tylko” elementem NWO.Dla mnie osobiście największym ideologicznym oszustwem w historii ludzkości – mającym katastrofalne skutki do dzisiaj – było podrzucenie Rzymianom przez agenta Sanhedrynu, Szawła/Pawła sekty obrzezanego cieśli, wypromowanego propagandowo jewangeliami na mesjasza, zbawiciela, odkupiciela, a nawet syna bożego.Dlaczego tak uważam…
Sprawa tego oszustwa ma wiele aspektów.1. Księgę zbrodni, opiewającą ludobójstwa dokonywane przez i przy pomocy Jahwe, gloryfikującą rasizm narodu rzekomo wybranego oraz dokonywane przezeń czystki etniczne i rzezie, miliardy Goim uważa za pismo święte, objawione słowo boże i za jedyną i ostateczną prawdę.

2. W wielu publkacjach spotkałem się z surową (i zasłużoną) krytyką Talmudu, często pisaną z pozycji żydo-chrześcijańskich.

“Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem” (Keritot 6b),
„Goje zostali stworzeni, by służyć Żydom jako niewolnicy” (Midrasch Talpioh 225),

Czego jednak ślepcy żydo-chrześcijanie nie są w stanie zauważyć – talmud są to tylko i wyłącznie komentarze do żydowskiej biblii (Tanach) w komplecie przejętej przez żydo-chrześcijaństwo w Starym Testamencie. A tam są takie oto perełki (na podstawie których rabini pisali takie właśnie a nie inne komentarze):


“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Przypomnę jeszcze biblijne zdobycie Jerycha przy wydatnej pomocy Jahwe ludobójcy:

„I wyrznęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”

Proszę zwrócić uwagę, że mieszkanców Jerycha w tym zdaniu stawia i traktuje biblia na równi z wyrżniętymi zwierzętami.

Przypomnę też tzw. „wyjście z ziemi egipskiej” – Jahwe usposabia Egipcjan życzliwie do Izraelitów. Następnie Egipcjanie pożyczają niewolnikom żydowskim złoto, srebro i drogie szaty. I w tym momencie Żydzi pryskają z Egiptu. Za złodziejaszkami rusza pościg, ale zostaje on przez Jahwe utopiony w morzu.

„…i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

„…i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.”

Dlaczego żydo-chrześcijanie krytykują talmud, a tzw. „stary testament”  będący równie rasistowski jak talmud uważają za „pismo święte”? Odpowiedź jest tylko jedna – żydo-chrześcijanie zostali do tego stopnia zaczadzeni i odmóżdżeni nadjordańską dżumą, że nie są w stanie jako tako krytycznie i samodzielnie myśleć. Ten stan trwa już od wieków a narzucenie światu bandyckiego systemu bankowo-finansowego, złodziejska-rabunkowa prywatyzacja i NWO powstały w łonie żydo-chrześcijaństwa. Które jest zbyt tępe i odmóżdżone, aby temu przeciwdziałać. W ogromnej większości ludzie Zachodu w ogóle tych oszustw i tej grabieży po prostu nie dostrzegają. Patrzą a nie widzą…
Nie ma się czemu jednak dziwić – wytresowano ich ślepo wierzyć, a nie myśleć. Znam wprawdzie sporo chrześcijan, którzy dostrzegają zbrodnicze zapędy i metody NWO, ale nadal kurczowo trzymają się wiary w żydowską księgę zbrodni.

3. Podrzucone Zachodowi żydo-chrześcijaństwo zrabowało miliardom Goim ich własną kulturę, tożsamość i wżarło się na stałe do ich świadomości. Bzdurne wymysły biblistów, staro- i nowo-testamencistów traktują oni z nabożną powagą jako niepodważalne „słowo boże”. Nie dość, że sami stali się duchowymi żydami, to jeszcze tę dżumę na ochotnika rozwlekli po całym świecie. Przy czym narzucanie jej opornym prowadzili często ogniem i mieczem, rzeziami, terrorem i przymusem.

Ciekawostką jest to, że część chrześcijan przyznaje się do tego, że są duchowymi Żydami.

„Jesteśmy więc „potomstwem Abrahama” (Ga 3,29) i „synami obietnicy” (Rz 9,8), zgodnie ze słowami Pisma: „My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym” (Flp 3,3). W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”

Niemniej wielu nieomal z pianą na ustach temu zaprzecza, twierdząc wręcz, że ich „bóg w trójcy jedyny” nie jest żydowskim Jahwe.

„I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga – skoro najwyraźniej nie wie on, że katolicy wierzą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie czynią tego obie pozostałe religie?
Odpłacić mu imputowaniem lobotomii?”

