Senatorowie: odrzućcie genderową Konwencję! Nie odpuszczamy…

Bogusław Maśliński: Ja natomiast teoretycznie zamilkłem po zapoznaniu się z podstawami prawnymi tzw. Poniżaniem dzieci. Ciekawostką jest to że mimiką możesz obraić dziecko. Stalin by lepiej nie wymyślił, ta ustawa to Pionierzy XXI w., nazywając potocznie podpieprz ojca, matkę za uśmiech państwo ciebie utrzyma.
Mam 19 latkę i 17 latka jeszcze w domu czuję się bezpiecznie, rozróżniają żarty i rozmowę poważną. A co w innymi rodzicami. Pozdrawiam zatroskanych o swoją przyszłość, dom starców ewentualnie psychiatryk będzie azylem wolności.

Krzysztof: Jest poważny problem z rodząca się przemocą mężów do żon i
odwrotnie.

Wobec zagrożenia załatwiania “potrzeby” w OO przez osoby o zmienionej
potrzebie płci /”ONO”/, jest zagrożenie, że osoba w towarzystwie
“podobnych” może zmienić poczucie płci w toalecie i zgwałcić osobę
płci odmiennej też w “potrzebie”, w WC.

Wobec takiego zagrożenia współmałżonek /żonka/ może groźbami
wymuszać aby unikała/ł/ wchodzenia za “potrzebą” do publicznych
szaletów. Ja ten problem z sobą będę “załatwiał” na świeżym
powietrzu możliwie w ustronnym miejscu. Żonie kupuję nocnik aby
korzystała w “potrzebie” z parawanikiem gdy będę z nią, lub niech
prosi o sprawdzenie policję lub sprawdza z inną osobą czy OO jest
puste.

Rozmawiałem z posłem aby ci którzy są przeciwnikami ustawy już
obecnie testowali warianty wolności zmiany poczucia osobowości
wchodząc w kilka osób do damskich toalet. Posłankom korzystanie z
nocników i parawanów w sejmie.

Ponadto już są prokuratorzy w każdym województwie od tępienia
Nazizmu i innych przemocy. Jest “szepciucha”, że będą badali czy
kandydatowi do ślubu “staje” element przemocy, tacy będą separowani
od społeczeństwa do czasu aż będą niegroźni społecznie.

To może wyglądać na żarty ale to są realne zagrożenia dorosłych i jeszcze większe dzieci.

PS. Jeżeli już to róbmy reklamę …. nocnik na plecak z odpowiednim komentarzem. Konkurs komentarzy!!

Andrzej Szubert: Ciekawi mnie, czy choć jedna petycja tych naiwniaków z petycje@citizengo.org doczekała się pozytywnego rozpatrzenia?
Bo jak na razie to co chwilę płodzą kolejne petycje. Jest to idiotyczne i wręcz szkodliwe, bo daje sygnatariuszom złudne wrażenie i zadowolenie, że coś dobrego robią, bo podpisują kolejną petycję, o której zresztą za kilka dni zapomną. Daje im poczucie samozadowolenia – działam, opieram się, protestuję. A za tydzień kolejna petycja, kolejny podpis i nowa porcja satysfakcji – protestuję.
I gówno się zmienia!!!
Bo okupant petycjami dupę sobie podciera.
Petycje mają sens ale tylko wtedy, gdy można na okupancie wymusić ich realizację. Powinno wyglądać to tak – wysyła się okupantowi petycję, ściąga kilkaset tysięcy ludzi pod knessejm, Belweder, siedzibę żondu, ministerstwa, blokuje się je i nie wypuszcza agentury okupanta dokąd petycji nie zrealizuje.
Wtedy pisze się kolejną petycję i robi kolejną blokadę urzędów okupanta. Inaczej jest ta inicjatywa gówno warta i można ją o kant dupy rozbić.

……………………..

On Monday, February 16, 2015 9:49 PM, Magdalena Korzekwa | CitizenGO <petycje@citizengo.org> wrote:

Prośba do Senatorów o zatrzymanie przemocowej (genderowej) Konwencji CAHVIO
Szanowni Państwo Senatorowie!
6 lutego br. Sejm RP przegłosował ustawę o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja CAHVIO). Stało się to w atmosferze szantażu politycznego oraz zagłuszania głosów sprzeciwu wobec dokumentu Rady Europy. W trakcie prac w komisjach sejmowych praktycznie zablokowano możliwość wypowiedzenia się na temat konwencji stronie społecznej. Konsultacje przeprowadzono z organizacjami feministycznymi, mimo próśb zignorowano chęć wypowiedzenia się przez organizacje broniące praw człowieka i rodziny.
Konwencja CAHVIO źródeł przemocy upatruje w zróżnicowaniu między płciami, pomija zaś zupełnie realne przyczyny tego zjawiska potwierdzone badaniami empirycznymi, tj. uzależnienia (alkoholizm, pracoholizm, uzależnienie od pornografii), osłabienie więzi rodzinnych, odwrót od tradycyjnych wartości. Co więcej jako remedium na przemoc proponuje się w niej zwalczanie tradycji, religii i kultury. W krajach, gdzie przyjęto rozwiązania oparte o paradygmat ideologiczny obecny w konwencji CAHVIO, odsetek przemocy wobec kobiet jest 2 – 3 razy wyższy niż w Polsce (Polska 19%, Dania 52%, Szwecja 46%, Francja 44%). Natomiast raportowalność przypadków przemocy do organów ścigania jest w tych krajach niższa niż w naszym kraju (Polska 28%, Dania 10%, Szwecja 17%, Francja 18%). Wyniki te pokazują, że filozofia przeciwdziałania i walki z przemocą zawarta w konwencji nie jest skuteczna.
Specjaliści wskazują, że wszelkie konkretne zalecenia zawarte w konwencji (konieczność stworzenia sieci schronisk, linii telefonicznych i punktów konsultacyjnych dla ofiar) są już w Polsce obecne lub są na etapie wdrażania. Jedyna nowość, jaką niesie z sobą dokument RE to neomarksistowska ideologia walki płci. Niszczy ona więzy międzyludzkie i pomaga rozmontowywać naturalne struktury społeczne, jakimi są rodziny. Prowadzi do legalizacji patologii takich jak powszechny dostęp do aborcji (która “wyzwala” kobietę z jej biologii) czy związki homoseksualne z prawem do adopcji dzieci włącznie.
Apeluję do Państwa, aby Senat RP zahamował ratyfikację Konwencji CAHVIO jako dokumentu szkodliwego dla kobiet, rodzin i całego narodu. Państwa działania w tej sprawie będą dla mnie ważną przesłanką w podjęciu decyzji o tym, na kogo głosować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
Z poważaniem

Kliknij, aby podpisać petycję.

Szanowni Państwo,
dużo się dzieje! Zapowiadam dużo naszej wspólnej pracy w najbliższych dwóch tygodniach. Inicjatywa, jaką jest CitizenGO, istnieje tylko dzięki Państwu i z Państwem. Dziękujemy za to!
Posłowie przegłosowali ustawę o ratyfikacji przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO. Czy to sprawi, że będziemy mniej aktywni? Wręcz przeciwnie! Musimy działać mocniej, na większą skalę i sprawić, żeby do jak największej grupy Polaków docierały informacje o tym, którzy posłowie zagłosowali za, a którzy przeciw genderowej Konwencji (zob. P.S.).
Nie dajemy za wygraną i piszemy do senatorów z prośbą o zatrzymanie przemocowej (genderowej) Konwencji CAHVIO:
http://citizengo.org/pl/do-senatorow-o-zatrzymanie-genderowej-konwencji
Fundacja Pro-prawo do życia wyjaśnia w petycji główne powody, dla których Konwencja nie powinna być ratyfikowana: Konwencja CAHVIO źródeł przemocy upatruje w zróżnicowaniu między płciami, pomija zaś zupełnie realne przyczyny tego zjawiska potwierdzone badaniami empirycznymi, tj. uzależnienia (alkoholizm, pracoholizm, uzależnienie od pornografii), osłabienie więzi rodzinnych, odwrót od tradycyjnych wartości. Co więcej jako remedium na przemoc proponuje się w niej zwalczanie tradycji, religii i kultury. W krajach, gdzie przyjęto rozwiązania oparte o paradygmat ideologiczny obecny w konwencji CAHVIO, odsetek przemocy wobec kobiet jest 2 – 3 razy wyższy niż w Polsce.
Nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że z patologią społeczną, jaką jest przemoc, należy walczyć i skutecznie jej przeciwdziałać, a do tego potrzebujemy innych środków niż ideologiczna Konwencja.
Senat ma 30 dni na zajęcie się ustawą: może wnieść do niej poprawki, przyjąć bez zmian lub odrzucić w całości. Będziemy monitorować sprawę.
Serdecznie pozdrawiam wraz z całym Zespołem CitizenGO
Magdalena Korzekwa
Campaigns Director
P.S. Wielu z Państwa prosiło mnie o link do programu “Jan Pospieszalski: Bliżej”, w którym wraz Twórcami programu zapytałam kilkoro posłów o Konwencję (od 14:53): http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/05022015/18463158. Wyniki głosowania posłów są dostępne na stronie Katolickiego Latarnika Wyborczego.
P.S.2. Nie zapomnijmy zaprosić do podpisania petycji naszych przyjaciół i znajomych! Przesyłajmy im link: http://citizengo.org/pl/do-senatorow-o-zatrzymanie-genderowej-konwencji. Dziękuję serdecznie za Państwa wysiłek!
——
CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli,którzy bronią życia człowieka, rodziny i płynących z godności człowieka podstawowych wolności. Naszą działalność opieramy na chrześcijańskiej antropologii. Aby dowiedzieć się więcej na nasz temat, kliknij tutaj. Możesz też znaleźć nas na portalach Facebook lub Twitter.
. Aby się z nami skontaktować, prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, lecz użyć formularza: http://citizengo.org/pl/contacto.
Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych wiadomości, kliknij link.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/