Tanim mięsem armatnim z Polski trzeba zastąpić Ukraińców – na Ukrainie

From: “E.Zinkiewicz” <ez48ez48@gmail.com>
Date: March 10, 2015 5:02:28 PM PDT (CA)
To: “EU Zinkiewicz” <eugenzin48@gmail.com>
Subject: Tanim mięsem armatnim z Polski trzeba zastąpić Ukraińców – na Ukrainie.

W kamasze wezmą każdego. Premier podpisała rozporządzenie

Nowe rozporządzenie podpisane przez premier w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych pozwala wezwać do wojska praktycznie każdego zdolnego do służby.
Rozporządzenie zostało przyjęte 11 lutego, a wczoraj je ogłoszono. Zgodnie z nim, obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi objęci będą zarówno żołnierzeprzeniesieni do rezerwy jak i osoby w rezerwie, które nie mają za sobą czynnej służby.

To, kto zostanie powołany na ćwiczenia, zależeć będzie od “wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały”.

Zgodnie z wcześniejszymi regulacjami, na ćwiczenia powoływani mogli być tylko ci, którzy mieli za sobą służbę czynną czyli np. przeszli przez służbę wojskową w okresie powszechnego poboru.

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/484969,polska-armia-w-kamasze-wezma-kazdego.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/