Kolejną ciekawostką jest ilość odprysków jahwizmu, czyli żydo-chrześcijaństwa:

„Każdy z odłamów chrześcijaństwa opiera swoje zasady wiary na Biblii, jednakże ich interpretacja bywa różna. Niekiedy odmienności dotyczą mniej istotnych kwestii, czasem zaś wiążą się z fundamentalnymi kwestiami religijnymi. Niektóre z wyznań określane są nawet jako sekty, co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W dniu dzisiejszym istnieją ponad 42 tysiące różnych Kościołów oraz wspólnot kościelnych.”

Mamy więc sytuację, gdzie jedna jedyna prawdziwa prawda objawiona ma ponad 42 tysiące odmian/odmiennych interpretacji.
A gdyby tak przymusić wszystkie owieczki do samodzielnej interpretacji księgi zbrodni, mielibyśmy miliardy jednoosobowych kościołów i wspólnot. Bo biblia jest napisana tak, że można ją interpretować na miliardy sposobów. Z których każdy uważałby siebie za  jedyną słuszną prawdę objawioną.

Szaweł/Paweł zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, jakim niewyobrażalnym sukcesem okaże się jego ideologiczna dywersja. Trzysta lat później sfabrykowane przez niego żydo-chrześcijaństwo panowało już w Rzymie, a dzisiaj, dwa tysiące lat po jego dywersji Goim w odległej Polsce żyły z siebie wypruwają, aby udowodnić prawdziwość jewangelii i boskość obrzezanego cieśli – podrzuconego im żydowskiego idola.

A polska tymczasem ginie rządzona przez żydowską agenturę i szabrowana przez żydowskich „prywatyzatorów”.

Na naszym polskim podwórku pochodnymi szawłowego ideologicznego oszustwa są twierdzenia jahwistów i całej masy historyków
– że historia Polski zaczyna się chrztem Mieszka,
– że jahwizm przyniósł nam postęp i cywilizację,
– że jahwizm jest najwyższą formą polskości i patriotyzmu,
– że Polacy od dnia chrztu Mieszka byli przykładnymi katolikami.

Ostatnia katolicka prawda historyczna objawiona dotycząca Polski ignoruje choćby reakcję pogańską, w przebiegu której nasi ojcowie wypędzili z ich ziem kler i mnichów oraz zburzyli i spalili wszystkie kościoły. Ignoruje też kroniki kościelne, wg których jeszcze  pod koniec XVIII wieku całe polskie wsie nadal były pogańskie. Jest taki zapis z lustracji biskupiej przeprowadzonej w roku 1793 w Kałdusie:

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Biskup ignorant/żydłak naturalnie pomylił imona pogańskich bogów czczonych w Kałdusie. Wymienił imiona bogów znanych mu z panteonu greckiego i rzymskiego, bo o słowiańskim zaprzaniec-renegat nie miał pojęcia.

Wielokrotnie pisałem o tym, że to fanatyczne narzucanie na fali kontrreformacji supremacji katolicyzmu Rz’pospolitej, a następnie jej obrona doprowadziły nasz kraj do upadku i do rozbiorów. Czczona jako patriotyczny zryw arcy-szkodliwa konfederacja barska była w pierwszej linii gigantycznym katolickim tumultem przeciwko równouprawnieniu innowierców (prawosławnych i protestantów). Kosztowała morze wylanej krw, zniszczenie kraju i pierwszy rozbiór Polski. Taka była cena walki katolików o dominację nad Polską ich odprysku żydowskiego ideologicznego podrzutka – watykańskiego katolicyzmu.

Katolicki „patryjotyzm” najlepiej obrazuje cytat  z napisanej przez ks. Kazimierza Lutosławskiego krótko po odzyskaniu niepodległości  książki „Czuj duch”, przeznaczonej dla harcerzy:
“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”
Taki to był patryjotyzm wychowawcy harcerzy, żydłaka/jahwisty/watykańczyka Lutosławskiego – interes kościoła ważniejszy był dla niego od wolnej ojczyzny.

Nam, Polakom tym ideologicznym żydowskim podstępem nie tylko zrabowano tożsamość. Zawładnięto też naszą historią.
Fałszują ją przy tym nie tylko katolicy, ale i okupanci naszego kraju.
Podam konkretny przykład – „polski” knessejm ogłosił rok 2013 rokiem powstania styczniowego. W oficjalnej narzuconej nam historiografii powstanie to było pięknym przykładem polskiego patriotyzmu. Ani słowem publicznie nie mówi się o tym, że było ono przede wszystkim podstępną żydowską intrygą.

A co było tej intrygi celem?

