Muzea i srulo-muzea

Według doniesień prasowych zagrożone jest powstanie Muzeum Historii Polski w Warszawie, na które brakuje funduszy. Traktowanie Muzeum Historii Polski po macoszemu może budzić obawy, że dla kogoś z kręgów władzy powstanie takiej placówki byłoby niewygodne…

http://dorzeczy.pl/id,4195/Powstanie-Muzeum-Historii-Polski-jest-zagrozone.html

Warto na tym miejscu przypomniec, że na budowę Muzeum Historii Żydów  Polskich wydano z  budżetu państwa i budżetu Warszawy w sumie 180 mln złotych. Dlaczego wydaliśmy tyle pieniędzy na budowę Muzeum Żydów Polskich, skoro Niemcy, którzy są odpowiedzialni za Holokaust Żydów nie dali ani złotówki. Przypomnijmy, iż kamień węgielny pod muzeum położył śp. Prezydent Lech Kaczyński.

Na stronach Muzeum zasługi Lecha Kaczyńskiego dla Muzeum i społeczności żydowskiej wspominała Ewa Juńczyk-Ziomecka, w latach 2006 – 2010 podsekretarz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego. W 2001 roku Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, a pani Juńczyk-Ziomecka była dyrektorem do spraw rozwoju Muzeum Historii Żydów Polskich. Po jej telefonie Lech Kaczyński przybył na wielogodzinne rozmowy do Muzeum, po których zdecydował o zablokowaniu ekshumacji w Jedwabnem – co niewątpliwie ostatecznie przekreśliło obalenie promowanej przez Grossa wersji wydarzeń.

http://www.prawy.pl/z-kraju/2948-zaslugi-lecha-kaczynskiego-dla-muzeum-historii-zydow-polskich

Muzeum, zostało oficjalnie otwarte w ubiegłym roku. Brał w nim udział prezydent Komorowski, jak i prezydent Izraela Reuwen Riwlin, który m.in. podkreślił w przemówieniu wygłoszonym na otwarciu, że jest bardzo zadowolony, iż Polacy przyznali się do swojej ciemnej karty historii, czyli do mordowania Żydów w czasie II wojny światowej.

Takie działania prowadzą w dłuższej perspektywie do przerzucenia w oczach opinii światowej odpowiedzialności za Holokaust z Niemców na Polaków.

Nasuwa się kolejne pytanie. Dlaczego nasz rząd, próbował skrócic lekcję historii w Polskich szkołach?

Czy to kolejne działanie, mające na celu zakłamanie historii? Wychowanie nowych pokoleń Polaków w nieświadomości.

Nie od dziś wiadomo, że historia stanowi o silnej tożsamości narodowej. W szczególności nasze tragiczne losy podczas II wojny światowe mogą decydować o wychowaniu młodych pokoleń w duchu polskości, gdzie słowa „Bóg Honor Ojczyzna” znaczą wiele, jak nie wszystko, za co warto umrzeć i za co warto żyć.

Wielu Polaków liczyło na wzajemność, a nawet swoisty rewanż tych środowisk polegający na tym, że one same wyjdą z inicjatywą upamiętnienia właśnie w najbliższym otoczeniu przyszłego muzeum, tych naszych rodaków, którzy oddali życie, ratując Żydów podczas niemieckiej okupacji.

Nasza polska dziecinna naiwność i wiara, a mówiąc wprost – głupota polegająca na niczym niepopartej wierze w to, że ktoś równie szczerze dąży do pojednania i przyjaźni, po raz kolejny powinny sprowadzić nas na ziemię.

Okazuje się, że Muzeum Historii Żydów Polskich to tylko kolejny element cynicznej i na zimno tworzonej perfekcyjnej układanki pod tytułem „przedsiębiorstwo Holokaust”.

http://www.prawica.net/39755

http://www.prawica.net/40540

http://www.wimieprawdy.pl/to-sa-fakty/item/187-wypowiadamy-wojne-antypolonizmowi

http://www.narodowalodz.pl/publicystyka/polska-wyplaci-zydom-odszkodowania-za-holocaust/

Kandydat na Prezydenta Grzegorz Braun o Żydach i Sprzedaży Lasów Państwowych 2015

Dlatego ciągle trzeba odkłamywać historię Polski i Europy, przypominając jaką rolę odgrywali w niej Żydzi. O ich fatalnym wpływie na historię naszej części Europy pisał genialny rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn w swojej, całkowicie na Zachodzie przemilczanej, książce pt. 200 lat razem.

http://www.prawica.net/forum/38791

Niedawno ukazała się książka poświęcona Żydom w zachodnich krajach Europy pt. Izrael. Jego przeszłość i przyszłość. We wstępie jej autor, belgijski pisarz H. De Vries De Heekelingen, cytuje zdanie Wickhama Stead’a: „Żaden człowiek, pisarz, polityk czy dyplomata nie może się uważać za dojrzałego, dopóki nie zapozna się dokładnie z kwestią żydowską.”

Książka poświęcona jest Żydom w zachodnich krajach Europy, brak w niej spraw polsko-żydowskich. Dlatego też Ludomił Czerniewski w przedmowie uzupełnia treść książki o związki społeczności żydowskiej z Polską do okresu międzywojennego.  Zachęcamy Państwa do zapoznania sie z tą przedmową na nastepującej stronie:

http://wirtualnapolonia.com/2015/02/06/ludomil-czerniewski-przedmowa-do-izrael-jego-przeszlosc-i-przyszlosc/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/