Oddaję w tym miejscu głos samym Żydom:

 “…w powietrzu czuć proch, ale dla nas to nic złego… skorzystajmy z dobrej okazji. Zamiast bawić się w patriotyzm i t. p. mrzonki, myślmy przede wszystkiem o sobie. Chłop polski nie lubi nas, wiemy o tem, ale chłop jest głupi – nie boimy się go. O szlachtę nam głównie idzie. Wmiesza się ona przez sam punkt honoru w awanturę, pójdzie do lasu, na krwawe pola, za co ją rząd ukarze, zniszczy, wytępi, wydusi, wywłaszczy, a wówczas dla nas droga otwarta… W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materjałem gotowym, my zawładniemy krajem, a panujemy już przez giełdy i przez wielką część prasy nad połową Europy. Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…” 

(W tym miejscu przypominam katolikom, że stwierdzenie Żydów:

„Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…

jest w świetle katolickiego (i ogólniej żydo-chrześcijańskiego) „pisma świętego” jak najbardziej uzasadnione:

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Katolicy mają więc obowiązek pogodzić się z zaborem polskiej ziemi przez Żydów – gdyż ci postępują zgodnie z wolą ich wspólnego boga – plugawego Jahwe ludobójcy. Stawianie Żydom oporu byłoby sprzeciwianiem się woli boga i poddawaniem w wątpliwość prawdy objawionej w żydowsko-chrześcijańskiej biblii).

Zamieszczony powyżej cytat pochodzi z artykułu opublikowanego na stronie Polskiej Myśli Narodowej pt. Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar„.

Polecam w tym miejscu dodatkowo obszerne opracowania dotyczące powstań listopadowego i styczniowego na tej samej stronie:
Powstanie Listopadowe – kult błędów politycznych, fałszywych bohaterów i jego skutki„.

Powstanie Styczniowe – chybiony patriotyzm i spustoszenia w świadomości narodowej współczesnych Polaków„.

Natomiast katolicy do dzisiaj tę arcy-szkodliwą dla polskiej racji stanu żydowską intrygę wychwalają pod niebiosa szczycąc się do tego aktywnym udziałem w powstaniu żydłackiego kleru: tutaj, tutaj i tutaj.
Ale nie możemy się temu dziwić – jeśli dla kogoś żydowska księga zbrodni jest objawionym słowem bożym i jedynie prawdziwą prawdą objawioną, to i żydowska intryga może być dla niego patriotycznym zrywem.

Katastrofą dla Polski stało się nagradzanie nobilitacją (za sprawką kleru) żydowskich konwertytów na katolicyzm. Katastrofą były małżeństwa zbiedniałych szlachciców z bogatymi Żydówkami. Katastrofą były powstania, do których na rzeź pchano naiwnych katolików, a których miejsce w strukturze społecznej zajmowali pełniący obowiązki Polaków Żydzi. Wrośli oni w polskie społeczeństwo tak głęboko, że trudno już ich zidentyfikować. Ale nadal wielu z nich służy interesom wyłącznie własnego narodu rzekomo wybranego. To sprawia, że prorocze okazały się słowa:

„…my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…”

Katastrofą dla Polski była wymiana nazwisk na polskie tysięcy Żydów po wojnie. Zdominowali oni polskie elity całkowicie. A nad „polską” polityką dominowali oni najpierw w okresie stalinowskim i ponownie dominują nad nią od 1989 roku – czyli od „okrągłego żydowskiego stołu”.
Doszło do tego, że prokuratura i sądy ścigają na polskiej ziemi Polaków za „antysemityzm”, a antypolskie żydowskie szumowiny mogą bezkarnie opluwać Polaków i pomawiać/oskarżać nas o cudze zbrodnie. Są nawet za to nagradzani stanowiskami, urzędami, rozgłosem,  medalami i orderami.

I taka jest dzisiaj Polska w połowie skatoliczona, w połowie ogłupiona polityczną poprawnością, szabrowana i rządzona przez żydowską agenturę.


Przy czym co niektórzy fanatyczni jahwiści uważają, że wszystkie nasze problemy znikną, jeśli będziemy brali udział w krucjacie różańcowej lub/i jeśli obrzezanego cieślę intronizujemy na „króla Polski”. W ich przekonaniu czczone przez nich żydowskie idole – jeśli tylko będziemy wystarczająco pokornie wierzyć i gorliwie się do nich modlić – uczynią hokus-pokus zwane „cudami” i wszystko będzie dobrze.

Do tych zaczadzonych jahwizmem łbów nie dociera ich żałosna groteskowość.

Czy mamy mimo to  jeszcze szansę na uratowanie Polski ?

Osobiście myślę, że tak…

Warunkiem wstępnym i zasadniczym jest jednak odbudowa naszej własnej tożsamości i świadomości. Do tego konieczny jest powrót do naszej słowiańskiej, przed-żydowskiej/przed-katolickiej kultury.

Następnym koniecznym i niezbędnym krokiem jest odrzucenie ślepej i bezrefleksyjnej wiary w żydowskie prawdy objawione (zarówno religijne jak i świeckie). Polak ma myśleć a nie tępo i bezrefleksyjnie wierzyć w żydowskie autorytety i w żydowskich idoli.


Jeśli tego dokonamy, to odzyskamy Polskę z łapsk żydowskich uzurpatorów.

.

opolczyk

.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/